ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./424 13 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 2 จุด บริเวณ เลขที่ 121/1 ถ.หลังเมือง ตรงข้ามร้านหมอทำนุ ถ.หลังเมือง ตัด ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./110 13 ม.ค. 2560 มีนำ้ท่วมขังบริเวณร่องทางขึ้นฟุตบาท ตรงข้าม ทีโอที ติดระหว่างร้านแว่นท็อปเจริญ ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./109 13 ม.ค. 2560 ขอวางท่อระบายน้ำใหม่ บริเวณ ซอยช้างเดิน ทางเข้า บ้านสวนสร้างสรรค์ หมู่บ้านไทยประเสริฐ บ้านตูม ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./423 13 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หัวมุมซอยอภินันท์ ( อยู่ตรงศาลพระภูมิ ) ตัดกับ ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./422 13 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวร จุดที่ 1.หน้าร้านขายขอซอยสวัสดี 1 จุดที่ 2.ปากซอย 8/9 หลัง รร.ไพบูลย์ (ซ่อมเกิน 3คร้งแล้ว )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./421 13 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 37 หลังโรงเรียนบ้านตูม ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./420 13 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 154/129 หน้าหมู่บ้านกัญญารัตน์ ซอยสุขสบาย ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./108 13 ม.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอย ช้างเดิน หมู่บ้านไทยประเสริฐ บ้านสวนสร้างสรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./419 13 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 588/22 ซอยหน้าเมือง 17 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./418 12 ม.ค. 2560 ไฟนีออนถนนซอยศรีจันทร์10 หน้าบ้านเลขที่ 115/2ดับเป็นเวลา4วันแล้วค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./417 12 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลัยา เสาที่ 2 ข้าง รพ.จิตเวช ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./416 12 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาเลขที่ 397/ 35 ซอยสว่างทิพย์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./415 12 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวรซอยวุฒาราม 9 ( จากปากซอย 60 เมตร อยู่มุมสามแยก ซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./414 12 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหมู่บ้านไทยเสถียร ตรงข้ามปั๊มแก๊ส ถ.รอบเมือง ตัด ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./107 12 ม.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ด้านหน้าเซเว่น สาขากลางเมือง ตรงข้ามกับ ธนาคารอิสลาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./057 12 ม.ค. 2560 ขอยางมะตอยจำนวน 10 ถุง บริเวณซอยชุมชนเทพารักษ์ 4 ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./111 12 ม.ค. 2560 ขอตัดแต่งกิ่งไม้ หน้าร้านเซเว่น โรงแรมเจริญธานี ถ.ศรีจันทร์ ต้นคูณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./413 12 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณตรงข้าม ร้านขายสินค้ามือ 2 ถ.ฉิมพลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./081 12 ม.ค. 2560 ขอถังขยะ บริเวณเลขที่ 44/6 ถ.ชวนชื่น ตรงข้ามโรงแรมเป็นหนึ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./056 12 ม.ค. 2560 ทางเท้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 3/6 และ 3/7-8 ถ.หลังเมือง ตัด ถ.ชวนชื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./411 12 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 666/95 , ซอยเมตตา และเมตตาเดิม ซอยเมตตา 2 จำนวน 3 จุด ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./410 12 ม.ค. 2560 ขอเพิ่มชุดโคมไฟ จำนวน 3 ชุด เลขที่ 666/20 และในซอย ซอยเมตตา ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./110 12 ม.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขามปกคลุม ถนนซอยเมตตา หลังเพ้งเนื้อย่าง ซอยเมตตา 1 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./109 12 ม.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ชวนชื่น ตัด ถ.หลังเมือง เป็นต้นมะขาม หน้าบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./080 11 ม.ค. 2560 อยากให้เจ้าหน้าที่ ตักเตือน เรื่องการเผาขยะ บริเวณ ด้านข้างกำแพง วัดศรีจันทร์ ถ.ศรีจันทร์ ในช่วงเวลา ในช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. มีการเผาทุกวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./107 11 ม.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ต้นหูกวาง ถ.ชีท่าขอน และ ต้นคูณ ถ.ชีท่าขอนตัด ถ.ชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./106 11 ม.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.รอบเมือง ตัด ถ.ชีท่าขอน ต้นหูกวาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./106 11 ม.ค. 2560 ท่ออุดตัน บริเวณ ปากทางเข้าตลาด ฝั่่งทาง ถ.หน้าเมือง ใกล้กับ พระธรรมขันต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./408 11 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ภายในชุมชนไทยสมุทร ซอย 8 หน้าบ้านเลขที่ 243/119
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./105 11 ม.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ร้านขายของชำ ใกล้ร้านคาราโอเกะ ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]