ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./280 24 ส.ค. 2559 เก็บกิ่งไม้ใบไม้ บรเวณชุมชนเหล่านาดี 12 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./279 24 ส.ค. 2559 ขอถังขยะ จำนวน 5 ถัง ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1375 24 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าเปิดตลอดเวลา บริเวณ ซอยน้ำทิพย์ 2 ถ.ชาตะผดุง เส้นหลังโรงเรียนโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./553 24 ส.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำในซอยสวัสดีแตกชำรุด ถ.มิตรภาพ ชุมชนหนองแวงตราชู 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./176 24 ส.ค. 2559 ขอลูกระนาด บริเวณซอย 1 ชุมชนพระนครศรีบริรักษ์ ซอยแม่ทองพูล ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1374 24 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สวนสาธารณบึงแก่นนคร ถ.กสิกรสำราญ ตัด ถ.รอบบึงแก่นนคร ประมาณ 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1373 24 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1. หลอดไฟหน้าบ้าน เลขที่ 193/12 นีออนยาว 2.หน้าบ้านเลขที่ 178/65 นีออนสั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1379 24 ส.ค. 2559 เสาไฟข้างถนนหน้าบ้านเลขที่ 160/20 ถ.ชาตะผดุง ไม่ติดมาเป็นปีเเล้วคะไม่เห็นมีใครมาช่อมซักทีมีมาซ่อมก้อซ่อมเเต่เสาอื่นไม่มีใครมาซ่อมเสานี้ซักทีรบกวนด้วยนะคะมันมืดคะขอบคุณคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./425 24 ส.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ปกคลุมถนน บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ตัด ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./424 24 ส.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยเรือนจำ ถ.ศรีจันทร์ 10/1 ซอยประชาสโมสร 17 หลังบ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1372 24 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดไฟขาด จำนวน 4 จุด 1.บริเวณทางเข้าหน้าเมืองเพลส 2. หอพักงามตา 3.และ 4. ซอยหน้าเมือง 17 ชุมชนหนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./423 24 ส.ค. 2559 ซอย 9 ทั้งซอย และซอย 9 ถึง ถนนหน้าเมือง ชุมชนหนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./552 24 ส.ค. 2559 ร่องระบายน้ำอุดตัน ซอยกลางตรงข้ามซอยกลางเมือง 25 คุ้มวัดธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1371 24 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวีรวรรณ 1 ถ.หน้าเมือง ชุมชนโนนหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./422 24 ส.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ข้างทาง บริเวณ ชุมชนดอนหญ้านาง 3 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง (ติดต่อพ่อประวิทย์ 081-9548702 )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1370 24 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยสมานมิตร หน้าบ้านเลขที่ 109/43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./278 24 ส.ค. 2559 สุนัขข้างบ้าน มาถ่ายอุจจารเรี่ยราด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 229/63 - 69 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./277 24 ส.ค. 2559 ส่งกลิ่นรบกวนจากบ้านใกล้เคียง จากการทำเส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นโรงงาน ข้างบ้านเลขที่ 367/1 ถ.เหล่านาดี ตัด ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1369 24 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บึงหนองยาว ดับตลอดสายไม่มีแสงสว่างเลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./175 24 ส.ค. 2559 ถนนชำรุด (ขอยางมะตอย) บริเวณ ร้านสหมิตร 2005 สี่แยกเอสพี มอเตอร์ ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./174 23 ส.ค. 2559 ถนนชำรุด 1.มุมฟุตบาธซอยชาตะผดุง 13 (พระกุมารเยซู ) ทรุดเป็นโพรง 2.ซอยชาตะผดุง 10 ต่างระดับของพื้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1368 23 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.รอบเมือง ตัด ถ.ชวนชื่น ตั้งแต่โลตัสตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./276 23 ส.ค. 2559 สุนัขจรจัดหลายตัว กัดประชาชน ที่บริเวณ Pulse sport club สาขา1 (เยื้องแฟรี่พลาซ่า ถนนกลางเมือง) หลังธนาคารธนชาติ ถ.รื่นจิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./275 23 ส.ค. 2559 อยากให้เทศบาลไปเก็บเศษกิ่งไม้ที่ทางเทศบาลได้ไปดำเนินการให้แล้วแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเศษกิ่งไม้ที่ตัดให้ จึงอยากรบกวนทางเทศบาลไปดำเนินการให้ด้วย บริเวณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ถนนหมอชาญอุทิศ ..
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./421 23 ส.ค. 2559 ขอป้ายซอยชุมชน หนองใหญ่ 4 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1367 23 ส.ค. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ ชุมชนหนองใหญ่ 4 สามแยก ถ.ประชาสโมสร - สุดเขต เทศบาล และหน้าบ้านเลขที่ 115/7 ม. 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1366 23 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีมารัตน์ 22 มีซอยเล็ก สามซอย ซอยที่ 3 เสาสองต้น เสาไฟที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./173 23 ส.ค. 2559 ขอยางมะตอย ซ่อมถนน บริเวณ หน้าร้านจันทราสปา ถนนเป็นหลุมลึก ถ.เสรีสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./419 23 ส.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 227/44 ถ.ประชาสโมสร หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1365 23 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 132/2 ม.3 ซอยโพธิสารตอนปลาย หน้าบ้านนายสวาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433]