ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./011 13 ต.ค. 2559 ถนนชำรุด ถนนรอบ ๆ ใกล้พิมานเพลส ถ.ศรีจันทร์ และหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว ชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./003 13 ต.ค. 2559 ขอตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 88 ถ.กลางเมือง ซอยนิกรสำราญ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./024 13 ต.ค. 2559 ขอตัดกิ่งไม้ ซอยชาตะผดุง ซอย 12 ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./014 13 ต.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าโรงงานขนมจีน พิมานเพลส ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./056 13 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบ้านนายบุญส่ง ข้อยุ่น ใกล้ตลาด บ้านศรีฐาน ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./015 13 ต.ค. 2559 ซอย 6 หลัง ด้านหลังบริษัทขอนแก่นยนต์ ท่อระบายอุดตันน้ำมาจากแมมมอรีสอท ล้นทะลักลาดถนนในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./055 12 ต.ค. 2559 เปลี่ยนชุดโคมไฟฟ้าพร้อมหลอด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 88/47 ซอยเหล่านาดี 10/10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./054 12 ต.ค. 2559 เก็บกล่องไฟ บริเวณหน้าสวน 200 ปี บึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./023 12 ต.ค. 2559 เก็บถุงดำ บริเวณ ที่ตัดหญ้า แนวยาวในบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./053 12 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ใกล้ร้านบ้านหน้าไม้ ถ.อำมาตย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./022 12 ต.ค. 2559 ขอป้ายชื่อติดตั้งซอย ซอยไทยเสถียร ใกล้อู่ซ่อมรถ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./008 11 ต.ค. 2559 ได้รับความเดือดร้อนจากรถขนดิน เข้าถมที่ ทำให้ฝุ่นละออง เต็ม 2 ข้างถนน บริเวณวัดธาตุพระอารามหลวงและลานกีฬา ติดแถวต้นม่วง ลาบเป็ด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./021 11 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณหน้าคลีนิค พี เค มี โม เจริญทรัพย์ (คลีนิคไตเทียม) ตรงข้ามปั้ท พี ที (ปั้มน้ำมัน) ถ.ศรีัจนทร์ เส้นทางไป ถ.ศรีจันทร์ เลยสี่แยก ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ตรงไปแล้ว ยูเทิร์นกลับมา และจะเจอคลีนิค พี เค มี โม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./013 11 ต.ค. 2559 ฝาท่อเหล็ก หักพัง บริเวณ ซอยหน้าเมือง 17 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./020 11 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ยื่อนออกมาจากบริเวณวัดป่าอดุลยาราม และ หอพัก ภัทราสิริ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./012 11 ต.ค. 2559 ดูด - ล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ตลาด บางลำภู ถ.กลางเมือง ใกล้สถานีตำรวจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./009 10 ต.ค. 2559 ขอถังขยะ บริเวณ เลขที่ 222/29 ถ.จอมพล หมู่บ้านจอมพล จำนวน 1 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./052 10 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด เปลี่ยนหลอดนีออนจำนวน 2 หลอด หลอดโคมถนน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./019 10 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณเลขที่ 222/29 หมู่บ้านจอมพล ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./008 10 ต.ค. 2559 สุนัขจรจัด คนสติไม่ดีเอามาเลี้ยง ไล่กัดคน ถ่ายอุจจาระเรี่ยราด บรเวณเลขที่ 8/30 ซ.ศรีจันทรื 37 บึงหนองใหญ่ ซอยวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./007 10 ต.ค. 2559 โดนไล่ที่ขายของ บริเวรหน้าร้านเซเว่น สาขาตลอดบ้านดอน ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ถ./010 10 ต.ค. 2559 ถนนทรุด บริเวณซอยหลังบ้าน ยายหนูแก้ว ตังศิริ ตลาดน้อยสามเหลี่ยม กว้างประมาณ 1 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./011 10 ต.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ตรงข้ามประตู การไฟฟ้า ใกล้ศูนย์เด็กบ้านแคนทอง ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./010 10 ต.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ปากทางเข้าซอย ข้างหมู่บ้านพิมานชล ถ.รอบบึงแก่นนคร หัวมุมทางไปบ้านตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./049 10 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ซอย 32 และ 34 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./048 10 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 227/60 , 227/24 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./047 10 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนทานตะวัน ตัด ถนนชัยพฤกษ์ เป็นโคมไฟเล็กหลอด 20วัตต์ ขอเปลี่ยนเป็นโคมยาว 40 วัตต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./046 10 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแยกสุขสบาย 6 คุ้มสุขสบาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./045 10 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนดอกคูณ และ ซอยแยก 1 และ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./051 08 ต.ค. 2559 เพิ่มความสว่าง และไฟฟ้าไม่ติด ที่ซอยมิตรภาพ15 ขอเพิ่มความสว่างที่หน้าปากซอย และไฟฟ้าที่เสาไฟหน้าบ้านเลขที่98/38 และ 98/55
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425]