ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./134 03 ก.ค. 2560 ปัญหาจราจร ขอลูกระนาด บริเวณ วงเวียนตลาดต้นตาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./262 03 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 404/47 หมู่บ้านสินไพลิน ตลาดต้นตาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1051 03 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชวนชื่น ซอยข้างโรงเรียนกัลยาณวัตร สี่แยกไฟแดงเลี้ยวซ้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./217 03 ก.ค. 2560 ขอถังขยะ จำนวน 3 ถัง บริเวณ ศาลาชุมชนทุ่งเศรษฐี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./261 03 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 227/6 ชุมชนทุ่งเศรษฐี ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./260 03 ก.ค. 2560 ขอลูกระนาด บริเวณ หมู่บ้านจอมพล ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./259 03 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยกสิกรทุ่งสร้าง 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./258 03 ก.ค. 2560 ขอป้ายซอย ชื่อซอยตัน จำนวน 2 ป้าย บริเวณซอยกลางเมือง 10 และ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./328 03 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าแก่นนครบล็อก ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./329 03 ก.ค. 2560 ขอลอกท่อระบายน้ำ ในชุมชนทุ่งเศรษฐีทั้งหมด โดยใช้แรงงานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ถ./133 03 ก.ค. 2560 ถนนทรุด 1.ถนนราษฎร์คนึง ปากทางเข้าซอย 35 เลขที่ 108/31 2. ซอยราษฎร์คนึง 35 หน้าบ้านเลขที่ 108 ถนนเกิดการทรุดตัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1050 03 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยกในซอยเสวต พัฒนา ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1049 03 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยศรีมารัตน์ 19 หลอดติดกับกรีน VIP 11 2.ซอยร่วมพัฒนา 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1048 03 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 บ้านเลขที่ 225/52 ตรงข้ามหอพักเทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./216 03 ก.ค. 2560 กำจัดยุงลาย บริเวณหมู่บ้านมั่นคง ซอยมงคลดี ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./331 03 ก.ค. 2560 มีการขุดวางท่อใหม่ที่หน้าปากซอยมิตร9 แต่ตอนนี้เกิดรูเป็นโพลงขึ้นที่รอยถมคอนกรีตใหม่และเกิดรอยร้าวที่ผิวถนนถมใหม่ ชาวบ้านใกล้เคียงมีความกังวลว่าถ้ามีรถขับผ่านหรือมาจอด ถนนที่ถมใหม่จะทรุดลงไป ช่วยเข้ามาแก้ไข และจะดียิ่งถ้าเพิ่มฝาท่อระบายน้ำเพิ่มอีกสักจุดท้ายอาคารยงยุทธแอร์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ประธานโจ 0969345611
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1047 03 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 13/1 บ้านคุณชาญทองดับทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./058 03 ก.ค. 2560 ช่วยเอาต้นไม้ใหญ่ออกจากพื้นผิวถนนให้หน่อยครับที่ซอยมิตรภาพ11(11/5)และสายไฟหรือสายอะไรไม่ทราบหย่อนลงมาขวางถนน ผู้สันจรไปมาจะเกิดอันตรายได้ครับ ด่วนๆ ได้ไม่ได้อย่างไรแจ้งประธานโจด้วยนะครับ โทร.0969345611
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./215 03 ก.ค. 2560 ช่วยเก็บขยะที่ซอยมิตรภาพ25ให้หน่อยนะครับ ใส่ถุงดำไว้แล้วนะครับ หลังบริษัทกนกไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1046 02 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าส่องสว่างถนน ซอยหนองวัด 1 ด้านคลัง ปตท. เดิม ที่หน้าบ้านนางอุทัย ศรีมันตะ หลอดยาว , หน้าบ้านนางอารีย์ ศรีมันตะ หลอดยาว คลัง ปตท. ตัดไฟออกปัจจุบันไม่มีการใช้ไฟ ขอให้ประสานสายไฟให้ใหม่, และหน้าบ้านนางตุ๊ โยทองยศ หลอดแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1045 01 ก.ค. 2560 ไฟส่องสว่างใน ซ.ร่วมพัฒนา ม.16 ชุมชนสามเหลี่ยม4 ไม่ติดจำนวน3หลอดในซอยตอนนี้มืดมากรบกวนมาดูให้หน่อยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./327 30 มิ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุดบริเวณซอยด้านหลังร้านขายขนมเค็กรักเนย อยู่ถนนเสรีสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1044 30 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒาราม ตัด ถ.หน้าเมือง แยกที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1043 30 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาที่ 5 ตรงข้ามก่อสร้าง ซอยวีรวรรณ ถ.ดรุณสำราญ ที่ รร.แก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./326 30 มิ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ปากซอย ประชาสโมสร 41
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./257 30 มิ.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ มุมกล้องวงจรปิด หน้าบ้านเลขที่ 89/4 ซอยศรีจันทร์ 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./324 30 มิ.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ติดรั้ว กศน. และบ้านพักครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ซ.วีรวรรณ เนื่องจากปูนปิดทับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./325 30 มิ.ย. 2560 ดูดท่อ ท่ออุดตัน บริเวณ ซอยแยกของซอยวุฒาราม 9 จำนวน 2 ซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./256 30 มิ.ย. 2560 ขอให้ตัดเหล็ก บริเวณปากซอย ปากซอยศรีจันทร์ 5 ปากซอยศรีจันทร์ 7 ปากซอยด้านหน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1041 30 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ จำนวน 7 จุด บริเวณ ซอย รพ.จิตเวช
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]