ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./023 26 ต.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ทรุดตัว บริเวณ ถ.ชาตะผดุง โนนทันตรงข้าม ร้านก๋วยเตี๋ยว เฮียหอย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./117 26 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 31 ในซอย แถวหอพัก ประเสริฐกุล อพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./005 26 ต.ค. 2559 การปลุกบ้านล้ำปากซอย บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 15 ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์ฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./039 26 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟฟ้า บริเวณ ถ.หลังชลประทาน แยก 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./116 26 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้านวินัยแอร์ ถ.เทพารักษ์ ใกล้ศาลเด็กและเยาวชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./115 26 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 224/74 และฝั่งตรงข้าม หมู่บ้านจอมพล จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./114 26 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 57/29 , 57/43 ,23/5 ซอยศรีจันทร์ 15 และ 15/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./113 26 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.มะลิวัย์ 1 ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./110 26 ต.ค. 2559 หลอดโคมไฟดับ จำนวน 7 หลอด ซอยหน้าเมือง 13 ซอยวุฒาราม 11 ซอยวุฒาราม 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./111 25 ต.ค. 2559 ไฟฟฟ้าดับในซอย 5 ในชุมชนไทยสมุทร ด้านซ้ายมือ เสาสุดท้าย หน้าบ้าน234/104 ได้แจ้งไปนานแล้วทางนร้ เห็นรับเรื่องแล้ว แต่ยังไม่มาทำคะ ขอทราบเหตุปลคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./112 25 ต.ค. 2559 ไฟฟฟ้าดับในซอย 5 ในชุมชนไทยสมุทร ด้านซ้ายมือ เสาสุดท้าย หน้าบ้าน234/104 ได้แจ้งไปนานแล้วทางนร้ เห็นรับเรื่องแล้ว แต่ยังไม่มาทำคะ ขอทราบเหตุปลคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./038 25 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณเวณ หน้าบ้านเลขที่ 90/131 ถ.ชีท่าขอน ตัด ถ.คลองน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./037 25 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 227/199 1.ต้นกาสะลอง 2.ต้นมะขาม (ใช้รถกระเช้าเท่านั้น )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./008 25 ต.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ ถนนในซอยชุมชน หน้าบ้านเลขที่ 233 ชุมชนทุ่งเศรษฐี ซอยประชาสโมสร 48 ต้นขนุน และต้นมะพร้าว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อป./009 25 ต.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ ชุมชนเทพารักษ์ 3 หน้าบ้านขาย กับข้าวต้นมะขามเทศ หักอยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./036 25 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัด บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำนวน 2 ต้น ขายเครื่องกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./109 25 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศิลปสนิท จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./108 25 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ซอย 17 ซอย 19 ซอย 21 ซอยธารทิพย์ 22 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./035 25 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก สาขา 2 ถ.ประชาสโมสร ตรงข้ามโรงแรมอเวนี ( เซนทาร่าเก่า )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./022 25 ต.ค. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 41/146 ซอยมิตรภาพ 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./007 25 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บรืเวณ เลขที่ 226/79 ซอยประชาสโมสร 44
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./106 25 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้าม เลขที่ 41/146 ซอยมิตรภาพ 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./105 25 ต.ค. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ ทาวเฮ้สหลังไทยพิพัฒน์ 2 จุด ซอยศรีจันทร์ 25 1.หน้าบ้านเลขที่ 257/72 2. หน้าบ้านเลขที่ 257/75
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./104 25 ต.ค. 2559 ตั้งเวลาเปิด ปิด ไฟใหม่ ขอเปิดเวลา 18.00 น. บริเวณ ซอยวีรวรรณ ตัด ถ.หน้าเมือง ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./103 25 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.เลขที่ 45/41 ซอยมิตรภาพ 13 และอีก 3 จุดในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./102 25 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ปากทางถนนฉิมพลี ต้นแรกซ้ายมือบ้านเลขที่ 1 2.ถนนโพธิสาร 27 เลขที่ 35/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./107 25 ต.ค. 2559 รบกวนช่วยมาตรวจสอบไฟส่องสว่างถนนในเขตบริเวณบ้านพักข้าราชการสัสดีจังหวัดขอนแก่นด้วยครับ ไฟไม่ติดมาแล้วประมาณ 2 สัปดาห์แล้ว บ้านพักตั้งอยู่ที่บริเวณ สี่แยกถนนพิมพสุต ตัดกับ ถนนหลังเมือง เยื้องกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น ติดต่อ พ.ต.สุชาติ หงอกพิลัย ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./009 22 ต.ค. 2559 ช่วยขอคืนพื้นที่ฟุตบาทถนน ทางสาธารณะริมทางถนนรื่นรมย์ ตลอดสายให้ประชาชนได้อาศัยเดินทางเท้าได้สะดวกด้วย เห็นทำทางขึ้นลงฟุตบาทให้คนพิการ แต่มีการวางสิ่งของๆ ห้างร้านต่างๆ รุกร้ำทางเท้า และที่จอดรถริมทาง แล้วจะสะดวกทางเท้าได้อย่างไร โดยเฉพาะช่วงร้านขายเครื่องไฟฟ้า ขายดอกไม้ ก่อนถึงโต้รุ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./016 22 ต.ค. 2559 เนื่องจากร้านใจดี 3 ที่อยู่ตรงกันข้าม จะซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรหน้าร้าน ส่งเสียงดังรบกวนมาก โดยเฉพาะการซ่อมปั้มลม จะปล่อยลมออกมาเต็มที่ เสียงแหลมวยาว บีบหัวใจมาก ขอร้องให้ลดเสียงลงบ้าง ก็ไม่สนใจ ความจริงการซ่อมเคาื่องมืออย่างนี้ต้องซ่อมอยู่หลังบ้าน แต่เดิมก็ซ่อมอยู่หลังบ้าน ตอนหลังย้ายมาหน้าบ้าน รบกวนด้านเสียงร้านค้าข้างเคียงมาก จนบางครั้งพูดคุยกันไม่ได้เล. ขอรบกวน ทางเทศบาลส่งเจ้าหน้าที่ไปตักเตือนด้วย ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./004 21 ต.ค. 2559 ถูกแจ้งกล่าวหาถมดินทางสาธารณประโยชน์ ที่ผ่านมาแล้ว และเจ้าหนาที่เขต ได้สั่งการให้รื้อถอน และปรับสร้างทางคืน ดังเดิม ปัจจุบันข้าพเจ้าได้ปรับสภาพให้คืนสู่สภาพเดิมแล้วทุกประการ บริเวณ สถานี ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]