ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./328 07 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 14 และ ถนนปรีชาประสิทธิ์ ต้นไม้สูงปกคลุมถนนซอย ทั้ง 2 แห่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1378 07 ส.ค. 2561 ขอให้ขยับเสากล้องวงจรปิด บริเวณเลขที่ 18/15 ถ.ศรีจันทร์ หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1379 07 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 243/110 ซอยไทยสมุทรซอย8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1377 07 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 123/4 ซอยศรีจันทร์ 34 บ้านชนาทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./416 07 ส.ค. 2561 ดิฉันขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลนครขอนแก่นให้ปรับปรุงถนนชำรุด และฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในบริเวณซอย 9 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนมากในการใช้รถใช้ถนนในซอยดังกล่าว ประกอบกับซอย 9 มียานพาหนะสัญจรจำนวนมากเนื่องจากใช้เป็นทางลัดไปยังถนนเหล่านาดีในชั่วโมงเร่งด่วน อาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./415 07 ส.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.มะลิวัลย์ซฮย 8 ตลาดเช้าหน้าร้านขายโจ๊ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./132 07 ส.ค. 2561 ถนนชำรุดเป็นหลุมบริเวณแยกวงเวียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1376 07 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างถนน ซอย ชาตะผดุง 20 ชำรุดไม่ติด 2 จุด แก้ไขให้ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1375 07 ส.ค. 2561 ขอให้ขยับตู้สัญญาณไฟจราจร ( ตู้เขียว ) บริเวณ เลขที่ 18/15 ถ.ศรีจันทร์ หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1372 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 232/28 ถ.ศรีจันทร์ ซอย 39 ชุมชนหนองใหญ่ 3 ซอยทางเข้าบ้านหนองไฮ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1373 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างถนนซอยธารทิพย์ 2/4 ดับใช้งานไม่ได้ ขอให้แก้ไขให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./414 06 ส.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 99/1 ซอยเหล่านาดี 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1371 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 99/1 ซอยเหล่านาดี ซอย 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./327 06 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บริเวณ ยูเทิร์น เข้าเมือง ติดกับร้านโมเดิร์น เฟอร์นิเจอร์ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./326 06 ส.ค. 2561 ขอให้ย้ายป้าย บอกถนนศรีจันทร์ ยูเทิร์น หนองใหญ่ ติดตู้สัญญานณจราจร เนื่องจากป้ายปยู่ตรงถนนเข้าบ้านไม่สะดวก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1370 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยประชาสโมสร 21 หลังกงศุลลาวเก่า หน้าบ้านเลขที่ 101/208 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1369 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสีชมพู ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์ บ้านคุณชูเกียรติ ติด บ้านแม่หนูแดง สรศักดิ์ จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./413 06 ส.ค. 2561 ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยวุฒาราม 8/2 และ 8/3 จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1368 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยสุขสบาย หน้าบ้านเลขที่ 39/1 ถ.โพธิสาร โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1367 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม 11 และซอย วุฒาราม 8 ตรงข้ามแยก 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./324 06 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บังกระจกนูน บริเวณสามแยกตรงข้ามกับร้านอึ่งปลาเผา ริมบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1374 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่198/3 ม.วราสิริ เฟส2 ริมบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1366 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยจำปางาม ถ.จอมพล หลอดไฟหลอด ยาว จำนวน 5 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./131 06 ส.ค. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ ใกล้ ๆ กับฝาท่อระบายน้ำ ถ.สุขสันต์ หน้าซอยสันติสุข 4 บริเวณร้านเสื้อผ้า ดาราอาภรณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./412 06 ส.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถนนสุขสันต์ ชำรุด หน้าซอยสันติสุข 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./057 06 ส.ค. 2561 สวนเด็กเล่นบึงทุ่งสร้าง นอกจากตามต้นไม้แล้ว จะมีรังต่อ รังแตน บริวณ ป้ายสนามเด็กเล่น ยังมีรังผึ้งอยู่ใกล้ๆเด็ก ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./322 06 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 222/40 ซอยประชาสโมสร 42 ชุมชนธนาคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./261 06 ส.ค. 2561 ขอถังขยะ จำนวน 2 ถัง ซอยประชาสโมสร 44 ชุมชนธนาคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1365 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากทางเข้าหมู่บ้าน จอมพล ป้ายหมู่บ้าน และหน้าบ้านเลขที่ 224/55
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1364 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 17 ทาวเฮ้าส์หลังที่ 4 ไฟติดๆ ดับๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434]