ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./146 21 ม.ค. 2562 ขอรถเกรด บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 9 ซ้ายมือตรงข้ามป้ายคุ้มพรประทาน และซอยมะลิวัลย์ 9 ขวามือก่อนถึงเซเว่นศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./109 21 ม.ค. 2562 ขอป้ายห้ามท้ิงขยะ บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 9 จำนวน 2 ป้าย ซ้ายมือตรงข้ามป้ายคุ้มพระปรทานและขวามือก่อนถึงเซเว่นศรีฐาน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./138 21 ม.ค. 2562 ขอท่อปูน ขนาดกลาง เพื่อวางปลุกไม้ดอกไม้ประดับ บซอยมะลิวัลย์ 9 จำนวน 20 ท่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./137 21 ม.ค. 2562 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด 1.มุมบ้านเลขที่ 56/8 ซ.คุ้มพรประทาน ตรงเข้าไปสี่แยก ที่ 2 2.ซอยสวนสปาตรงสี่แยกจะเลี้ยวไปหอพักพรรณี ป้ายรวมพล 3.หน้าโลตัส ศรีฐาน 3 ถ.ศรีจันทร์ เสาไฟที่ขายกาแฟคล่อมอยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./521 21 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หน้าบ้านเลขที่ 56/9 ซ.คุ้มพรประทาน 2.เลขที่ 64/4-9 ซอยมะลิวัลย์ 9 3. ไฟดับ และขาไฟหัก หน้าบ้านเลขที่ 56/18 ซอยบ้านสวนสปา เลี้ยวซ้ายหลังอู่รถไพศาล 4. ซอยคุ้มพระประทาน เสาสี่แยกแรกป้ายพรประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./018 21 ม.ค. 2562 การก่อสร้างที่จอดรถบนถนนที่สาธารณะ บริเวณ ร้านก๋วยเตี๋ยว ใกล้บ้านเลขที่ 60 ถ.ราษฎร์คนึง ติดศาลากลางบ้าน โนนชัย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./145 21 ม.ค. 2562 กั้นที่จอดรถ ขาว- แดง บริเวณ บึงปนองแวงตราชู รอบข้าง ซึ่งมีการจราจรติดขัดแน่น จึงทำให้เดือดร้อนแก่ร้านค้า ที่มาใช้บริการสวนสาะารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./519 21 ม.ค. 2562 ไฟสปอร์ตไลท์ ชำรุด บริเวณ แก่นนครยานยนต์ ถ.ประชาสโมสร จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./520 21 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 18/1 ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./136 21 ม.ค. 2562 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ลานไห บึงแก่นนคร จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./135 21 ม.ค. 2562 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ 171/25 ซอยธารทิพย์ 2 ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./518 21 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บริเวณ เลขที่ 41/58 ซอยมิตรภาพ 11 บ้านอดีตประธานทรงศิริ อรรคนิตย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./144 21 ม.ค. 2562 ตัดกิ่งไม้ บริเวณเลขที่ 2/33 ซอยโรงน้ำแข็ง ติดประตูหลังสนามีฬา ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./143 21 ม.ค. 2562 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ โรงแรมพรรณทิภา ถ.ศรีจันทร์ ใกล้กับตึกคอม ข้างหน้าโรงแรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./517 21 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าแสงสว่างดับหหลังหอพักใบเฟิร์น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./515 21 ม.ค. 2562 ขอโคมไฟส่องสว่าง บริเวณ ถนนฉิมพลีซอย 3 หน้าบ้านเลขที่ 10/9 และเลขที่ 10/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./516 21 ม.ค. 2562 หลอดไฟดับ 1 หลอดหน้าบ้านเลขที่229/135
