ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1459 13 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.หน้าศาลาชุมชน จำนวน 2 หลอด 2.หน้าบ้านเลขที่ 106 ซฮย 6 ขอเปลี่ยนหลอดใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1458 13 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหรดี จำนวน 2 จุด และซอย สันติสุข 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./455 13 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้คลุมสายไฟ บริเวณ เลขที่ 38/4 ซอยโพธิสาร 19 ถ.ฉิมพลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1457 13 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สวนไห บึงแก่นนคร ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1456 13 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.ซอยโพธิสาร 27 เลขที่ 5/1 2. ถนนฉิมพลี หน้าหอพักจุลคำภา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./082 13 ก.ย. 2559 การจอดรถกีดขวางทางจราจร ที่เกาะหน้าศูนย์กาญจนา ถนนกัลพฤกษ์ ทำให้เหลือ1เลน โดยเฉพาะตอนเที่ยง เย็นและค่ำๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1455 12 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1. ซอย 6 หน้าบ้านเลขที่ 106 2.หน้าศาลาชุมชน ตรงหน้าป้าย บ้านประธาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1454 12 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 10/3 และ 10/7 ถ.เหล่านาดี ซอยหารโก่ย ซอย 10/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1453 12 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศิลปสนิท ตลอดสาย ด้านทิศใต้ บ้านประธาน สุเมธ จนเลยไปถึงหมู่บ้านพิมานศิลป์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./454 12 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ 44/17 ทางทิศตะวันออก สวนสาธารณะ บึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./453 12 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ พันสายไฟ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 42
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1452 12 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ตั้งแต่ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตั้งแต่ บริษัทโคโลลิส ยาวตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./064 12 ก.ย. 2559 ขอให้ตรวจสอบ การทำรั้วกั้นบนฟุตบาธ จาบ้านข้างเคียง บริเวณ เลขที่ 104/1/2 ถ.พิมพสุต ใกล้ตลาด อ.จิระ ปากทางเข้าหลังตลาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1451 12 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ฉิมพลี ซอย 9/3 หน้าบ้านเลขที่ 32/23 (คุ้มดอนเงิน ) หน้าบ้านเลขที่ 32/19 ซอยฉิมพลี 9/5 คุ้มดอนเงิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./063 12 ก.ย. 2559 ขอตรวจสอบทางเข้าที่ดิน มีการต่อเติมการก่อสร้าง เกินเขตโฉนด บริเวรซอยมิตรภาพ 19 แยกตรงทางเข้าที่ดิน วัดจากที่จริงถนนปากทาง กว้าง 4050 เมตร แต่ดูจากระวางน่าจะเป็น 6 เมตร แยกทางที่มีทางเฮ้าส์ ทั้งสองฝั่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1450 12 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ลานเต้นแอโรบิค ( แถวไก่อบโอ่ง ) จำนวน 2 หลอด ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1449 12 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย ศรีมารัตน์ 28 , 30 , 32 ตลอดสาย ดับหลายวันแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1448 12 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23 ดับตลอดสาย ดับมา 3-4 วันแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./592 12 ก.ย. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยธารทิพย์ ธารทิพย์ เฮ้าส์ ความยาว 84/4 ความสูง 10 นิ้ว ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./591 12 ก.ย. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ ซอย 2/1 ความยาว 80 เมตร ซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./294 12 ก.ย. 2559 ขอให้รื้อถอนป้ายโครงเหล็กโฆษณา บริเวณ ใกล้กับดับเพลิงติดศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ จำนวน 2 ป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./199 12 ก.ย. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ หจก. ขอนแก่นฟิม ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1447 12 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 230/4, 215/10 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./590 12 ก.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.ประชาสำราญ ทางเข้าโรงแรมพูลแมน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./291 12 ก.ย. 2559 ขอถังขยะเพิ่ม จำนวน 2 ใบ ที่ยังไม่เจาะรู ลงที่หน้าบ้านประธานชุมชน โนนทัน 8 ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1446 12 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยพัทยา 3 หลังหมู่บ้านถังทองซอยร่วมพัฒนา (หน้าบ้านส่งน้ำแข็ง) ซอยพัทยา 1 หน้าบ่อนไก่พื้นเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./452 12 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ ทับสายไฟ บริเวณซอย วีรวรรณ 4 ใกล้บ้านร้าง ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./140 12 ก.ย. 2559 ตัดต้นไม้ล้มพาดสายไฟ บริเวณ ตรงข้ามร้าน ลาบก้อย ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1445 12 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชัยพฤกษ์ 2 ดับ จำนวน 2 จุด หน้าบ้านเลขที่ 159/18 และ หน้าบ้านเลขที่ 159/64
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./292 12 ก.ย. 2559 ขอยาฉีดพ่นไล่ยุงค่ะ ประธานชุมชนไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจ รู้สึกทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการแจกทรายไม่มีการฉีดพ่นมาเป็นปีแล้วค่ะ ตอนนี้ยุงแทบหามออกจากบ้านค่ะ ****หนูจำชุมชนได้ไม่ค่อยชัดเจนค่ะแต่เป็นชุมชนแถววัดค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432]