ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./397 06 ส.ค. 2559 เห็นกงศุลจีนบนพื้นถนนตีเส้นห้ามจอดมีป้ายห้ามจอดตีเส้นขาวแดง ตามมาตรการณ์รักษาความปลอดภัย แต่กุศลลาวกับเวียดนามทำไมไม่มี อยากให้ทำเป็นมาตรฐานเดียวกัน จะได้สมเป็นเมืองใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./161 05 ส.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ จัดทำลุกระนาด บนถนนในชุมชน มิตรสัมพันธ์ 2 ถ.ศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./519 05 ส.ค. 2559 ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 15/24 ซอย 21 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./136 05 ส.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ หน้าตลาดหนองใหญ่ ติดเซเว่น ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./394 05 ส.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณหัวมุมด้านนอกคริสจักร ถ.เทพารักษ์ ฝั่งตรงข้ามคาร์แคร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./393 05 ส.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณซอย กศน. หลังโรงเรียนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./261 05 ส.ค. 2559 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ถนนกัลปพฤกษ์ ที่วัดป่า ชุมชนสามเหลี่ยม 2 ถ.ศรีมารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./518 05 ส.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถนนแฟลตตำรวจ ตรงไป จะมีสนามบอล ร้านแจ่วฮ้อน ตรงข้ามมีซยเล็ก ๆ อยู่ รถผ่านไปมาทุกวัน ชุมชนสามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1299 05 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 121 ซอยศรีมารัตน์ 18 เสาต้นที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1298 05 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีมารัตน์ 12 ตรงไปเป้นซอยไกรเลิศ ปากซอยพอดี จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1300 05 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าถนนดับ บริเวณ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตรงถนนทางเดิน บ้านพักอัยการ หรือคอนโดอัยการภาค4 ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ ขอนแก่น ถนนกสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./392 05 ส.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย เนื่องจากซอยนี้ มีมานานกว่า 30 ปี ในถนนจอมพล ห่างจาก ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 300 เมตร เพื่อความสะดวกในการติดต่อ สื่อสารกับชุมชน ในซอย จึงขอความอนุเคราะห์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./391 05 ส.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์วัสดุ ซ่อมแซมอาคารศาลาชุมชน โนนทัน 7 1.ทราย ครึ่ง ม.หิน 2.อิฐ 300 ก้อน 3.ปูนซีเมนต์ 6 ถุง โดยใช้แรงงานชุมชน ดำเนินการเอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1296 05 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย 4 หลังร้านอาหารไก่รสทิพย์ ตรงข้ามบ้านที่มีต้นขนุน หลอดยาว 1 หลอด ซอย 5 ตรงกลางร้าน อาหาร ตามสั่ง ป้าสำลี หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./051 04 ส.ค. 2559 ตรวจอสอบแปลงที่ดินโฉนดที่ดิน ในการรุกล้ำเขต เข้าไปในทางเดินเท้า บริเวณ ติดกับธนาคาร กสิกรไทย สาขาประสโมสร กับฑันตกรรม บิ๊กสไมล์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1295 04 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.เสาไฟต้นแรก ข้างร้านอาหาร 2 k 2.ถนนฉิมพลี ซอย 5 หน้าบ้านเลขที่ 17/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./390 04 ส.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณซอยศิลปสนิท 14 ตรงข้าม หมู่บ้าน VIP 11 จำนวน 3 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./135 04 ส.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ 1.ถนนศิลปสนิท ต้นมะขามเทศใหญ่ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 46/9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./388 04 ส.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ชุมชนหนองวัด 4 ซอย หน้าเมือง 17 และ ซอยหน้าเมือง 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./389 04 ส.ค. 2559 ขอรถกระเช้าดึงต้นโพธิ์เล็ก บริเวณซุ้มประตู ทางเข้า ศาลาเจ้าปู่ครูเย็น และยอดศาลา 2-3 ต้น ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1297 04 ส.ค. 2559 สายเคเบิ้ลตกจากเสา ร่วงใส่ป้ายและหลังคาบ้านเรือนหลายหลัง.บริเวรทาวเฮาส์หมู่บ้านถุง หน้าปั้มโอวาแก็ส แจ้งประธานชุมชนตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านา แต่ไม่มีการดำเนินการใดใด รบกวนดำเนินการแก้ไขด่วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./022 04 ส.ค. 2559 เนื่องด้วยซอย อนามัย 5 ชุมชนโนนทัน 4 ไม่มีโคม ประมาณ 100 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1294 04 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศาลเจ้าแม่กวนอิม สามแยกหน้าเซเว่นทางเข้าวัดโพธิ์ โนนทัน ถึงแม่พรปลาจุ่ม ดับตลอดสาย ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1293 04 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ตั้งแต่แยก หนองใหญ่ ถึง แขวงการทาง ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1292 04 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังชุมชน หลังสนามกีฬา 2 ซอยเมตตา 4 ด้านหลังบ้านประธานติ๊ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1291 04 ส.ค. 2559 หลอดโคมไฟดับ 1 จุด บริเวณ ซอยหน้าเมือง 17 เข้าซอย 60 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1290 04 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยพร้อมเพรียง หน้าบ้านเลขที่ 183/31 และปากทางเข้าซอย ชัยพฤกษ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1289 04 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยร่มเย็น จำนวน 2 จุด และหน้าบ้านเลขที่ 159/30
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1288 04 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแยกสุขสบาย 2 หน้าบ้านเลขที่ 49/108
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./517 03 ส.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.หน้าเมือง ติดร้าน วิสุทธิชัย เลขที่ี 598 เยื้องแฟรี่ เลยอิออนเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434]