ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./474 21 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณถ.กลางเมือง ฝั่งซ้าย แบงค์ชาติจะมีซอยตรงข้าม Ps อพาร์ทเม้นต์ ก็เข้าไปในซอยได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./123 21 ก.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 6/16 ซอยประชาสโมสร 12 อยู่บ้านสุดซอย ซ้ายมือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./473 21 ก.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอย4 ถ.พิมพสุต ใกล้ตลาด อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./347 21 ก.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณถนนหน้าวัดป่าศิริวรรณ และถนนข้างวัด ทิศตัวันตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1202 21 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 31 ศรีจันทร์ 33 ถนนหลังชลประทาน แยก 5 และแยก 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1201 21 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกสิกรทุ่ง สร้าง 17/2 ชุมชนดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1200 21 ก.ค. 2559 ขอชุดโคมไฟ พร้อมหลอด บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 3 ต้นซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./471 21 ก.ค. 2559 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ โรงแรมพร 3 และ พร 2 ถ.หน้าเมือง ซอย 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./470 21 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ MBA อพาร์ทเม้นต์ ซอย หน้าเมือง 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./469 21 ก.ค. 2559 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยหน้าเมือง 2 บริษัทชัยวลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./468 21 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ข้างร้าน ส.งานเหล็ก ซอยหน้าเมือง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1199 21 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 7 หน้าบ้านเลขที่ 942/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./467 21 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยเหล่านาดี 7 ซอยวีระวรรณ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./466 21 ก.ค. 2559 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยวีรวรรณ ถ.หน้าเมือง ซอย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./472 20 ก.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อยู่ในซอยอดุลยาราม 7/2 หน้าต้นรมย์อพาร์ทเมนต์ ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./348 18 ก.ค. 2559 ขอให้ช้วยตัดต้นไม้ที่ปลูกขวางหน้าร้านและไปโดนสายไฟ เกรงจะเกิดอันตราย และใบไม่ปิดบังหน้าร้าน ที่ร้านเจ้อิม สาขา 2 ตรงข้ามร้านแฟนมลับแล ถ.กลางเมือง ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1204 18 ก.ค. 2559 แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน facebook สายเคเบิลตกแบบไม่เป็นระเบียบ และห้อยต่ำถึงระดับหลังคารถยนต์ เกรงว่าจะเกิดอันตราย บริเวณหน้าปั้ม ปตท. สาขาสี่แยกสามเหลี่ยม รบกวนเทศบาลฯ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้้องดำเนินการรวบสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./351 18 ก.ค. 2559 ร้องเรียนผ่าน facebook เกาะกลางบริเวณหน้าตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ เกิดอุบัติเหตุรถเสยขึ้นเกาะกลางบ่อยครั้งมาก เนื่องจากค่อยข้างมืด และไม่มีสัญญาณไฟบ่งบอก ดูจากในรูปได้ครับ มาทางตรงมืดมองไม่เห็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./349 17 ก.ค. 2559 มีผู้ไม่ประสงค์ดีทำให้ต้นคูนตาย (ต้นราชพฤกษ์) ที่ทางเทศบาลปลูกไว้หน้าบ้านเลขที่ 1008 ทางเข้าโรงงานน้ำแข็งเอ็มพี อยากขอให้ทางเทศบาลมาปลูกให้ใหม่ได้ไหมคะ ขอบคุณคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./068 16 ก.ค. 2559 คุณสมภพ ร้องเรียนผ่าน Facebook: ขอร้องเรียนครับที่ถนนประชาสโมสร52ซอย12นาฬิกามีรถขนดินขนาดใหญ่วิ่งเข้าออก และดินตกลงบนถนน ขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยรถบรรทุกหนักเกินน้ำหนักที่กำหนดแน่นอนครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./350 16 ก.ค. 2559 เกาะกลาง บริเวณถนนกลางเมือง หน้าตลาดโต้รุ่ง รื่นรมณ์ เกิดอุบัติเหตุ รถยนต์เสยขึ้นเกาะกลางบ่อยครั้งมาก เนื่องจากไม่มีสัญญาณบ่งบอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อป./122 15 ก.ค. 2559 ตัดต้นไม้ ข้างบ่อน้ำเสีย ซอยราษฎร์คนึง 3 ใกล้วัดมรรคสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1197 15 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย เทพารักษ์ 4 ใกล้ฟาร์มเทพารักษ์ จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1196 15 ก.ค. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ถนนกลางเมือง ฝั่งหนองแวงเมืองเเก่า 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./465 15 ก.ค. 2559 ฝาปิดท่อระบายน้ำถนนศรีจันทร์ (ช่วงศรีฐาน) ตั้งแต่สามแยกจนถึงหน้าโลตัสเอ็กตร้า แตก/ชำรุด หลายจุด กรุณาช่วยเปลี่ยนก่อนเกิดอุบัติเหตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1195 15 ก.ค. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ถ.กลางเมืองซอย 11 หนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./244 15 ก.ค. 2559 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ทางเข้าคลังน้ำมัน ปตท.และด้านข้าง คลังปตท. ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./346 15 ก.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์รถปรับเกรดซอยทำไหม่ชื่อซอยรวมพลังสามัคคีริมบ่อน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1194 15 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ถ.เทพดำเนินดับตลอดสาย ทั้งสองฝั่ง มืดสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1192 15 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอยอดุลยาราม 1/5 ในซอยตรงข้ามเอื้องฟ้า โฮม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425]