ชื่อ : สกุล :

Before
After
อท./068 19 ก.ค. 2560 จอดรถปิดช่องทางการจราจร ซอยคับแคบทำให้ผู้สัญจรไปมาระหว่างซอยเสียเวลาและเกิดความล่าช้า บ้านไกล้เคียงเข้าออก ลำบาก สถานที่จอดตั้งเป็นหอพักแต่ไม่มีที่จอดให้ลูกค้า ทำให้มาจอดกีดขวาง คันนี้จอดเป็นการถาวร 2 เดือนแล้ว อยากให้เข้ามาตรวจสอบ ด้วย เบอร์เจ้าของหอ ซึ่งไม่ได้พักอยู่ที่นี้แต่อยู่คนละที่กับหอพัก. เบร์ 0833443853.0857430243
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1124 18 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 23 และ 25 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./365 18 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ตลาดสดเทศบาล 3 โบ๊เบ๊ เป็นอาคาร ตึกด้านตะวันตก ของตลาด ชื่อร้านอารีรอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./364 18 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถ.รื่นจิตร 50 เมตร ตัด ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./244 18 ก.ค. 2560 การกวาดขยะ บริเวณ หน้าตลาดโบ๊เบ๊ ถ.กลางเมือง หน้ารร.กลังยา คนกวาดขยะ จะกวาดบ้างเว้นบ้าง ทำให้ขยะตกค้าง ตลอดแนวฟุตบาธ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./363 18 ก.ค. 2560 ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ ข้างข้างศาลเจ้าพ่อเชียงแก้ว ตลาดสดเทศบาล 3 ตรงเครื่องออกกำลังกาย ข้างศาล 2 ฝา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./362 18 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ทางเข้าตลาดเทสบาล 1 ด้านหลัง ถนนหน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1123 18 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ( แสงจันทร์ )บริเวณถ.มิตรภาพ ศรีฐาน 4 จอมศรี 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./067 18 ก.ค. 2560 การจอดรถกีดขวาง บริเวร หอพักวิมานเพลส หอพัก 3 ชั้นไม่มีที่จอดรถ ซ.ศรีจันทร์ 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1122 18 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามสำนักงานจัดรุปที่ดินขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ตัด ถงประชาสโมสร โค้งแยกท่ีจำไป รร.หนองใหญ่ ขอติดไฟเป็นหลอดสีขาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./361 18 ก.ค. 2560 ขอบฝาท่อระบายน้ำชำรุด ปากทางอนามัย 1 หน้าร้านขายส้มตำ และหน้าซอยอนามัย 4 ปากทาง ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./243 18 ก.ค. 2560 พ่นยากำจัดยุงลาย บริเวณ เลขที่ 93/138 ซอยน้ำทิพย์ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./016 18 ก.ค. 2560 ขอยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ถนนในซอยกลาง จากบ้านเลขที่ 60/18 ถึงบ้านเลขที่ 588/9 ยาว 60 เมตร กว้าง 3 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./280 18 ก.ค. 2560 ขอป้ายชื่อซอย บริเวณ ซอยหน้าเมือง 15 แยกเข้าซอยกลาง ยาว 60 เมตร กว้าง 3 เมตร ยังไม่มีชื่อซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./152 18 ก.ค. 2560 เทพื้นที่ไหล่ทาง บริเวณ ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ 588/34 ซ.หน้าเมือง 17หัวมุมซอย ถึง ถ.หน้าเมืองซอย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./151 18 ก.ค. 2560 ปรับปรุงถนน พิื้นผิวถนน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 588/20 ซอยหน้าเมือง 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./242 17 ก.ค. 2560 ช่วยเข้าไปเก็บขยะหลังปั๊มน้ำมันเอสโซ่ที่กำลังทุบก่อสร้างใหม่(ถนนมิตรภาพตรงข้ามมิตรภาพลาบก้อย)ด้านหลังปั๊มมีผู้พักอาศัยอยู่เหมือนเดิมครับ เจ้าหน้าที่คงไม่ทราบเพราะอยู่ด้านหลังและมีการก่อสร้างอยู่ด้านหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1118 17 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับตลอดสาย ซอยชาตะผดุง17 ทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./359 17 ก.ค. 2560 ซ่อมแซมบ่อพัก ซอย 1/1 มุมร้านสเต็ก ซอย 1/3 หน้าบ้านเลขที่ 140/14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./360 17 ก.ค. 2560 ฝาท่อชำรุด บริเวณซอย9 ราษฎร์คนึง โดยเฉพาะหน้าบ้านเลขที่ 122/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1117 17 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ที่ทำการชุมชน และหมู่บ้านวิมาณเทพ (ดับหมดทุกซอย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./279 17 ก.ค. 2560 ขอรับการสนับสนุนยางมะตอย (ที่ชุมชนบ้านพัก ตชด)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1119 17 ก.ค. 2560 ขอเปลี่ยนหรือติดตั้งเสไฟฟ้าใหม่เนื่องจากเสาเดิมรับน้ำหนักไม่ได้ บริเวณ 108/22 ม.12 ต.ในเมือง ถนนราษฎร์คนึง 35
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1120 17 ก.ค. 2560 ติดโครมไฟเพิ่ม ชุด ในซอยอนามัย5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1121 17 ก.ค. 2560 1.ไฟฟ้าชำรุดปากซอยสวิทย์โฮม(หลังตำรวจทางหลวง)จุดเดิมๆที่เคยชำรุด 2.ขอเพิ่มชุดไฟ ซ.สวัสดี เสาตรงข้ามvip กรีน11 บริเวณนั้นมืดแสงสว่างไม่เพียงพอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./035 17 ก.ค. 2560 ครอบครองที่สาธารณะ เอาที่มาปิดกั้นถนน บริเวณ 41/30 ซอย มิตรภาพ 11 ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./067 17 ก.ค. 2560 ที่ว่างรกล้างเจ้าของไม่ดูแลแล้วมีต้นไม้ใหญ่มากกลัวล้มทับบ้านอยากเทศบาลช่วยดูแล ซ.มิตรภาพ 11/7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ถ./150 17 ก.ค. 2560 ลูกระนาดหน้าซอยมิตรภาพ11อยากให้เอาออก ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./241 16 ก.ค. 2560 เก็บขยะที่มิตรภาพซอย19 ให้ด้วยครับ เป็นอาทิตย์แล้วครับ ขยะล้นกองเป็นพะเนิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./149 14 ก.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ 1.ซอยมิตรภาพ 8/11 หลัง รร.ไพบูลย์ รอยแยกก่อนถึง มะลิโฮม เลยสี่แยก หน้าบ้านเลขที่ 203/5 ถึงสี่แยก เป็นหลุมตัดกับ ทางจะไปตะวันใหม่ 2. ริมฟุตบาธ หลุมลึก หน้าบ้านเลขที่ 108/16 ซ.สวัสดี 1 หน้าร้านของชำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]