ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./650 15 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับบริเวณ ซอย กสิกรทุ่งสร้าง 20 ดับตลอดสาย ซอยหมู่บ้านรับอรุณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./125 15 มี.ค. 2560 หมาวิ่งไล่กัดคน บริเวณ เลขที่บ้านที่ทำเห็ด อุจจาระเรี่ยราด ไล่กัดคนทั้งกลางคืนกลางวัน รถวิ่งผ่าน เลขที่ 641 ถ.วุฒาราม ซอย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./649 14 มี.ค. 2560 ไฟถนนกสิกรทุ่งสร้าง แถวบ้านพักอัยการ ดับและมืดมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./648 14 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านไทยประเสริฐ ทางสามแยกเข้าหมู่บ้าน หลังตลาด อ.จิระ สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./033 14 มี.ค. 2560 ตัดต้นไม้ บริเวณ ตลาดต้นตาล บริเวณที่ได้รับอันตรายจากวาตภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./647 14 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ซอย 4 หนองวัด จากปากซอยเสาต้นที่ 3 ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./646 14 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนจอมพล ซอยวาสนา ตลอดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./645 14 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าหอพักสุภาภรณ์ ซอยศรีจันทร์ 29 ดับ 1 หลอด ซอยป่ากลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./085 14 มี.ค. 2560 ขอลูกระนาด ในบริเวณซอย ศรีจันทร์ 31 ใช้ความเร็วค่อนข้างสูง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./126 13 มี.ค. 2560 ขอฉีดพ่นยุ่ง ฉีดในท่อน้ำ เพราะยุงเยอะในแหล่งชุมชนบริเวณดังกล่าวและในอาคารสำนักงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./644 13 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ สายหน้าตลาดหนองไผ่ ถึง ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./084 13 มี.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ ถ.รื่นรมย์โต้รุ่ง ตรงข้าม หน้าประปา เลขที่ 38 - 40 และ 44 ตลอดสาย เลนเดียวใกล้ฟุตบาธ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./083 13 มี.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณถนนหน้าห้องแถวข้างป่ากลางเมือง อพาร์ทเม้นต์ชำรุดมานาน ซอยศรีจันทร์ 27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./173 13 มี.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวรซอยศรีจันทร์ 31 ใกล้เซเว่น ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./643 13 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เยื้องกับหอพักสุภาพร ซอย 29 2. หน้าห้องแถว ข้างป่ากลางเมือง อพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./642 13 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ในซอยประสานมิตร เสาไฟติดกับต้นโพธิ์ใหญ่ หลอดยาว 2. ในซอยโพธิสาร 15 เสาอยุ่ใกล้กับร้านดนนทัน กันเอง หลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./172 13 มี.ค. 2560 ขอลอกท่อระบายน้ำ ในซอย ศรีจันทร์ 27 ตลอดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./641 13 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 112/1 และ 118 ถ.สามัคคีอุทิศ จำนวน 2 จุด ใกล้กับ หอพักแก่นเพชร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./640 13 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 182/233 ถ.ชาตะผดุง ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./639 13 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.บ้านกอกซอย 8 ขอให้เปลี่ยนทั้งชุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./638 13 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1. ซ.ช้างเดิน ตรงข้ามบ้านแม่บุญโฮม 2.ซ.สีชมพู ตรงข้ามบ้านพี่อู๊ด คงกุทอง 3.หน้าบ้านแม่บุญมีไชยธรรมมา 4. ถนนไปเมืองเก่าหน้าบ้าน อ.ฉัจพร 5.หน้าโรงเรียนบ้านตูม ข้างบ้านแม่วรัญญา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./123 10 มี.ค. 2560 ขยะริมฟุตบาทถนนมิตรภาพ หน้าโรงแรมอำนวยสุข สกปรกโสโครกมากค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./124 09 มี.ค. 2560 เรียนเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหลังบ้าน ( ซอยพัทยา1 โนนทัน) มีการเผาใบไม้กองใหญ่เกิดไฟและเปลวคันน่ากลัวติดกำแพงรั้วบอกให้ดับก็ไม่ดับเผาต่อเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้บ้านอื่นมาก และเลี้ยงไก่ไม่ต่ำกว่า 20 ตัว ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้านมาพร้อมแมลงวันหัวเขียว บอกแล้วก็ยังเพิกเฉยไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้อื่น ตอนนี้ไม่สามารถนั่งกินข้าวดูทีวี ใช้ชีวิตบริเวณหลังบ้านไม่ได้เลยเพราะกลิ่นรุนแรงมากบ้านหลังอื่นก็เดือดร้อนเช่นกัน ตอนนี้คนในบ้านก็เริ่มไม่สบายสาเหตุก็มาจากกลิ่น ฝุ่นควันและแบตทีเรีย จึวเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาช่วยเหลือค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./637 09 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิบัลลังก์ทอง 5 เสาไฟฟ้าที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./171 09 มี.ค. 2560 ท่อระบายน้ำแตก บริเวร เลขที่ 232/110 ซอยโพธิ์ทอง หน้าบ้านต้นซอย ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./082 09 มี.ค. 2560 ถนนแตกชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 232/110 ซอยโพธิ์ทอง ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./636 09 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หลอดยาว เลขที่ 93/7 ซอยศรีจันทร์ 10/1 2.หลอดนีออนยาว เลขที่ 93/50 ซอยคลีนิคฝ้าย 3.นีออนยาว พร้อมราง หน้าหอพักกาฬสินธุ์ ซอยประชาสโมสร 13 4. นีออนสั้น หน้าบ้านเลขที่ 78/71 ซอยประชาสโมสร 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./635 09 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 3 ตรงหน้าทาวเฮ้าส์ ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./170 09 มี.ค. 2560 ท่ออุดตัน อยากให้เจาะรูระบายน้ำ ใหญ่กว่าเดิม น้ำระบายไม่ได้ บริเวณ ตรงข้าม รพ.จิตเวช เลขที่ 184/34 ซอย 17 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./169 09 มี.ค. 2560 การปล่อยน้ำเสีย บริเวณ หลังโรงแรมอวานี ขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472]