ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./194 11 พ.ย. 2559 ขอย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อส./040 11 พ.ย. 2559 เสียงดัง และฝุ่นละออง กลิ่นเหม็นจากทินเนอร์ เป็นโรงเลื้อยไม้ เสียงดัง ทำเวลากลางคืน ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 8 หน้าบ้านเลขที่ 48/10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./032 11 พ.ย. 2559 ถนนชำรุด บริเวร ถ.พิมพสุต ด้านหลังตลาด อ.จิระ ทั้งเส้น ตั้งแต่ถนนพิมพสุต ตัด ถ.หน้าเมือง ถึง ถ.พิมพสุต ตัด ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./048 11 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ชุมชนตะวันใหม่ หน้ากู้ดวิวเพลส และหน้าหอพัก โชคชัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./047 11 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำีุด บริเวณ ตรงข้าม ม.ราชมงคล ซอยเซเว่น ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./046 11 พ.ย. 2559 ขุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณ สุดซอยกสิกรทุ่งสร้าง 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./045 11 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอย กสิกรทุ่งสร้าง 7 และซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./193 11 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.ซอยมะลิวัลย์ 1 หลัง บริษัทรวมทวี 2.ตรงสี่แยกหน้าโรงแรมออคิด 3.หน้าแยกทาวเฮ้าส์ 2 จุด 4. หน้าร้านค้าวินัย แซ่เอียว หลัง รพ.ราชพฤกษ์ 5.ปากซอย จอดรถ ของ รพ.ราชพฤกษ์หลัง รพ.ราชพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./039 11 พ.ย. 2559 ขอความอนุเึคราะห์ เก็บขยะ และกิ่งไม้ ทางสาธารณะ บริเวณซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13 ซอยโรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./012 11 พ.ย. 2559 กีดขวางฟุตบาธ ตั้งแต่สี่แยก ถ.เหล่านาดี ถึง วัด หนองแวงพระอารามหลวง ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./044 11 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ยุบตัวเป็นหลุม ใกล้กับ ประตูวัดป่าชัยวัน ซอย ประเสริฐสุข แมนชั่น ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./192 11 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 7 และ ซอย กสิกรทุ่งสร้าง 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./191 11 พ.ย. 2559 ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 120/5 ซอยมะลิวัลย์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./043 11 พ.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ปากซอย ปรีชาประสิทธิ์ ติด ถนนมิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./031 11 พ.ย. 2559 ขอให้ตรวจสอบทำลูกระนาด บริเวณซอย วุฒาราม 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./190 11 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนเทพารักษ์ 2 ทั้งชุมชน ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./189 11 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 4 จุด ซอย ศรีจันทร์ 27 หน้าหอพักำชาญวิถี ซอยศรีจันทร์ 29 ตรงข้ามร้านอาหารป่ากลางเมือง ซอยศรีจันทร์ 29 ตรงข้ามหอพักชาโต้ ซอยศรีจันทร์ 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./007 11 พ.ย. 2559 ตรวจสอบแนวเขต โฉนดที่ดิน ทางด้านทิศเหนือจรดกับทางสาธารณของเทศบาล บริเวณทางสาธารณดังกล่าว เป็นของเขาแล้ว มีโฉนด และนำเศษปูน เศษกระเบื้อ เศษหิน ไปลง บริเวณ ใกล้บ้านเลขที่ 63/11 ถ.ราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./011 11 พ.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเทศกิจดูแลการจราจร รอบบึงหนองแวงตราชู ที่จะจัดงานลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 59 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./038 10 พ.ย. 2559 เสียงดังรบกวน บริเวณ หน้าร้านขายสุรา ซอย หน้าเมือง 25 เสียงดังมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./061 10 พ.ย. 2559 ขอหินเม็ดดำ (ขนาดใหญ่) บริเวณ ซอย ศรีจันทร์37 เพื่อปูพื้นถนนที่เป็นโคลน ประมาณ 3 รถ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./042 10 พ.ย. 2559 ฝาท่อชำรุด บรเวณ ซอยตรงข้าม ม.ราชมงคล ซอย เซเว่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./041 10 พ.ย. 2559 ฝาท่อชำรุด บริเวณ บ้านศรีฐาน ตรงข้ามร้านโรงเย็นหีบศพ 2 ฝา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./030 10 พ.ย. 2559 ทางเท้าแตกหักชำรุดหลายจุดบริเวณถนนมิตรภาพตั้งแต่หน้าร้านมิตรภาพลาบก้อย,หน้าตึกจีเอฟ จนถึงหน้าหจก.รุ่งแสงค้าเหล็กระหว่างศูนย์รถโตโยต้าและฮอนด้าทางมารพ.ศรีนครินทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./060 09 พ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ วัดโพธิ์แก้ว ถ.มิตรเสรี 1 ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./059 09 พ.ย. 2559 ขอรถเกรด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 596/112 ชุมชนหนองวัด 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./040 09 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 596/110 ชุมชนหนองวัด 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./037 09 พ.ย. 2559 พ่นยากันยุง บริเวณซอยหนองวัด 3 ถ.หน้าเมือง ซอย 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./039 09 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 88/90 ซอยสมานมิตร ถ.ฉิมพลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./038 09 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยอารมณ์สุข ถ.โพธิสาร 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]