ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./160 16 มี.ค. 2559 ขอขยายเขตน้ำประปา ซอย 3 ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./650 16 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดโพธิ์ โนนทัน จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./119 16 มี.ค. 2559 ขอป้ายห้ามทิ้งขยะ และถังขยะ จำนวน 6 ใบ บริเวณ ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./159 16 มี.ค. 2559 ขอให้ตัดกิ่งไม้ ปกคลุมถนน ในซอยวุฒาราม 12/1 โนนหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./083 16 มี.ค. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ ซอย กศน. ถ.รถไฟ ข้างตู้โทรศัพท์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./192 16 มี.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน ชุมชนโนนชัย บริเวณเลขที่ 73 ซอยสุขอำนวย ถ.ราษฎร์คนึง 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./649 16 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับซ้ำซากขอพิจารณาเปลื่อนยกชุดจุดสามแยกทิศตะวันออกศาลาชุมชนสนามกีฬา1ได้แนบแผนที่มาพร้อม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./118 16 มี.ค. 2559 ชุมชนสามเหลี่ยม2 ซอยศรีมารัตน์14 และซอยศรีมารัตน์16 มี 2 เรื่อง คือ 1.ขอถังขยะเพิ่มอีก1ถัง ทั้งซอยศีรมารัตน์14 และซอยศีรมารัตน์16 เดิมเคยมีถังพอเพียงในการบริการ จากมีบ้านและมีห้องเช่ามากขึ้น พบว่าชาวบ้านมีความลำบากในการทิ้งขยะ (รถขยะได้เก็บถังสีน้ำเงินไปไว้หน้าแฟลตตำรวจซึ่งที่เดียวแต่มีจำนวนถังขยะมากเกิน แต่ในซอยกับไม่มีถังขยะ ด้วยเหตุผลที่บอกว่าซอยศีรมารัตน์14 ซอยเล็กแคบ รถเก็บขยะเข้าไม่ได้)แต่ยังมีเจ้าหน้าที่ของชุมชนสามเหลี่ยม2 มาเก็บค่าขยะบอกมาจากเทศบาล ยังเก็บค่าขยะกับชาวบ้าน ซึ่งโดนเก็บเงินและต้องนำขยะไปทิ้งเองอีก... โปรดพิจารณาเพิ่มถังขยะด้วย..ค่อยจะสมควรเก็บเงินชาวบ้าน 2.ขอเปลี่ยน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./648 15 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ภายในสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ทีี่จัดงานพันธุ์ไม้ และสะพาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./158 15 มี.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณปากซอยกสิกรสำราญ 3 ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว พี่มล กิ่งไม้บังป้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./647 15 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 306/73 ซอยวุฒาราม 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./029 15 มี.ค. 2559 ตรวจสอบ การรุกล้ำพื้นที่ สาธารณะประโยชน์ ของนาง ประยูร แก้วก่ำ อยุ่บ้านเลขที่ 23/4 ถ.มิตรภาพ โดยการตั้งร้านขายของส่วนตัว รุกล้ำออกมาถนน ซ.มิตรภาพ 24
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟข./011 15 มี.ค. 2559 ขอขยายไฟฟ้า คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร ถ.ศรีมารัตน์ ตัด ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟข./010 15 มี.ค. 2559 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยทองพัฒนา 1 และซอยทองพันนา 3 หมู่บ้านพิมานหรรษา หนองแวงตราชู 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./157 15 มี.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ด้านหลัง รพ.ขอนแก่น ราม ร้านขายของชำ และตรงข้ามโรงเรียนบ้านศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./646 15 มี.ค. 2559 ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า พร้อมโคม เนื่องจากชำรุด บริเวณซอย ศรีจันทร์ 31 ข้ามคลองชลประทาน หมู่บ้านศรีจันทร์ 2 เสาไฟใกล้หอพัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./189 15 มี.ค. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอย ทองพันนา หมู่บ้านพิมานหรรษา ชุมชนหนองแวงตราชู 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./190 15 มี.ค. 2559 ขอท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 40/2 ซอยโพธิสาร 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./191 15 มี.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ บ้านเลขที่ 345 หมู่ 6 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./156 15 มี.ค. 2559 ป้ายซอยถ.ชาตะผดุง ซอย 14 ชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./155 15 มี.ค. 2559 ขอป้ายชื่อทางเข้าหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./645 15 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอยพจนาซอยแยกที่ 1 เสาที่มีชุดไฟหน้าบ้านพจนา 2.ซอยสวัสดี ซอยแยกที่ 1 3.ซอยสวัสดี หน้าบ้านเลขที่ 108/66 ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ ไฟไม่สว่าง 4.ซอยสวัสดี ซอยแยกขายไข่ เสาที่ 3 ตรงข้าม 189/1 ไฟไม่สว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./644 15 มี.ค. 2559 ขอเพิ่มไฟส่องถนนและซอย บริเวณ ซอยสว่างทิพย์ และซอย กศน. ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./117 15 มี.ค. 2559 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอยวีรวรรณ ตรงข้ามบ้านพักครูขอนแก่น ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./643 15 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ชัยณรงค์ ใกล้โรงแรมเป็นหนึ่ง จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./082 15 มี.ค. 2559 ถนนทางเดินฟุตบาธพังชำรุด บริเวณ เลขที่ 2/1 ถ.ศรีจันทร์ หน้าร้าน ยาฟาสชิโน ชุมชนบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./188 14 มี.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ขอเปลี่ยนฝาท่อ ระบายน้ำทั้งหมด ภายในชุมชนไทยสมุทร ถ.มิตรภาพ เพราะไม่เคยเปลี่ยนเลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./154 14 มี.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 78/5 ซอยหนองไผ่ ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./081 14 มี.ค. 2559 ถนนชำรุด บริเวณเลขที่ 23/72 ซอยศรีจันทร์ 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./187 14 มี.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 21/8 ถ.อนามัย ใกล้กับ น้ำผึ้ง อพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365]