ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./249 24 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 113/54 ตรงบ้านนาย มนัส ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./248 24 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 229/13 เลขที่ 229/14 , 229/15 ซอยประชาสโมสร 54 หมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./247 24 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หลอดไฟนีออน ปากซอยถนนศรีมารัตน์ หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพ 2.ซอยศิลปสนิท 8 หน้าบ้านเลขที่ 46/17 3.ไฟฟ้าในหมู่บ้าน VIP กรีน 11 ซอยแรกเข้าทางถนนสวัสดี ติดบ้านเลขที่ 37/53
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./070 24 พ.ย. 2559 วางท่อระบายน้ำ บริเวณ ริมหนองอีเลิง ด้านทิศตะวันตก มีเจ้าหน้าที่ไปขุดแล้วไม่วางคืน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./246 24 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 136 ถ.กลางเมือง ปากซอย 29 สองฝั่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./077 24 พ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณคลีนิคอายุรศาสตร์ ถ.มิตรภาพ ทางไปอุดร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./245 24 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด บริเวณซอยศรีจันทร์ 22 และซอยประชาสโมสร 33
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./244 24 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 145/3 ซอยศรีมารัตน์ 15 เลขที่ 191/55 ซอยศรีมารัตน์ 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./243 24 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ แฟลต ตำรวจ บ้านเลขที่ 155/215 ถนนแฟลตตำรวจ สามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./242 24 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 154/42 ซอยชาตะผดุง 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./075 23 พ.ย. 2559 ต้นไม้(ต้นคูน)ใหญ่ ก้านหักพาดสายไฟแต่ยังไม่หักออกมา อยากให้มาตัดต้นไม้ให้ค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./017 23 พ.ย. 2559 ฟุตบาทปากทางซอยศรีจันทร์22มีป้ายต่างๆและกระถางต้นไม้ขวางทางเดินนักเรียนเดินไป-กลับโรงเรียนทุกวัน ซึ่งอันตรายมากเด็กนักเรียนต้องเดินลงมาถนนอาจเกิดอุบัติเหตุกับเด็กนักเรียนได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./050 23 พ.ย. 2559 โรงงานเบทาโกร ส่งกลิ่นเหม็น และมีเสียงหมู่ร้องดัง รบกสน โดยเฉพาะเวลากลางคืน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./041 23 พ.ย. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ ถนนเส้นอดุลยาราม หน้าหอพักไดมอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./241 23 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยด้านหลังร้านอาหารสรลหรรษา เป็นซอยเล็ก เลี้ยวซ้าย ใกล้หอพักไดมอน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./069 23 พ.ย. 2559 ฝาบ่อพักชำรุด บริเวณเลขที่ 112/1 ถ.ฉิมพลีซอย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./240 23 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าฮักมอล์ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./239 22 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าแสงสว่างราษฎรคนึงซอย11,13,15,มัชฌิมา,สุขสำราญ ดับหมด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./068 22 พ.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ ถ.พิมพสุต ใกล้หอพัก ตา ยาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./067 22 พ.ย. 2559 น้ำไหลเข้าบ้าน จากหอพักประกอบบุญ เข้ามาในบ้านพัก เลขที่ 269 ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./238 22 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 108/46 ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 1/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./040 22 พ.ย. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ หน้าร้านเสริมสวยนิกกี้ ซอยศรีจันทร์ 10/ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./074 22 พ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าร้านใบเตยเครื่องเขียน ใกล้ รร.วัดกลาง ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./048 22 พ.ย. 2559 ขอป้ายปัก ห้ามทิ้งขยะ บริเวณที่ว่าง ถนนดรุณสำราญ ตรงข้ามกับน้านซ่อมรถ ติดตั้งพลังงานทางเลือก มีคนเอาขยะไปทิ้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./073 22 พ.ย. 2559 ขอรถเกรด หญ้า ถนนดรุณสำราญ ตรงข้ามกับร้าน ซ่อมรถติดตั้งพลังงานทางเลือก ชุมชนหลักเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./066 22 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตก ตรงหน้าร้านเสริมสวยนิดกี้ ซอยศรีจันทร์ 10/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./010 22 พ.ย. 2559 สร้างกำแพงล้ำพื้นที่เช่า ทางรถไฟ บริเวณหน้าหอพัก ตา ยาย ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ ถ.พิมพสุต ตัด ถ.พิมพสุต ออกมาขวางถนน ทำให้ถนนแคบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./065 22 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 155/11 ถ.หมอชาญอุทิศ หลังโรงเรียนสามหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./237 22 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย กลางเมือง 24/1 , 28 , 30 , 32 ซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล เรือนสวน รีสอร์ท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./236 22 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 39 1.หน้าบ้านเลขที่ 250/6 2.หน้าบ้านเลขที่ 250/9 3.หน้าบ้านเลขที่ 253/15 หน้าบ้านเลขที่ 254/28 หนา้บ้านเลขที่ 254/32 ชุมชนหนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]