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./514 21 ม.ค. 2562 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ 1.หน้าบ้านเลขที่ 39/19 2.เลขที่ 162/2 3.เลขที่ 151/12 ซอยเหล่านาดี 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./142 21 ม.ค. 2562 ตีเส้นขาวแดงบริเวณทางเข้าซอยมิตรภาพ18 หากช่างเข้าไปดำเนินการกรุณติดต่อเบอร์ 089-4214183
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./513 18 ม.ค. 2562 หลอดไฟของเสาไฟฟ้าต้นที่2 นับจากปากซอย ชาตะผดุง 12 หลอดไฟดับ มืด ขอความอนุเคราะห์ ช่วยเปลี่ยนหลอดให้ด้วยค่ะ//ขอบคุณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./141 18 ม.ค. 2562 ขอขยายเขตน้ำประปา เนื่องจากชาวบ้านไม่มีน้ำประปาใช้ ซอย11 นาฬิกา ช่วงท้ายซอย ดูรายละเอียดตามแผนที่แนบมานี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟข./008 18 ม.ค. 2562 ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอย11นาฬิกา ช่วงท้ายซอยไฟฟ้าไม่มีใช้ ตามแผนที่แนบมานี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./512 18 ม.ค. 2562 แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ บริเวณ ตามแผนที่แนบมานี้ 11 จุด ซอยหน้าวัดป่าศิริวัน ซอยบ้านเรา 2 ถ.หลังชลประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./511 18 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าชำรุดบริเวณ ซอยบำรุงสุข หน้าบ้านเลขที่ 200
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./510 18 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 16 จุด ในชุมชน ตามแผนที่แนบมานี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./108 18 ม.ค. 2562 อยากให้ทางเทศบาลไปเก็บกวาดอุจจาระของสุนัขที่มาทำความสกปรกที่ หน้าบ้านเลขที่ 71/1 ม.1 ซอยอนามัย2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./065 18 ม.ค. 2562 เนื่องจากกระผมและเพื่อนบ้านร่วมซอยศรีมารัตน์ ซอย 4 ซึ่งเป็นซอยย่อยที่เชื่อมระหว่างซอยศรีมารัตน์กับถนนกัลปพฤกษ์ อันเป็นทางลาดเอียงเล็กน้อย ได้รับความเดือดร้อนจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และบางครั้งรถยนต์ที่ลงจากซอยศรีมารัตน์ ด้วยความแรง ด้วยเสียงอันดัง และความเร็วค่อนข้างสูง สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน อนึ่ง พบว่าเทศบาลได้ติดตั้ง speed bump ในซอยอื่นๆ หลายซอยแล้ว ทั้งนี้ได้ประสานประธานชุมชน แต่ได้รับแจ้งด้วยวาจาว่า เทศบาลไม่อนุมัติ จึงขอร้องเรียนอีกครั้ง ขอความอนุเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องด้วยครับ หรือมีคำแนะนำอื่นใด ก็ยินดีรับฟัง ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./064 18 ม.ค. 2562 ติดตั้งแผ่นชะลอความเร็วของรถ ต้องการแฟ่นชะลดความเร็วของรถ พร้อมติดตั้งถนนในชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./063 18 ม.ค. 2562 ขอแผ่นชะลอความเร็ว ซอยราษฎร์คนึง 23 ถนนราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./107 17 ม.ค. 2562 เสียงสุนัขรบกวนยามวิกาล. โดยเฉพาะ บ้านเลขที่ 218/35 , 218/38 ,218/41 เสียงเห่าหอนตลอดค่ำคืน เช่น ตั้งแต่เจ้าของเข้านอน จน ตี3 ตี4 จะมีเสียงดังเป็นระยะ. บ้านข้างเคียงไม่สามารถเปิดหน้าต่างเพื่อรับลมธรรมชาติได้เลย. เนื่องจากเจ้าของได้ปล่อยสุนัขไว้นอกบ้าน สิ่งที่ต้องการคือ การจัดการเสียงยามวิกาลเท่านั้น. บางหลังเลี้ยงสุนัขในบ้านตนเองเสียงดังรบกวนยามค่ำคืนหรือแม้แต่กลางวันแทบไม่มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]