ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./014 20 ต.ค. 2559 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ด้านข้างเซเว่น สาธารณสุข ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./013 20 ต.ค. 2559 ขอถังขยะ จำนวน 9 จุด 1.เลขที่ 105/17 หอพักวรรณพงษ์ซอยจีเอฟ 2.เลขที่ 46/2 ซอยจีเอฟ 3.เลขที่ 50/10 ซอยจีเอฟ 4. เลขที่ 56/71 ซอยพระชัย 5. เลขที่ 58/34 หอพักวัฒนา ถ.เสรีสัมพันธ์ 6.เลขที่ 48/98 หอพัก จิวจิว ถ.เสรีสัมพันธ์ 7.เลขที่ 23/25 หอพักสมร ถ.เสรีสัมพันะ์ 8.เลขที่ 90/4 ถ.มิตรภาพ 9.เลขที่ 38/5 หออังกาบ ซอยพระชัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./029 20 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ระหว่างซอยชาตะผดุง 12 และ 14 ต้นคูณบนฟุตบาธ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./018 20 ต.ค. 2559 ถนนชำรุด เป็นหลุมขนาดใหญ่ บริเวณ เลขที่ 140 นันทนาเพลส ซอยศรีงามเมือง เฮียเปียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./020 20 ต.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวน 3 จุดบริเวณ 1.ศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น 2.ซอยเปรมวดี แยก 3 3. และแยก 4 ชุมชนหนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./027 20 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.ทางเข้าซอยบ้านพ่ออุดม 2.ถนนหลังชลประทาน ชุมชนหนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./086 20 ต.ค. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณซอยกลางเมือง 15 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./021 20 ต.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุดทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว หน้าบ้านเลขที่ 56/2 หมู่.6 ซ.ศรีจันทร์18แยก1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./082 19 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 356/4 ซอยกสิกรสำราญ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./085 19 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าสาธารณะหน้าบ้านเลขที่ 88/10 ถ.โพธิสาร ซอยโพธิสาร 15 ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น ไม่ติดมาตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งเกรงจะเกิดอุบัติเหตุยามค่ำคืน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./017 19 ต.ค. 2559 เทพื้นถนนคอนกรีต บริเวณซอยอนามัย 5 ชุมชนโนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./005 19 ต.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ สวนสาธารณศรีแก้ว ต้นตีนเป็ด ชุมชนโนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./081 19 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด 1. ซอยโพธิสาร 15 หน้าบ้านเลขที่ 88/10 2.ซอยคำสะอาด หน้าบ้านเลขที่ 76/7 โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./080 19 ต.ค. 2559 หลอดไฟดับ (กระพริบ) จำนวน 1 หลอด บริเวณซอยวุฒาราม 9 หนองวัด4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./079 19 ต.ค. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ ซอยอนามัย 2 ปากซอย 2.หน้าร้านขายของชำ 3.และ 4 หมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./078 19 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ 1. หลอดไฟช่วง หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพ ดับ 4 เสาร์ 8 หลอด แสงจันทร์ 2. หลอดไฟนีออน หน้าปากซอยถนนมะลิวัลย์ หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมขา มันห้อยลง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./077 19 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน 1.ถนนศรีมารัตน์ 2 จุด 2.ซอยร่วมพัฒนา 2 จุด ตรงข้ามบ้านเลขที่ 121/38 และ 121/124 3.ซอยศิลปสนิท 7 ติด เลขที่ 49/10 4. ซอยศิลปสนิท 14 ตรงข้ามเลขที่ 35/6 ติด vip กรีน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./076 19 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวรซอยราษฎร์คนึง 9 หลอดยาวตามเสาร์ จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./006 19 ต.ค. 2559 ขอรบกวนทางเทศบาลตัดต้นไม้เนื่องจากกลัวต้นไม้ล้มทับบ้านที่จะตัดตามที่อยู่ข้างต้นและเบอร์ตามที่แจ้งคร้บ ขอบคุณมากครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./075 19 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอยสวัสดี 1 ตรงหม้อแปลง เยื่้องที่ทำการชุมชน 2.ซอยมิตรภาพ 8/9 ปากซอยขายไข่ ทางซอยสวัสดี นับจากปากซอย เสาที่ชำรุดเป็นเสาที่ 5 3.ซอยมิตรภาพ 8/1 หอพักสีชมพูเลขที่ 108/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./004 19 ต.ค. 2559 ตัดต้นไม้ หลังบริษัทฐิติกร ริมถนน ซอยพจนา ชุมชนหนองแวงตราชู 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./084 19 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับเสาแรกและเสารองสุดท้ายของซอยมิตรภาพ28(ซอยTOYOTA)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./083 19 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับเสาแรกและเสาที่3 บริเวณซอยมิตรภาพ34(ซอยGF)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./074 19 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยไทยสมุทร ถ.มิตรภาพ เข้ามาจะเจอทาว์โฮม ถ.หมอชาญอุทิศ อยู่ฝั่งด้านทาว์โฮม 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./073 19 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านทองสอดแสง ซอย 6 กลางซอย ถ.ศรีจันทร์ 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./071 19 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนฉิมพลี ซอย 9 ตรงสามแยกถนนฉิมพลี 2.ถนนฉิมพลี หน้าหอพักจุลคำภา เลขที่ 43/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./072 18 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ในชุมชนไทยสมุทร ซอย 5 หน้าบ้านเลขที่ 243/104 มาได้นานแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./070 18 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอยตรงข้ามศาลาชุมชน แถวร้านขายส้มตำ หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./015 18 ต.ค. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ ด้านหน้า ถ.เทพารักษ์ ใกล้สี่แยกไฟแดง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./069 18 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณตลาดอ.จิระ หน้าหมู่บ้านไทยประเสริฐ ถ.พิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]