ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./234 04 พ.ค. 2560 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 124/37 ซอยศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./235 04 พ.ค. 2560 ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 124/117 ซอยศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./199 04 พ.ค. 2560 ขอรถเกรด บริเวณ ร้านหมูปิ้งมุมน้ำเงิน ชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./168 04 พ.ค. 2560 ขอเก็บขยะ บริเวณ ในวัดจอมศรี และร้านขายหมูปิ้ง มุมน้ำเงิน ชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./198 04 พ.ค. 2560 ขอตัดกิ่งไม้ 1.บริเวณ ขายหมูปิ้ง มุมน้ำเงิน 2.หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวยายตุ่น และหน้าบ้านนางสำลี ผิวขำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./811 04 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบ้านนายบุญส่ง ข้อยุ่น จำนวน 2 หลอด ชมุชนศรีฐาน 4 ซอยร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./810 04 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23/2 ชุมชนดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./809 04 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 17/1 ซอยหอพักบ้านดอน ชุมชนดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./047 03 พ.ค. 2560 มีเจ้าของบ้านในบ้านศรีฐาน ไ้ด้มีการรุก / ยึดพื้นผิวถนน 1 เลน เป้นที่จอดรถแข่ส่วนตัวและวางสิ่งของประดับบ้าน ประดับสวนกีดขวาง นานนับปี..ทำให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนมาก เพราะเหลือพื้นผิวถนนเพียง 1 เลน.. ส่งผลให้ไม่สามารถขับรถสวนกันได้เลย โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและทะเลาะวิวาทของประชาชนผู้สัญจรไป -มา ซึ่งกรณีนี้. ได้มีผู้ร้องเรียนแล้วหลายครั้ง. แต่ก้อไม่ได้รับการแก้ไขแต่ประการใด. รบกวนผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./045 03 พ.ค. 2560 มีเจ้าของบ้านในบ้านศรีฐาน ไ้ด้มีการรุก / ยึดพื้นผิวถนน 1 เลน เป้นที่จอดรถแข่ส่วนตัวและวางสิ่งของประดับบ้าน ประดับสวนกีดขวาง นานนับปี..ทำให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนมาก เพราะเหลือพื้นผิวถนนเพียง 1 เลน.. ส่งผลให้ไม่สามารถขับรถสวนกันได้เลย โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและทะเลาะวิวาทของประชาชนผู้สัญจรไป -มา ซึ่งกรณีนี้. ได้มีผู้ร้องเรียนแล้วหลายครั้ง. แต่ก้อไม่ได้รับการแก้ไขแต่ประการใด. รบกวนผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ถ./105 03 พ.ค. 2560 ฟุตบาธชำรุด บริเวณ ใกล้ร้านขายยารักอัน เลขที่ 219 ถ.หน้าเมือง เป็นตึกแถว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./808 03 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ลานออกกำลังกาย ที่ศาลาชุมชนะารทิพย์ จำนวน 8 จุด หลอดนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./807 03 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หมอชาญอุทิศ ใกล้ Camp คนงานก่อสร้าง ไม่สว่าง ตรงก่อนถึงทางดค้งเดิม ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./167 03 พ.ค. 2560 เก็บหญ้า บริเวณ ปากซอยเหล่านาดี 12 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./196 03 พ.ค. 2560 ขอตัดกิ่งไม้ บริเวณ ปลายซอยเหล่านาดี 12 และต้นกฐิน ตรงปากซอย ถ.เหล่านาดี 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./233 03 พ.ค. 2560 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 3 มีเสาไฟฟ้าเป็นทางลาดลง ไปหมู่บ้านวชิระธานี 5 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./806 02 พ.ค. 2560 หลอดไฟที่เสาไฟหน้าบ้านระหว่างบ้านเลขที่ 666/339 และุุ666/340 ไม่ติดค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./232 02 พ.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 596/73 ซอยสุมงคล มุ่งงาม ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./805 02 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังสนามกีฬา ซอย 6 หน้าวัดนันทิการาม ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./804 02 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าสาธารณะปากซอยโพธิสาร 15 กรุณามาซ่อมด้วยครับ ซ่อมแล้วก็ติดประมาณชั่วโมงหนึ่งก็มืดสนิทอีกฝากท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นด้วยครับหลอดไฟหลอดเดียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./802 01 พ.ค. 2560 ขอชุดโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ 1 ชุด บริเวณ ในซอยราษฎร์ตนึง 31 แยกขวา ซอย 1 หน้าบ้านเลขที่ 55/58 บ้านประธานชุมชนโนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./803 01 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหลังศูนย์ราชการ 20 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./104 01 พ.ค. 2560 ไหล่ทางทรุด บริเวณ ซอย หลังศูนย์ราชการ 14/3 20* 1.50 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./195 01 พ.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ย้ายเครื่องเล่นเด็ก เนื่องจากที่ทำการชุมชน หนองแวงตราชู ไ้ด้ก่อสร้างเสร็จ แต่มีเครื่องเล่นเด็ก ตั้งกีดขวาง ทางสัญจรในชุมชน หนองแวงตราชู 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./801 01 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนเหล่านาดี ซอย 10/11 ทิศเหนือ 10/15 - 50 เมตร 2.ถนนเหล่านาดี ซอย 10/1119 สามแยกกลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./194 01 พ.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนเหล่านาดี ซอย 12 ตอนปลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./103 01 พ.ค. 2560 ไหล่ถนนชำรุด บริเวณ ซอยโรงเรียนสามเหลี่ยม ถ.ศิลปสนิท ตัด ถ.หมอชาญอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./800 01 พ.ค. 2560 ขอติดไฟแสงสว่าง บริเวณ ทางโค้งถนนวุฒาราม ตัด ถนนหน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./042 30 เม.ย. 2560 ช่วยมาตัดต้นไม้ที่ซอยมิตรภาพ 19 ให้ด้วยนะครับ ลมแรงมาอันตรายมากครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./797 28 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าตรงมุมโพธิสารซอย15. ดับหลายวันแล้วครับขอความกรุณาผู้มีอำนาจสั่งซ่อมด้วยครับเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]