ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./226 28 มี.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ทรุดตัว ในซอยวีรวรรณ เข้าทาง ถ.หน้าเมือง ใกล้ๆ กับแมนชั่น 99
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./225 28 มี.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในซอยวีรวรรณ 1 เข้าทาง หน้า กศน. มีต้นมะขามใกล้ ๆ กับจุด ที่ตัดต้นมะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./224 28 มี.ค. 2559 ขุดลอกท่อระบายน้ำอุดตัน ในซอยวีรวรรณ 1 เข้ามาทาง กศน. ตั้งแต่บ้านเลขที่ 111/24 ถึง บ้านเลขที่ 173/36
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./060 28 มี.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ หลังไทยพิพัฒน์ ซอยศรีจันทร์ 25 ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./182 28 มี.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ หน้า รพ.หน้าวิทยาลัยเทคนิค ถ.ศรีจันทร์็
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./088 28 มี.ค. 2559 ผิวถนนชำรุด บริเวณ ระหว่างซอย ศรีจันทร์ 15 - 17 ตรงกลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./133 28 มี.ค. 2559 เก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ภายในชุมชน ทุ่งเศรษฐี ทั้งหมด ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./181 28 มี.ค. 2559 ขอติดตั้งไฟกระพริบ บริเวณ ถนนหลักสี่แยกหน้าชุมชน บ้านพัก ตชด.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./087 28 มี.ค. 2559 ขอคลื่นลุกระนาด สี่แยกหลังหน้าชุมชน บ้านพัก ตชด.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./031 28 มี.ค. 2559 ตรวจสอบอาคารข้างเคียง จากหลังบ้านเป็นอาคารพานิชย์ 3 ชั้น มีการดัดแปลงตัวอาคาร เลขที่ 334/515 ซ.สี่แผ่นดิน ทอง ถ.หน้าเมือง เป็นไปไม่ถุกต้อง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 1.ผนังของอาคาร ดังกล่าวระยะห่างจากเขตที่ดิน น้อยกว่า 3 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 2.อาคารพานิชย์ ก่อสร้างชิดเขต ที่ดินโดย ไม่ได้รับความยินยอม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./221 28 มี.ค. 2559 ท่อระบายน้ำแตก ในซอยกันยาสามัคคี ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./086 28 มี.ค. 2559 ขอยางมะตอย กลบถนน ท่เป็นช่องว่าง กลบให้เรียบ บริเวณ เลขที่ 169/5-6 ถ.หลังเมือง มีซอยเข้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./180 28 มี.ค. 2559 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากครอบครัว ตำรวจที่พักอาศัยที่แฟลตสามเหลี่ยม ยังไม่มีสถานที่ ให้บุตรหลานได้ออกกำลังกาย จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้าง ลานกีฬา ซึ่งสถานที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ทางราชการ ของ สภ.เมืองขอนแ่ก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./132 28 มี.ค. 2559 ขอเพิ่มถังขยะ จำนวน 5 ถัง ชุมชนทุ่งเศรษฐี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./059 28 มี.ค. 2559 ขอถังดับเพลิง จำนวน 8 ถัง ศาลาชุมชน จำนวน 2 ถัง ปากซอยประชาสโมสร 48 1 ถัง ปากซอยประชาสโมสร 50 1 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./179 28 มี.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณเลขที่ 227/255 จำนวน 2 ต้น เลขที่ 227/301 จำนวน 2 ต้น หลังคลองร่องเหมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./688 28 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ตลอดสายและชำรุด 1 จุด จุดชำรุดมุมเลัียวสุดซอย 8 ตรงข้ามคลองน้ำเสีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./687 28 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ วัดศรีสว่างโนนทัน ชุมชนโนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./689 28 มี.ค. 2559 ไฟสปอตร์ไลน์ดับ เสาไฟฟ้าสุดท้าย ในซอยมิตรภาพ24
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./690 28 มี.ค. 2559 ไฟสปอตร์ไลน์ดับ เสาไฟฟ้าสุดท้าย ในซอยมิตรภาพ24
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./222 28 มี.ค. 2559 ขอเปลี่ยนท่อระบายน้ำจากเดิม15 ซม. เป็น60ซม.เพราะมีปัญหาน้ำท่วมขังถนน บริเวณถนนฝั่งตรงข้ามหน้าสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./220 28 มี.ค. 2559 ท่อน้ำแตก จากรถเหยียบ ในซอย กันยาสามัคคี ถ.ประชาสโมสร จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./223 28 มี.ค. 2559 วางท่อระบายน้ำขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 38 เมตร บริเวณ ถนนข้างศาลปู่แสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./030 28 มี.ค. 2559 ตรวจสอบอาคารข้างเคียง เนื่องจากหลังบ้านของข้าพเจ้า เป็นอาคารพาณิชย์3 ชั้น ได้มีการสร้างดัดแปลงตัวอาคาร อาคารนี้คือบ้านเลขที่ 334/15 ซ.สี่แผ่นดินทอง ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่นมีรายการ ดังนี้ 1. ผนังของอาคารดังกล่าว ระยะห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า 3 เมตร ฯลฯ 2.อาคารพาณิชย์ ก่อสร้างชิดเขตที่ดิน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงฯลฯ 3. น้ำที่ล้นจากถังเก็บน้ำที่อยู่บนชั้น 3 ลูกลอยไม่ทำงานน้ำก็จะล้นตกลงมาภายในบริเวณบ้านของข้าพเจ้า ทำให้เสื้อผ้าที่ตากเกิดความเสียหาย และน้ำจากการรดน้ำต้นไม้จากชั้น 2 ของบ้านอาคารพาณิชย์ ก็ไหลตกลงมาที่บ้านข้าพเจ้าตลอด ฝกตกน้ำจากทางระบายน้ำบ้านอาคารพาณิชย์ไห
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./134 25 มี.ค. 2559 ไม่เก็บขยะหลายวันแล้ว (สังเกตุ จะเก็บแต่บริเวณปากซอย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./131 25 มี.ค. 2559 ขอป้ายห้ามทิ้งขยะ บริเวณหมู่บ้าน เราสอง ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./030 25 มี.ค. 2559 ขอตู้แดง ติดตั้งในชุมชน กศน. บริเวณซอยสว่างทิพย์ ถ.ดรุณสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./178 25 มี.ค. 2559 ขอรดเกรด บริเวณซอยศรีจันทร์ 25 ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./177 25 มี.ค. 2559 ขอกระจกนูน ติดตามแยก พร้อมขาตั้ง จำนวน 5 ชุด ซอยวีรวรรณ 1 ซอยสว่างทิพย์ ซอยวุฒาราม ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./176 25 มี.ค. 2559 ขอทำป้ายซอย ชื่อซอยสว่างทิพย์ 1, 2 ,3 ,4 ,5 ถ.ดรุนสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357]