ชื่อ : สกุล :

Before
After
อป./124 22 ก.ค. 2559 ขอรถเครนยกต้นไม้ทับบบ้าน บริเวณบ้านพัก ตชด. หลังวัดป่าเทพนิมิตร ซ.ศรีจันทร์ 37
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1218 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอยมิตรภาพ 23 ดับทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1219 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 3 จุด 1.ในซอยกลางเมือง 18 หัวซอย ข้างร้านไทอีสานลาบเป็ด ริมบึงแก่นนคร 2. ในซอยข้างวัดหนองแวงพระอารามหลวง 1 หลอด 3.หน้าศูนย์แพทย์ หนองแวง 1 หลอด ริมบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./048 22 ก.ค. 2559 ขอตรวจสอบอาคาร ข้างเคียง เลขที่ 21/8 ถ.เทพารักษ์ ใกล้ร้านอาหาร ห้าดาวโดยไม่ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ข้างเคียง และไม่ยอมทำผนัง ทึบ โดยผนังตุกหัน เลขที่ 9/9 อยู่เขตของผู้ร้องทุกข์ โดยไม่ได้สร้างที่กึ่งกลางหมุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1216 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 254 - 255 หมู่บ้านเรา 2 ซอยศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1215 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณทางเข้าวัดป่าเทพนิมิตร ซอยศรีจันทร์ 39 วัดปด่าเทพนิมิตร จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1217 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ พัชรานุฉัตรเพลส ซอยศรีจันทร์ 10 / 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./154 22 ก.ค. 2559 ขอยางมะตอย เทผิวถนน ที่แตก บริเวณซอยน้ำทิพย์ 3 ซอยข้างโรงเรียนโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./476 22 ก.ค. 2559 ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ เป็นตะแกรงเหล็ก บริเวณซอยราษฎร์คนึง 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./475 22 ก.ค. 2559 ฝาบ่อพักชำรุด จำนวน 2 ฝา บริเวณเลขที่ 666 ซอยเมตตาเดิม ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1222 22 ก.ค. 2559 (ไฟไฮแมต) เสาสูงภายในศุนย์ปฏิบัติธรรมดับ จำนวน 2 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1214 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 666/95 ซอยเมตตา และ ซอยเมตตา 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1213 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 182/97 ซอยศรีจันทร์ 17 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1212 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หมู่บ้าร่มโพธิ์ ซอยร่วมใจสมาัคคี ถ.ศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1210 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยสุขสันต์ 8 หลอดไฟถูกลมพัดหันออกนอกถนน จำนวน 2หลอด ซอยศรีมารัตน์ 2 , 4 ,8 , 10 หลอดนีออนยาว 7 หลอด หลอดสั้น 5 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1211 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ สีโห หน้าหัวมุมศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./352 22 ก.ค. 2559 ขอทางม้าลาย ปากซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1209 22 ก.ค. 2559 ขอติดตั้งไฟเพิ่ม 1 ชุด หน้าบ้านเลขที่ 125/9 - 12 ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 4 รวม 4 หลังคาเรือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1208 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยร่วมมาลาเรีย ซอยชาตะผดุง 6 และ หน้าร้านขายของชำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./069 22 ก.ค. 2559 จอดรถยนต์ขวางทางจราจรหนึ่งช่องทางและวางสิ่งของขวางทางจราจร ทำให้บ้านข้างเคียงเข้าออกไม่สะดวก การสัณจรไปมาไม่สะดวก รถจะต้องจอดรอไม่สามารถวิ่งสวนทางได้เลย ภาพถ่ายจาก google
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1205 21 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.โพธิสาร หน้าหมู่บ้าน แสนสุข ทิศใต้ศูนย์ปฎิบัติธรรม จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1203 21 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ถ.มะลิวัลย์ ธนาคารกรุงศรี ถ.ศิลปสนิท ตรงข้ามอพาร์ทเม้นต์ ภูคุ้มทอง เป็นซอยตัน ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./245 21 ก.ค. 2559 สุนัขจรจัด บริเวณ ถ.พิมพสุต ซอย 1 หลังตลาด อ.จิระ ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./474 21 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณถ.กลางเมือง ฝั่งซ้าย แบงค์ชาติจะมีซอยตรงข้าม Ps อพาร์ทเม้นต์ ก็เข้าไปในซอยได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./123 21 ก.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 6/16 ซอยประชาสโมสร 12 อยู่บ้านสุดซอย ซ้ายมือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./473 21 ก.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอย4 ถ.พิมพสุต ใกล้ตลาด อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./347 21 ก.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณถนนหน้าวัดป่าศิริวรรณ และถนนข้างวัด ทิศตัวันตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1202 21 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 31 ศรีจันทร์ 33 ถนนหลังชลประทาน แยก 5 และแยก 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1201 21 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกสิกรทุ่ง สร้าง 17/2 ชุมชนดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1200 21 ก.ค. 2559 ขอชุดโคมไฟ พร้อมหลอด บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 3 ต้นซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412]