ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./155 16 ก.พ. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยมิตรภาพ 13 ซอยศิริพร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./023 16 ก.พ. 2559 กีดขวางฟุตบาธ บริเวณ เลขที่ 227/4-5 ตรงข้ามร้านลาบเจ๊จู ถ.กลางเมือง ใกล้โรงเรียนสวนสนุกสี่แยก มีการจอดรถกีดขวางบนฟุตบาธ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อป./052 16 ก.พ. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณเลขที่ 30/1 ม.2 ถ.ฉิมพลี ร้านจักรยาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./537 16 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ 2หลอด บริเวณ สี่แยก คลินิคหมอเชิดชัย ถ.ประชาสโมสร ตัด ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./104 15 ก.พ. 2559 มีการเผาขยะ ที่บึงแก่นนคร ใกล้ศาลเจ้าแม่กวนอิม เวลา 8.00 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./536 15 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยไปตลาด อ.จิระ ถ.เทพารักษ์ ตรงข้ามถ.เทพารักษ์ ซอย 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./154 15 ก.พ. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยเทพารักษ์ 10 ตัด ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./153 15 ก.พ. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ตัด ถ.ประชาสโมสร ฝาท่อเป็นร่องเล็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./535 15 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.หน้าประตูโขงวัดป่าชัยวัน ฝั่งทิศใต้ หน้าบ้านตาทองใบ 2.อยู่ติดกันอีก 1 จุด เลยมาทางทิศตะวันตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./534 15 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณตรงข้ามโรงแรมกราเซีย ถ.ประชาำสำราญ หลอดนีออน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./533 15 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนฉิมพลีซอย 1 หน้าบ้านเลขที่ 127 หลอดสุดท้ายของซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./103 15 ก.พ. 2559 ขยะในชุมชนเทพารักษ์ ซอย 4 ตรงข้ามร้านอาหารข้าวปั้น ตรง 4 แยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./102 15 ก.พ. 2559 ขอพ่นยากำจัดยุง บริเวณซอย วุฒาราม 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./532 15 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยมิตรภาพ 6 ซอยหลังธนาคาร ไทยพาณิชย์ สุปราณีเพลส ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./531 15 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาที่ 2 ซ.ราษฎรืคนึง 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./152 15 ก.พ. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวน 2 จุด จุดแรก อยู่ปากซอยชัยพฤกษ์ 1 จากสี่แยกโรงเรียนโนนทัน เลี้ยวซ้ายออกราชมงคล ตรงป้ายซอย 1 หลังตลาด 2.เข้าในซอย (เน้นฝาจุดที่ 2 )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./062 15 ก.พ. 2559 ขอทำถนน ในชุมชนดอนหญ้านาง 2 ซอยจำปาทิพย์ ถนนจอมพลทางไปบึงทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./151 15 ก.พ. 2559 ขอร่องระบายน้ำ ในชุมชนดอนหญ้านาง 2 เนื่องจากท้ายซอย จำปาทิพย์ ได้รื้อถอนแนวรั้วเรียบร้อย แล้ว พร้อมขอท่อระบายน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./530 15 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ 2 จุด หลอดยาว 1.ถ.เหล่านาดี ซอย 10/24 2.ถ.เหล่านาดี ซอย 10/21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./127 15 ก.พ. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย 8/2 และซอย 8/3 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./592 12 ก.พ. 2559 ไฟฟ้า หน้าบ้านหลอดไฟขาด ไฟที่เป็นรูปนางฟ้า ขาดมานานหลายปีและไม่มีใครมาเปลี่ยน มืดมาก ถนนมืด มากครับ และ เจ้าหน้าที่เดินไฟฟ้าลงใต้ดินถนนรื่นรมย์ ทุบฟุตบาท เจาะถนนแล้วไม่เก็บงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./529 12 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เรือนพยาพาเลซ ถึง เจ้าแม่สองนาง ถ.รอบบึงแก่นนคร ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./101 12 ก.พ. 2559 กำจัดยุง พ่นยุง บริเวณ ชุมชนดอนหญ้านาง 3 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./528 12 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนดอนหญ้านาง 3 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./126 12 ก.พ. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณข้างทาง ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17 ชุมชนดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./125 12 ก.พ. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 594/4 ถ.เหล่านาดี ใกล้ ร.ร.วัดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./527 12 ก.พ. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณหมู่บ้านนักกีฬา ถ.เหล่านาดี ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./526 11 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 201/29 หอโฟกัส สีเขียว ถ.บ้านกอกเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./150 11 ก.พ. 2559 ไม่มีท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 201/29 หอโฟกัส สีเขียว ถนนบ้านกอกเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./525 11 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 29 หน้าหอพักสุภาภรณ์ เคยซ่อมแล้ว 1 วัน ดับอีก ซอยป่ากลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]