ชื่อ : สกุล :

Before
After
อท./031 20 ก.พ. 2560 ซอบชาตะผดุง12 ปากซอยเวลา16.00น.จะมีร้านบุฟเฟต์กะทะทอง99มาตั้งร้านบนฟุตบาทกีดขวางทางสัญจรของประชาชนระยะทางประมาณสองช่วงตึก และมีการจอดรถยนต์ รถจักรยายนต์ของผู้มากินอาหารริมทางที่เป็นขาวแดงและในปากซอยมีการวางถังขยะและจอดรถทำให้ซอยชาตะผดุง12ที่แคบอยู่แล้ว รถสวนไม่ได้บางครั้งต้องถอยรถกลางถนนเพื่อหลีกทางให้รถที่จะออกจากซอย ไม่มีจนท.เทศบาล เทศกิจ หรือจราจรมาดูแล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./143 20 ก.พ. 2560 ขอรถเกรด เพื่อปรับระดับ พื้นดิน บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./554 20 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ คุ้มดอกคูณ หน้าบ้านเลขที่ 151/5 - 151/10 สามแยกบ้านโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./553 20 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสรซอย 36 ข้างบัณฑิตเอเชีย ซอยโลตัส เสาสุดท้ายสุดซอย 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./552 20 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชน หลังศูนย์ราชการ 1 ซอย 4 ตรงข้าม ตชด. หลอดแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./138 20 ก.พ. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวรหน้าร้านทอง โชคชัย 2 ถ.ศรีจันทร์ ตรงข้ามศูนย์อนามัย แม่และเด็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./137 20 ก.พ. 2560 ลอกท่อระบายน้ำ ชุมชนหนองใหญ่ 2 ซอยทางเข้า หมู่บ้านมั่นคง ซอยศรีจันทร์ 41
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./139 20 ก.พ. 2560 ขุดลอกคลองน้ำ ร้านสินไทย จากถนน มก ซอยมะลิวัลย์ 9 ถึงบ้านนางสำลี ยาวประมาณ 200 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./551 20 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 229/49 ถ.ประชาสโมร 54
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./550 20 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอดุลยาราม 6 ใกล้หอพักนภาพร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./549 20 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ใกล้กับร้านทองฉัตรสิริ มุมทางเลี้ยวไป รพ.จิตเวช ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./548 20 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยพัทยา 1 ข้างหอพักชัยพร จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./547 20 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 3/946 และ 3/953 ซอย 11 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./546 20 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวร ซอยศรีจันทร์ 41 2.บ้านร่มโพธิ์ 3.ซอยเกษตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./142 20 ก.พ. 2560 ขอรถเกรด บริเวณ 1.ปากซอยศรีจันทร์ 41 2.กลางหมู่บ้านชุมชนหนองใหญ่ 3.ซอยคลังนานาธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./545 20 ก.พ. 2560 ไฟฟาดับ 1.หน้าศูนย์บริการ ลูกค้าสยามสไมล์ 2.มุมแยก ถ.กลางเมือง ตัด ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./106 20 ก.พ. 2560 ขอถังขยะ บริเวณ ศาลาชุมชนหลังศุนย์ราชการ จำนวน 4 ใบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./136 20 ก.พ. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวร 1.หน้าร้านขายไข่ ซอยสวัสดี 1 2.หน้ากู๊ดวิว อพาร์ทเม้นต์ ถ.ศิลปสนิท ตอนปลาย ถ.มิตรภาพ 8/11 หลัง รร.ไพบูลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./135 20 ก.พ. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวรหน้าร้านท็อปเวท ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./141 20 ก.พ. 2560 ตัดกิ่งเถาวัลย์ พันสายไฟ บริเวร ซอย ศรีจันทร์ 11/3 ท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./134 20 ก.พ. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ปากซอยศรีจันทร์ 11/3 ใกล้ร้านอาหารนิวอาลาดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./540 20 ก.พ. 2560 ขอเพิ่มชุดโคมไฟพร้อมหลอด บริเวณ ถ.กลางเมือง ซอย 3 ใกล้กับเลขที่ 666/93
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./539 20 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 670/63 และ เลขที่ 666/87 ถ.กลางเมืองซอย 3 หนองแวงเมืองเก่า 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./544 20 ก.พ. 2560 ช่วยแก้ไขไฟฟ้าดับที่ มิตรภาพซอย15 หน้าบ้านเลขที่ 98/55 วันนี้โดนงัดบ้านแล้ว ตำรวจมา รับแจ้งความแล้วครับ ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟหน้าบ้านหลังนี้ให้หน่อยนะครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./541 19 ก.พ. 2560 แจ้งหลอดไฟไม่ติด ซอยมิตรภาพ 9 ดวงที่ 1 หน้าปากซอยและ ดวงที่5 นับจากปากซอยหน้าบ้านเลขที่ 2/6 ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./543 18 ก.พ. 2560 ไฟสาธารณะดับ 1จุดค่ะ ดับได้เกือบ 1 เดือนแล้วค่ะ ในซอย เหล่านาดี 6/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./567 18 ก.พ. 2560 ไฟสาธารณะดับ 1จุดค่ะ บริเวณ เลขที่ 148/1 ซอยเหล่านาดี 6/2 ซอบข้างวัด หลังสนามกีฬา ดับได้เกือบ 1 เดือนแล้วค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./542 18 ก.พ. 2560 หลอดไฟแสงสว่างดับในซอยกสิกรสำราญซอย 4ตรงทางแยกในซอยดับมาหลายอาทิตย์แล้วมาแก้ไขครั้งหนึ่งแล้วไม่ติดรบกวนแก้ไขอีกครั้งนะคะ(ในซอย กสิกรสำราญซอย 4 )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./536 17 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 24/1 ม.13 ถ.จอมพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./538 16 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับภายในซอยราษฎร์คนึง 8,12,14 ตลอดสาย ภายในชุมชนโนนชัย 1 อยากให้ดำเนินการแก้ไขให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]