ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./188 09 พ.ย. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ถ.มาลาเรีย ชุมชนโนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./036 09 พ.ย. 2559 ขอถังขยะ บริเวณ ถ.มาลาเรีย ตรงข้ามบ้านศิลาเกต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./035 09 พ.ย. 2559 ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ด้วยอาคารบ้านเลขที่ 45/56 ถ.พิมพสุต มีการเลี้ยงนกนางแอ่น ได้รับเหตุ เดือดร้อนรำคาญ จากการเลี้ยงนกนางแอ่น มีกลิ่นเหม็นจากอุจจาระ ตกใส่หลังคา และเสื้อผ้าที่ตากไว้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./037 09 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำ ฝาเหล้ก 8 ฝา ซอยนันทกิจ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./029 09 พ.ย. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ ภายในชุมชนมิตรภาพ ซอยนันทกิจ ถ.มิตรภาพ เป็นหลุม เป็น บ่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./187 09 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 2 หน้าบ้านเลขที่ 243/242 เสาไฟที่ 2 ซอย 3 หน้าบ้านเลขที่ 243/91-92 เสาไฟหัวเลี้ยวลานกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./058 09 พ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ สี่แยก ถ.กสิกรสำราญ หลังเซเว่น (หูกวาง) และ ( ต้นก้ามปู) ตรงข้ามกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./186 09 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เจ้าแม่สองนาง ตรงสูบน้ำ ตรงข้ามตลาดเพลินทรัพย์ ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./185 09 พ.ย. 2559 ขอเปลี่ยน สายไฟฟ้า และโคมไฟในชุมชน บริเวณ ซอย ชาตะผดุง 16 ตลอดสาย เลขที่ 162/4 , 162/21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./184 09 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 5 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง เลยโรงเรียนบริหารธุรกิจ อยู่ท้ายซอยมุมเลี้ยว เป็นหลอดนีออน ยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./183 09 พ.ย. 2559 ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นจำนวนมากในชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณฐิติรัตน์ อัครสูรย์ ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./036 09 พ.ย. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ ในซอยจำปาทิพย์ ชุมชนดอนย่านาง 2 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อผู้ร้องฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ถ./028 09 พ.ย. 2559 ขอให้ทำถนนคอนกรีตในซอยจำปาทิพย์ ถนนจอมพล ชุมชนดอนย่านาง 2 ตอนนี้ทางเทศบาลได้นำลูกรังลงไว้แล้วแต่ยังไม่ดำเนินการต่อจึงขอให้ทางเทศบาลดำเนินการต่อให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./034 09 พ.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์รถขยะ ไปเก็บขยะบริเวณ ในหมู่บ้านพิมานเทพ ในชุมชน ในหมู่บ้านพิมานเพชร ด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./182 09 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับบริเวณ ซอยประชาสโมสร 34 สุดซอย ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./181 09 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/15 ถนนประชาสโมสร ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./057 09 พ.ย. 2559 ขอวัสดุ ยางมะตอย 20 ถุง เพื่อกั้นถนนไม่ให้รถวิ่งเร็ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./056 09 พ.ย. 2559 ขอเบิกเก้าอี้ (สีขาว) จำนวน 50 ตัว เนื่องจากว่าเก้าอี้ที่มีอยู่เดิม ชำรุดไม่มากไม่พอใช้ในชุมชน จึงอยากขอเบิกเพิ่มอีก 50 ตัว ให้ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ด้วยคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./027 09 พ.ย. 2559 ซ่อมแซมถนน ชำรุดจึงอยากขอยางมะตอยเพื่อซ่อมแซมถนน บริเวณ ซอย14/4-14 จำนวน 50 ถุง (ทางชุมชนจะขอซ่อมเอง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./035 09 พ.ย. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ในชุมชนหลังศูนย์ราชการ ซอย14/3 แยกซอย14 ประมาณ5 ท่อ 80เซนติเมตร พร้อมบ่อพัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟข./001 09 พ.ย. 2559 ขอขยายเขตเสาไฟฟ้า จำนวน 2 เสา บริเวณซอยราษฎร์คนึง 29 เพื่อให้มีแสงสว่างป้องกันโจรขโมย ตรงจุดที่เขียนแผนที่มานี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./034 09 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยเหล่านาดี 6 ข้างวัดนันทิการาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./180 09 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 หลอด บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./032 09 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยเสรีภาพ และซอย ศรีจันทร์ 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./176 09 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 200 บ.แอมเมท และ เลขที่ 200/45 ซอยทานตะวัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./175 09 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา แยก 2 และ แยก 3 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./014 09 พ.ย. 2559 รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ วิ่งกันเร็วมากๆที่ถนนรอบบึงแก่นนคร ซึ่งเป็นเขตที่คนมาออกกำลังกายกัน และเขตบ้านพักอาศัย เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง คิดว่า ควรจะมีป้ายบอกจำกัดความเร็ว (ไม่เกิน 40กม. เป็นต้น) และควรมีลูกระนาดเป็นจุดๆ โดยเฉพาะบริเวณที่ตรงกับประตูทางเข้าบึงแก่นนคร ขอบคุณค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./055 08 พ.ย. 2559 รบกวนตัดกิ่งไม้ใหญ่พาดสายไฟด้วยค่ะ เป็นทางสัญจรของรถด้วยเกรงว่าจะเกิดอันตราย เรื่องเร่งด่วนนะคะ ซอยอู่หาญ ถ.เทพผาสุข สามเหลี่ยมคาร์แคร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./033 08 พ.ย. 2559 ฝาท่อแตกชำรุด2จุดหน้าร้านปรารถนา ซอยมิตรภาพ32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./179 08 พ.ย. 2559 แจ้งรอบ 3 นานเกินไปนะคะ สำนักการช่างค่ะ เรื่อง หลอดไฟฟ้าดับ ได้ 3อาทิตย์ จากหลอดไฟที่ เสาไฟฟ้า เสาที่2 ต้นซอยในซอย ศรีมารัตน์16 ถนนศรีมารัตน์ หน้าบ้าน เลขที่145/3 หลอดไฟให้ความสว่างดับได้ 3อาทิตย์ รบกวนด่วนค่ะ การช่าง...
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]