ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./387 24 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ในซอย บริเวณ ปากซอยวัดป่าชัยวัน ฝั่งถนนมิตรภาพ ศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./386 24 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 277/1 ซอย 3 หมู่บ้านศรีธานี ศรีฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./384 24 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 281/19 ถ.ราษฏร์คนึง 23 โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./395 24 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับจำนวน 14 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./097 24 ธ.ค. 2561 ป้ายซอยไม่มี เนื่องจากประมาณต้นปีมีเจ้าหน้าที่มาถอดป้ายออกไปทำอะไรไม่รู้ต่อมาประมาณสามสี่เดือนมาติดคืนให้ แต่ซอยกลางเมือง26ไม่มาใส่คืนให้ครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./385 24 ธ.ค. 2561 ไฟถนนบริเวณจากร.ร.เทศบาลวัดกลางไปบึงแก่นนครไม่ติด..ตั้งแต่มีไฟไหม้ที่เาไฟเมื่อเดือนก่อน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./383 24 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยพัทยา 1 หน้าหอพักชัยพร 2. ซอยพัทยา 1 แยกขวาโกดังวัสดุก่อสร้าง หน้าบ้านเลขที่ 76/45 3.ถ.ฉิมพลี -บ้านผือ หน้ารา้นขายยาณัฐกาญ 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./382 24 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง(ต้นที่ 3 นับจากปากซอย อยู่หน้าบ้านเลขที่173/4) ในซอยสามเหลี่ยม [ถ.ศิลปสนิท] ดับมาเกือบปีแล้ว ไม่มีใครเข้ามาเปลี่ยนหลอดหรือซ่อมเลย ช่วยดำเนินการหน่อยค่ะ มืดมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./062 22 ธ.ค. 2561 เนื่องจากเขตละแวกชุมชนสามเหลี่ยมบ้านน้อย(บริเวณสนามเทนนิสศรีชาพันธุ์)ได้มีการเผาขยะในตอนเย็นแล้วมีครันเยอะมากทำให้เป็นมลพิษ เคยร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งดีขึ้นแค่แป๊บเดียวก็มีการเผาขยะกันเหมือนเดิมค่ะ จึงขอให้ทางเทศบาลช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยนะคะ ขอบคณค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./063 21 ธ.ค. 2561 ร้านครัวเพชรจ้า หลังแก่นนครออฟฟิศปาร์ต ร้องเพลงเปิดเพลง เล่นดนตรีเสียงดังรบกวนบ้านพักอาศัยทุกวัน และเสียงดังเกินเที่ยงคืน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./381 21 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านทองสอดแสงซอย 8 สุดซอย หลังโรงเรียนมหาไถ่สนามกีฬาโรงเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./380 21 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด จุดที่ 1-5 ซอยศรีมารัตน์ 28-36 ไฟฟ้าชำรุดตลอดแนว ทั้ง 5 ซอยฝั่งซ้ายถนน จุดที่ 6 ถนนศิลปสนิทเลยรถสาย 9 จอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./043 21 ธ.ค. 2561 ขอยางชลอความเร็ว บริเวณ ถ.มิตรภาพ 8 ( ซอยสวัสดี 2) และถนนศิลปสนิท จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./379 21 ธ.ค. 2561 สายเคเบิ้ล ถูกเฉี่ยวหลุดห้อยทั้งกล่อง บริเวณ ซอยชาตะผดุง 15 โนนทัน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./378 21 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึงซอย 8 ดอนหญ้านาง 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./377 21 ธ.ค. 2561 ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณซอยเวชยันต์ซอย 2 จำนวน 1 ชุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./102 21 ธ.ค. 2561 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ในซอย หนิงหน่องเครื่องเสียง เลขที่ 30/2 ถ.ชวนชื่น น้ำที่เคยไหลผ่านวัดศรีนวลตอนนี้ทางวัดมีนโยบายไม่ให้น้ำไหลผ่าน (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อส./061 21 ธ.ค. 2561 หนูชุกชุมอยู่ในท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีจันทร์ 4 (ยิ้มศิริ) ชุมชนเจ้าพ่อเกษม (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./042 21 ธ.ค. 2561 ขอติดตั้งลูกระนาด บริเวณ ในซอย ซอยโรงเรียนเทคโนโลยี ขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ชุมชนหนองแวงตราชู 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./060 21 ธ.ค. 2561 เก็บขยะ บริเวณ ในหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลเลจ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./096 21 ธ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ เจ๊ตุ๊ก คาร์แคร์ ถ.รอบเมือง ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./376 21 ธ.ค. 2561 ไฟแสงจันทร์ดับ บริเวณ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ตัด .ชีท่าขอน ถึง ถ.ศรีจันทร์ ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./375 21 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณปากซอยศรีจันทร์ 11/5 ชุมชนชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./374 21 ธ.ค. 2561 ขอหลอดไฟเพิ่ม บริเวณ หน้าศาลาชุมชนพระลับ กลางคืนมืด ขอเพิ่ม 1 หลอด (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./101 21 ธ.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยข้างวัดศรีนวลทางทิศเหนือ หน้าโรงแรมเจริญจิตร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./373 21 ธ.ค. 2561 ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณ ทางโค้งซอยเรือนจำ ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./095 21 ธ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้พันสายไฟ บริเวณ เลขที่ 178/250 ซอย ประชาสโมสร 13 (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./372 21 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 178/44 ถ.ประชาสโมสร 17 หลอดยาว 1 หลอด (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./016 21 ธ.ค. 2561 เจ้าอาวาสวัดตราชูวนาราม ขอความอนุเคราะห์เทศบาลเรื่องตัดต้นโพธิ์ออกจากกำแพงหน้าวัดตราชูวนาราม ติดต่อประธานโจ เบอร์096-9345611
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./371 21 ธ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.รื่นจิตร ,ถ.รอบเมือง หน้าวัดศรีนวล ชุมชนคุ้มพระลับ (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472]