ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./390 20 ก.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเอาเครื่องสูบน้ำออกจากท่อระบายน้ำด้านฝั่งจวนผู้ว่า ซอยราษฎร์คนึง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1295 20 ก.ค. 2561 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนนในชุมชนมีปัญหาดังนี้ 1.ซอย 18 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/273 ไไฟม่ติด 2.ซอยศรีจันทร์39 ปากทางเข้าชุมชนซอย 17 หน้าสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยขอนแก่น ไฟไม่ติด 2 หลอด 3.ซอย 15 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 184/257 ปรับตำแหน่งหลอดไฟให้กลางถนน 4.ซอย 9 เสาต้นปากทางปรับตำแหน่งหลอดไฟให้ตั้งฉากกับซอย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1294 20 ก.ค. 2561 แจ้งไฟฟ้าดับเพิ่มอีก1จุดในซอยเมตตาตามแผนที่ครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1293 19 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ถนนประชาสโมสรวอย 34 หน้าบ้านเลขที่ 58/102 จำนวน 1 หลอด ถนนชาตะผดุง หน้าบ้านเลขที่ 169/94 จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1291 19 ก.ค. 2561 ขอเพิ่มโคมไฟ แสงสว่างหน้าวัดป่าเทพนิมิตร จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1292 19 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ( แสงจันทร์ ) บริเวณ หลังร้านไทยวารี ริมถนนห้าพฤศจิกา ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1290 19 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 24/82 ถ.ประชาสโมสร 31/1 ซอยโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./301 19 ก.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ ต้นคูณ หน้าบริษัทสยามนิสสัน เยื้องหน้า รพ.ศรีนครินทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1289 19 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนกลางเมืองซอย 5 กลางซอย จำนวน 3 จุด และสายขาด 1 จุด ( ขอเป็นสายเดี่ยว เส้นละ 15 เมตร 2 เส้น )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1288 19 ก.ค. 2561 มีประกายไฟ บริเวณบ้านเลขที่ 277/25 ซอย 5 หมู่บ้านศรีฐานี ศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1287 19 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนราชสิทธิ์ ปากซอย หน้าบ้านเลขที่ 211/29 และ 211/26 หลังศูนย์ราชการ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./248 19 ก.ค. 2561 ข้างบ้านซึ่งเป็นตึกแถวห้องติดกัน ตึกแถวหน้าโรงแรมHop inn เปิดร้านคาราโอเกะชื่อ ต้องมนต์คาราโอเกะ ได้สร้างมลพิษทางเสียง เสียงดังมากๆ บางวันเลยเที่ยงคืนตี1ก็ยังเสียงดัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อท./067 18 ก.ค. 2561 เสัยงดังรบกวน และวางโต๊ะรุกล้ำฟุตบาธ บริเวณ ร้านลาบ บ.ข.ส. รอรัก เปิดตั้งแต่ เที่ยงคืนจนถึง บ่ายโมง เปิดทุกวัน วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จะเสียงดัง มาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./247 18 ก.ค. 2561 เสียงดังรบกวน จากร้านลาบ บ.ข.ส.รอรัก เปิดตั้งแต่ เที่ยงคืน ถึง บ่ายโมง เปิดทุกวัน โดยเฉพาะ วันศุกร์ เสารน์ อาทิตย์ จะเสียงดังมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1286 18 ก.ค. 2561 กล่องควบคุมสวิทย์ ไฟแสงจันทร์ ชำรุด เลขที่ 38-40 ถ.ศรีนวล คุ้มพระลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./300 18 ก.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ช่วงห้าแยกบะขาม ต้นก้ามปู และต้นมะขาม ยื่นกิ่งออกมาริมถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./299 18 ก.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ริมถนนห้าพฤศจิกา ตัด ถนนหน้าเมือง ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1285 18 ก.ค. 2561 จัดเก็บสายไฟ บริเวณ ชุมชนบะขาม ถ.ชาตะผดุง ซอย 7 ตัด ถนนประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1284 18 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนห้าพฤศจิกา จาก เทพารักษ์ ถึง ถนนหน้าเมือง ( ตลอดแนว ) ซอยหน้าเมือง 25 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1283 18 ก.ค. 2561 ขอไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่ม บริเวณ ถนนห้าพฤศจิกา ขอเพิ่ม 1 จุด ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1282 18 ก.ค. 2561 เก็บสายเคเบิ้ล ขาดและห้อยลงมา บริเวณ ถนนหน้าเมืองซอย 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./388 18 ก.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยประชาสโมสร 37 ตลอดสาย หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./298 18 ก.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้ารา้นศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ ถ.เหล่านาดี สนามกีฬา กิ่งไม้บังป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./297 18 ก.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 8/27 ซอยประชาพัฒนา ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./389 18 ก.ค. 2561 ในท่อระบายมียางรถยนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./387 18 ก.ค. 2561 ท่อระบายน้ำเสียตลอดซอย6อุดตัน น้ำท่วมเวลาฝนตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./123 17 ก.ค. 2561 ฟุตบาธชำรุด บริเวณ ประตูที่ 2 หน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./386 17 ก.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ 1.หอพัก ในซอยประชาสโมสร 17 เทปูนปิดท่อทำให้ไม่มีที่ระบาย 2.ฝาท่อแตก หอพักยูเอสเพลส ถ.ประชาสโมสร 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1280 17 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 169/275 ถ.ชาตะผดุง ตัด ถนนประชาสโมสร ทุ่งสร้างพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1279 17 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ปรีชาประสิทธิ์ ตัด ถ.ศิลปสนิท 3 และซอยหลังชลประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425]