ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./167 15 ส.ค. 2559 ขอถนนคอนกรีต ในซอยมิตรภาพ 19 แยกขวามือ ยังไม่มีถนนคอนกรีต ระยะทางประมาณ 100 เมตร กลายเป็นถนนเสื่อมโทรมจากการทิ้งขยะ อยากขอทำถนนคอนกรีตในซอยด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./166 15 ส.ค. 2559 ปรับถนนในซอยให้สูงขึ้น ในซอยศรีจันทร์ 26 แยก 1 และแยก 2 หน้าศาลาชุมชนหนองใหญ่ 4 ปรับถนนให้สูงขึ้น เพราะน้ำขังมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./536 15 ส.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตก 1 จุด ตรงข้ามหอพักนางเติม ติดต่อผู้ร้องฯ หากเข้าดำเนินการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./535 15 ส.ค. 2559 ขอลอกท่อระบายน้ำ ในชุมชนโดยแรงงานชุมชน บริเวณหลังวัดศรีสว่างโนนทัน จากปากเมรุ ตรงไปทางซุ้มประตูด้านหลังวัดศรีสว่างโนนทัน และส่วนแยกบริเวณเดียวกัน ระยะทางประมาณ 450 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./534 15 ส.ค. 2559 ท่อตัน มีดินทรายอุดตันในท่อ เศษขยะ หน้าบ้านเลขที่ 43/1 และ 43/4 ถนนฉิลพลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./533 15 ส.ค. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ ซอยฉิมพลี 11 ตลอดซอยเลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./532 15 ส.ค. 2559 ขอท่อระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 337/61 ม. 2 ซอยมิตรภาพ 19แยกขวามือยังไม่มีท่อระบายน้ำ ฝนตกน้ำมักจะท่วมบริเวณดังกล่าว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./531 15 ส.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน ถนนกลางเมือง ซอย 6 หน้าบ้านเลขที่ 289 หากเข้าดำเนินการให้ติดต่อผู้ร้องฯ ได้ครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1331 15 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 143 ถ.บะขาม หน้าบ้านพ่อเต็ม กรุณาโทรหาผู้ร้องฯด้วยก่อนจะเข้าดำเนินการครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1330 15 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับตามถนน 2 จุด 1. ปากซอยส.พัฒนา จำนวน 1หลอด 2. ซอยศิลปสนิท14 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./530 15 ส.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 257/84 สามแยกตรงข้าม โกดังไทยพิพัฒน์ ชุมชน ศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1329 15 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 12 ดับ 1 หลอด ตรงร้านรักษาสัตว์ ถ.หลังศูนย์ราชการ ไฟฟ้าหลอดสุดท้ายในซอย ให้เอาบันไดมาด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1328 15 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย ราษฎร์คนึง3 สุดซอยเสาสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1327 15 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ประชาสำราญ ก่อนถึงสามแยก เข้าโรงแรมพูลแมน หลอดที่สอง (หลอดไฟสีส้ม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./405 15 ส.ค. 2559 เครื่องออกกำลังกายชำรุด บริเวณสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู และอยากจะให้ตรวจเช็คเครื่องออกกำลังกายทุกตัวเพื่อความปลอดภัยของผู้มาออกกำลังกายที่บึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./529 11 ส.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 257/84 ซอยศรีจันทร์ 25 ไปที่ ศสมช.ศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./528 11 ส.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 144/22 ม.14 ซอยมิตรภาพ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./052 11 ส.ค. 2559 แสงสะท้อนจากหลังคา Metal Sheet เกิดความรำคาญ สายตา และอื่น ๆ ผลกระทบจากการก่อสร้าง ร้านอาหาร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมุงหลังคาด้วยวัสดุ มีผลกระทบต่อสายตา บริเวณ ใกล้ บ้านเลขที่ 319/1 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1326 11 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สนามกีฬา ชุมชนธารทิพย์ จำนวน 3 จุด ถ.ประชาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1325 11 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดี 1 ท้ายซอย และบริเวณ สนามกีฬาประตูฝั่งหน้าปากซอยเหล่านาดี 3 เป็นไฟแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./404 11 ส.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 238 ถ.เทพารักษ์ ร้านพีช มาร์เก็ตติ้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./074 11 ส.ค. 2559 ฝุ่นจากรถบรรทุก วิ่งในซอยเรือนจำ 10/1 วิ่งทุกวัน รถแม็คโครใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./527 11 ส.ค. 2559 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยสรรพโส ถ.เหล่านาดี ปากซอยหน้าบริษัทขนเงิน ตรงข้ามแหอวน มีน้ำท่วงขังเวลาฝนตก ไหลช้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./165 10 ส.ค. 2559 ถนนพัง ยุบตัว บริเวณหน้าขอนแก่น ช.ทวี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1324 10 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าสาธารณะดับ บริเวณ ซ.ชาตะผดุง 24 เสาสุดท้ายของซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./403 10 ส.ค. 2559 ขอให้ตัดกิ่งไม้พันสายไฟ (ต้นฉำฉา ) ในซอยวีรวรรณ 3 เข้ามาทางถนนรถไฟ เลย กศน. ไปทางขวามือ เข้าซอยตรงข้ามอพาร์ทเม้นต์ 3 ชัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1323 10 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยประชาสโมสร 36 ทั้งซอย 2. ซอยประชาสโมสร 38 หน้าบัณฑิตเอเชีย 3.ซอยประชระชาสโมสร 26 หน้าบ้านเลขที่ 168/88 - 87 4.ซอยบ้านคุณสากล สิงห์จู ฝั่งทิศตะวันตก หอพักบัณฑิตเอเชีย เข้าซอยประชาสโมสร 34 เลี้ยวซ้าย เข้าซอยแรก มีซอยเล็ก ๆ ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./526 10 ส.ค. 2559 น้ำเสียไม่มีท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพัทยา 1 และใกล้ศูนย์ ศสมช สุดซอยหมู่บ้านพิมานชล โนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1322 10 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 211/20 , 211/21 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 เชื่อมซอยหลังศูนย์ ราชการ 14/1 หลอดนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1321 10 ส.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด 1.ไฟฟ้าชำรุดซอย 8/9 หลัง ร.ร.ไพบูลย์ ตลอดแนว 5 จุด 2.เสาไฟฟ้าชำรุด ซอยพจนา ปากซอยพจนาแยกที่ 3 หน้าบ้านเลขที่ 108/27 3.หน้าบ้านเลขที่ 114/50 จุดที่ 1 ซอยแยกด้านทิศใต้บ้านเลขที่ 114/50 เลี้ยว ซ้าย เสาที่ 2 ที่มีชุดไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425]