ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1393 29 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 23 แยกซอยที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1392 29 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3 ทางโค้งบ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./562 29 ส.ค. 2559 ขอรถดูดท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ซอยศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./561 29 ส.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ดูดบ่อพักน้ำ บริเวณท้ายซอย อุดตันมาก ซอย 24 ถ.แก่นตูมประชาราษฏร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1391 29 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ดับตลอดสาย ภายในหมู่บ้านจอมพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./429 29 ส.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้านต้นคูณ อาหารตามสั่ง ใกล้โรงเรียนวัดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1389 29 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ จากโรงเรียน ถึง ถนนสายหลัก ถ.ราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1390 29 ส.ค. 2559 ขอความช่วยเหลือ ขาหลอดไฟ ที่ในซอย24/2 หัก ใช้งานไม่ได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1387 29 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย24/1 , 26 , 28 , 30 , 32 ตลอดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1388 29 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยพัทยา 2 สามแยกบ้านตาแก้ว หน้าบ้านเลขที่ 88/125 ถนนโพธิสาร - บ้านผือ หน้าโอวาแก๊ส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1386 28 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าถนนภายในหมู่บ้านจอมพลดับทุกจุด กรุณาส่งเจ้าหน้าที่มาแก้ไขให้ด้วยคะ เนื่องจากเป็นอันตรายในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ขอบคุณคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./284 26 ส.ค. 2559 เนื่องจากร้านป้าย บนถนนศรีจันทร์บริเวณหัวมุมข้างปั๊ม ปตท. ก่อนเลี้ยวไปตะวันแดง. พ่นสีส่งกลิ่นรบกวนและเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้สัญจรไปมา และผู้อาศัยบริเวณดังกล่าว กลิ่นเหม็นรุนแรงมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1385 26 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 99/98 ถ. โพธิสาร 1 หน้าโรงเรียนลูกหลวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./560 26 ส.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย อนามัย 4 จำนวน 1 ฝา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./559 26 ส.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวน 3 บ่อ 1.ทางเข้า ตชด. 2.กลางซอยศิริสุข 3.หน้าหอพักศรีวงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1384 26 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด บริเวณ ซอยเกษตร และซอย ตชด. ซอยศรีจันทร์ 39 เสาที่ 3 และเสาที่ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./428 26 ส.ค. 2559 ขอให้ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ภายในวัดโพธิ์ ด้านถนนฉิมพลี ตั้งแต่สามแยกฉิมพลี ซอย 5 ถึง ซอยโพธิสาร 29 เอนพาดรั้วทับสายไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1383 26 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีมารัตน์ 22 มีซอยเล็ก ๆ สามซอย ซอยที่ 3 เสาสองต้น เสาไฟที่ 2 ( ติดแล้วดับอีก )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./180 26 ส.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ เชื่อมทางเข้าออก บริเวณ อาคารพัก เจ้าหน้าที่ อุตุนิยม ขอนแก่น ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./558 26 ส.ค. 2559 ขุดร่องระบายน้ำ ระบายน้ำขยายให้กว้างขึ้น บริเวณเลยอู่เสมียน ถ.หลังศูนย์ราชการ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./556 26 ส.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ตรงข้ามสุนทรี ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./283 26 ส.ค. 2559 เหตูเดือดร้อนรำคาญ จากแสงหลังคา Metal sheet บริเวณเลขที่ 319/1 ถ.รอบบึงแก่นนคร ใกล้ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ติดร้านกาแฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./557 25 ส.ค. 2559 น้ำท่วมขังซอยศิริสุข เนื่องจากท่ออุดตันระบายน้ำไม่ทัน เรียนมาเพื่อพิจารณาแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน. โดยการขุดลอกท่อ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./075 25 ส.ค. 2559 ข้าฯ มีบ้านพักอาศัยในซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 มีความเดือดร้อนเรื่องการจอดรถของพวกพ่อค้าแม่ค้าและผู้มาจ่ายตลาดแลงหนองใหญ่ ขาดการจัดระเบียบ มีการจัดเก็บผลประโยชน์จากการวางแผงหน้าบ้าน และคณะกรรมการชุมชนที่มีการจัดเก็บผลประโยชน์อย่างเดียว แต่ขาดความรับผิดชอบที่จะจัดระเบียบ และหากเกิดเพลิงไหม้จะทำให้รถดับเพลิงเข้าไม่ได้ประกอบกับบ้านเรือนในซอยนี้โดยส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้เก่า ๆ สภาพทรุดโทรม ต้องการให้จัดระเบียบการจอดรถ การวางขายของ ที่สามารถให้ตลาดอยู่ร่วมกับชุมชนได้ ทั้ง 2 ฝ่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./555 25 ส.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณปากซอย เทพารักษ์ 7 ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./554 25 ส.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถนนมิตรภาพหน้า สำนักงานบาดาล สามแยกเลี้ยงไปกังสดาล ฝาอยู่บริเวณ ติดกับป้อมตำรวจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./056 25 ส.ค. 2559 ที่ว่างเปล่ามีการถมที่ ทำไว้เพื่อรับฝากรถ และไม่มีร่องระบายน้ำทำให้น้ำไหลเข้าบ้านข้างเคียง เคยแจ้งเจ้าของที่ดิน 5 ครั้งแล้ว ไม่แก้ไข แต่ปีนี้น้ำเริ่มเน่าเหม็น ดันดินใต้คานรั้ว บริเวณเลขที่ 93/95 ซอยศรีจันทร์ 10/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./282 25 ส.ค. 2559 ขอถัังขยะ จำนวน 1 ถัง บริเวณ หมู่บ้านริมบึงธานี ซอย 3/1 หน้าบ้านเลขที่ 59/152
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1381 25 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 5 จุด 1.อยู่ตรงข้ามร้านทำขนม 2.หน้าร้านตัดเสื้อ 3.ตรงข้าม สนง.สี่แยกไฟแดง 4.และ 5. สามแยกถนนหน้าเมือง ร้านขายเครื่อง ไฟฟ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./055 25 ส.ค. 2559 ขอให้ตรวจสอบ กันสาดบ้านข้างเคียง เลขที่ 153/2 ถ.ศรีมารัตน์ เวลาฝนตก น้ำกระเด็น เข้าบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440]