ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./275 08 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยวุฒาราม 12/1 มีกิ่งไม้ยื่นออกมาปกคลุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1091 08 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยชาตะผดุง 4 และซอยน้ำทิพย์ 2 จำนวน 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1090 08 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 202 และเลชที่ 57/12 ถ.สุขสบาย โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1088 08 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 4 และซอยแยกซอยกลางเมือง 27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1087 08 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยหน้าเมือง 4 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1089 08 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ 1.ปากทางเข้าบ่อนไก่ ( เวลาเปิดซ่อมติดแต่กลางคืนเปิดไม่ติด ) 2.หน้าปั๊มแก๊สโอวา และซอยพัทยา 3 ปากซอย 3.ซอยพัทยา 2 หลังบ้านประธานชุมชน 4. ซอยพัทยา 1 แยกแรกขวามือหลังโกดังวัสดุก่อสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./344 08 ก.ค. 2560 ลอกท่อระบายน้ำซอยน้ำทิพย์ 3 สุดซอย ตรงข้ามโรงเรียนโนนทัน ถ.ชาตะผดุง 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./342 08 ก.ค. 2560 ขอขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ 1.ถนนทานตะวัน ช่วงที่เป็นรางยู ทั้ง 2 ข้าง 2.ซอยแยกทานตะวัน 6 ตอนปลาย ยาวประมาณ 80 เมตร 3.ถนนดอกคูณ ช่วงจากที่พักขยะ ถึง คลองชลประทาน รวมยาวประมาณ 200 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./343 08 ก.ค. 2560 ขอดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 26/34 - 39 อาคาร โนนทัน ตัด ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./233 07 ก.ค. 2560 ขอถังขยะ บริเวณซอย พัทยา 2 สุดซอย เอาไว้บ้านประธาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ถ./140 07 ก.ค. 2560 ติดตั้งยางชลอความเร็ว บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 18 ตลอดซอย ซอยศรีจันทร์ 20 บางจุด ซอยศรีจันทร์ 22 บางจุด ซอย 12 นาฬิกาตลอดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./232 07 ก.ค. 2560 ขอถังขยะ บริเวณ ป่านดาวคลีนิค ถ.รอบเมือง ใกล้โรงแรมจันทารา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1086 07 ก.ค. 2560 สายต่างๆ ที่อยุ่ตามเสา ไฟฟ้า บริเวณ ซอย ศรีจันทร์ 18 , 20 , 22 ซอย 12 นาฬิิกา ซอยประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1085 07 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 20 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1084 07 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านค้าร้านดาว ซอยดอกคูณ 2 โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1083 07 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถงชวนชื่นซอย 2 จุดเฝ้าระวัง อปพร.หลอดไฟต่ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1082 07 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม 11 คอกม้า โนนหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1081 07 ก.ค. 2560 ขอเพิ่มไฟ บริเวณ เลขที่ 38/26 ซอยเกสร ถ.มิตรภาพ สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1080 07 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับเสาไฟแรกและเสาไฟหน้าบ้านเลขที่16/16 ในซอยสุขสวัสดิ์ข้างร้านส้มตำ(ซอยแยกขวามือทางเข้าซอยโรงเรียนไพบลูย์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./136 06 ก.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณซอยมิตรภาพ 25 ช่วงสุดซอย ซอยเจริญคอนโด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./060 06 ก.ค. 2560 ตัดต้นมะพร้าวในเขตบ้าน บริเวณ ซอยทานตะวัน 200/34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1074 06 ก.ค. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า หลอดยาาว 10หลอด ใน ซอยสุขสบาย และซอยทานตะวัน 10 ซอยสุขสบาย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./013 06 ก.ค. 2560 ขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่บ้าน กันยารัตน์ ซอยตลาดโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./338 06 ก.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ลอกท่อทำถนนใหม่ เนื่องจากน้ำท่วมขังซ.ทานตะวัน คุ้มทานตะวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./269 06 ก.ค. 2560 ขอป้าย ซอยดอกคูณ 2 ชุมชนโนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./270 06 ก.ค. 2560 ขอป้ายชลอความเร็ว ติดไว้ในชุมชน เป็นระยะๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./061 06 ก.ค. 2560 ขอถังดับเพลิง จำนวน 6 ถัง ชุมชนเหล่านาดี 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อค./034 06 ก.ค. 2560 รางลัดปักป้ายถมดิน ล้อมรั่วให้ชัดเจนในที่ของเทศบาลนครขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1075 06 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด หลอดยาว 2-3 หลอด ซอยคุ้มดอกคูณ ซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./226 06 ก.ค. 2560 ถังขยะไม่เพียงพอ เติมส่งกลิ่นเหม็น ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]