ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./140 01 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 222/38 , 22/152 222/63 ,222/142 ซอยประชาสโมสร 40 , 42 , 44
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./139 01 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณหลังบ้านเลขที่ 666/344 ซอยเมตตา 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./027 01 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.กลัปพฤกษ์ ใกล้กับร้านอาหารญี่ปุ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./138 01 พ.ย. 2559 ย้ายเสาไฟฟ้า เนื่องจาก เสาไฟกีดขวางซอยไม่สามารถ สัญจร เข้า - ออก ซอยได้ตามปกติ บริเวณซอยราษฎร์คนึง 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อค./006 01 พ.ย. 2559 น้ำไหลเข้าบ้าน จาก หอพักประกอบบุญ เข้ามาในบ้านพัก เลขที่ 269 ซอยธนาคารกรุงศรี ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./045 01 พ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยฉิมพลี 9/5 เลยบ้านเลขที่ 32/17 ต้นไม้ปกคลุมสายไฟ สองข้างทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./044 31 ต.ค. 2559 เถววัลย์พันสายไฟ บริเวณ หน้าร้านแหลมทองไก่สด หลังตลาด อ.จิระ ถ.พิมพสุต หรือหน้าร้านอยุธยา ค้าไข่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./137 31 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 49/10 เสาที่ 3 ประมาณ 500 เมตร จากถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./135 31 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ ซอย 4 ต้นแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./134 31 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิสาร 3 ซอยบ้านคุณเสาวนีย์ และ ปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./024 31 ต.ค. 2559 เก็บขยะ บริเวณ ปลายซอยโพธิสาร 1 บ้านนางประยวน ชุมชนโนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./133 31 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 159/64 ถ.ชาตะผดุง ซอย 19 เลี้ยวซ้ายเยื้อง เข้า โรงเรียนโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./023 31 ต.ค. 2559 ขอถังขยะ จำนวน 1 ถัง หน้าบ้านเลขที่ 159/64 ถ.ชาตะผดุง 19 เลี้ยวซ้ายเยื้อง โรงเรียนเทศบาลโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./043 31 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ร้านถ่ายรูปธรรมชาติ คัลเลอร์ อยู่ในซอยหลังบ้าน เป็นซอยเล็ก แยกจากซอยขายก๋วยเตี๋ยวเป็ด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./131 31 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย กสิกรทุ่งสร้าง 17/4 ดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./130 31 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 227/22 และ 227/71 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 หลอดสั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./042 31 ต.ค. 2559 ขอรถเกรด ตัดหญ้าข้างทาง บริเวณ บึงทุ่งสร้าง ตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./129 31 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยราษฎร์คนึง 23 แยกขวาซอย 2 หน้าบ้านเลขที่ 20/22 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./026 31 ต.ค. 2559 ฝาบ่อพักชำรุด ในซอยราษฎร์คนึง 35 ( ร้านขายของชำหน้าปากซอย ) โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./132 28 ต.ค. 2559 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ จากหลอดไฟเสาที่2 ในซอยศรีมารัตน์16 ถนนศรีมารัตน์ หน้าบ้าน 145/3 หลอดไฟให้ความสว่างดับได้ 4วัน ค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./022 28 ต.ค. 2559 เรื่องให้รถขยะเล็กมาเก็บขยะ หน้าบ้านเลขที่145/13 และรบกวนให้ติดตามการเก็บขยะ จากมีถังขยะหน้าบ้าน ของบ้านเลขที่ 145/13 ขยะล้นถัง ส่งกลิ่น เพราะทั้งท้ายซอยนำมาทิ้งร่วมด้วย โดยเราขอถังเพื่อหอพักคุณยาย ซึ่งเป็นห้องเช่าชั้นเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกคนเช่า แต่เป็นแหล่งทิ้งทั้งซอยจึงเต็มเร็วค่ะ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./041 28 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าปั๊มเชลล์ ถนนศรีจันทร์ เลยโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 3 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./040 28 ต.ค. 2559 ติดตั้งกระจกนูน บริเวณ สามแยกของชุมชนหนองใหญ่ 1 ตามแยกต่าง ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./127 28 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หัวมุมซอย ถ.ทานตะวัน ตัด ถ.ชัยพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./126 28 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอย 9 ชัยพฤกษ์ เลขที่ 154/324 และหน้าหมู่บ้านแสนสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./125 28 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ภายในบึงแก่นนคร เริ่มตั้งแต่ตรงข้าม สถานีดับเพลิง เลยไปถึงสนามตะกร้อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./022 28 ต.ค. 2559 ถนนชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 666/17 ซอยเมตตา ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./021 28 ต.ค. 2559 ตัดหญ้าริมทาง บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 3 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./020 28 ต.ค. 2559 พ่นยุง บริเวณ ชุมชน ดอนหญ้านาง 2 ถ.ราษฎร์คนึง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./025 27 ต.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว บ้านเลขที่ 49 เป็นทางเดิน ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตัด ถ.ราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440]