ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./343 15 มิ.ย. 2561 ฝาท่อพัง ซอย ศรีจันทร์13 หน้าบ้านคุณชวนทอง จันทร์โพง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./211 15 มิ.ย. 2561 เสียงเต้นแอโรบิค ดังมาก หนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./252 15 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ ที่ หนองใหญ่ตรงตลาด แถวๆแว่นท็อบเจริญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./113 15 มิ.ย. 2561 บริเวณ ถนน ร.ร คริสเตียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./342 15 มิ.ย. 2561 ดูดล้างท่อระบายน้ำ ศรีจันทร์8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./247 15 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ ซอย กลางเมือง9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./340 15 มิ.ย. 2561 ฝาบ่อำักแตก ซอยหน้าเมือง 1 หลังกัสเซอร์ปาร์ค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./341 15 มิ.ย. 2561 ฝาบ่อพัก แตกหัก ซอยเหล่านาดี4 ขนาด 90*90
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./246 15 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ ไปพันสายไฟริมรั่ว หน้าบ้านเลขที่ 166/1 ซ23 ถ.แก่นตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1128 15 มิ.ย. 2561 ไฟดับ ซอย18 ตรงข้ามขนมไทยเรือนนาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./245 15 มิ.ย. 2561 ทาสี ขาว-แดง ปากซอย ศรีจันทร์10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1127 15 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ หลายจุดตามแผนที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1126 15 มิ.ย. 2561 ไฟดับ หลังศูนย์ราชการ1 ซอย 4/1 หน้าร้านค้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1124 15 มิ.ย. 2561 ไฟดับ 3 หลอด หมู่บ้านพักนักกีฬา ซ.เหล่านาดี4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1125 15 มิ.ย. 2561 ไฟดับบริเวณ สุดซอยบ้านประธาร หนองแวงเมืองเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./251 15 มิ.ย. 2561 ด้วยมีความเดือดร้อนเนื่องด้วยมีต้นไม้ขนาดใหญ่ยื่นกิ่งพาดเกี่ยวกีกขวางสายไฟบริเวณถนนและภายในบริเวณบ้านมีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนประมาณ 13 ต้น ด้วยไม่มีเครื่องมือในการจัดการตัดต้นไม้่ ซึงในช่วงฤดูฝนทำให้ดินมีความอ่อนตัวเกรงว่าจะก่อให้เกิดอันตรายจากพายุลมและฝน หากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือต้นไม้อาจจะล้มทับบ้านเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลได้ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาดังกล่าว จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเทศบาลนครขอนแก่นไว้ ณ โอกาสนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./250 15 มิ.ย. 2561 แจ้งเรื่องต้นไทรใหญ่อยู่ริมทางเดิน มีกิ่งก้านเข้าพันสายไฟและเสาไฟ กลัวว่าจะทำความเสียหายให้กับไฟฟ้าหรือไฟฟ้าอาจช๊อตได้ค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./249 15 มิ.ย. 2561 ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตัดหญ้าริมถนนชลประทานถนนประชาสโมสรตัดถนนศรีจันทร์ (หน้าสำนักงานชลประทาน) มีหญ้ายาวมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1123 14 มิ.ย. 2561 โคมไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยบ้านเรา 2 ซอยก่อยถึงบ้านพ่ออุดม และใกล้กับบ้านพัก ตชด.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1122 14 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบ้านพ่ออุดม , ข้างวัดป่าศิริวันวนาราม ซอยบ้านคุณหมี , ถนนหน้าวัดป่าศิริวัน ถ.รอบบึงหนองใหญ่ ทั้งหมดรวม 8 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1121 14 มิ.ย. 2561 ไฟไฮแมทบึงหนองใหญ่ดับ บริเวณ ริมบึงหนองใหญ่ 3 สมควรต้องเช็ตระบบใหม่ เพราะซ่อมกี่ครั้งก็ดับเช่นเคย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./248 14 มิ.ย. 2561 ขอรถปรับเกรดซอยเมตตา1ด่วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อป./048 14 มิ.ย. 2561 ด้วยเหตุเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.61 เกิดพายุฝนตกฟ้าคะนองทำให้ต้นไม้ที่บ้านล้มเข้าไปในพื้นที่บ้านของคนอื่น ไม่ทราบว่า ทางเทศบาลมีการตัดต้นไม้ออก เป็นต้นกระถินใหญ่ เลขที่ 211/24 ถ.หลังศูนย์ราชการ 14/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./210 14 มิ.ย. 2561 ฉีดพ่นยุง บริเวณ เลขที่ 6667/1 ซอยวุฒาราม 2 ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1120 14 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 230/3 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 และมุมทางซอยแยกซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 หน้าบ้านเลขที่ 230/7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1119 14 มิ.ย. 2561 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./244 14 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 329 - 331 ถ.ศรีจันทร์ ร้านทำเนียบแว่น สี่แยกเตียวฮง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1118 13 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับทุกเสา บริเวณซอยมิตรภาพ 28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1129 13 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณโค้งปู่แสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1116 13 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเจ้าพ่อมเหศักดิ์ อ้วนสมบูรณ์ บึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396]