ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./313 08 ส.ค. 2560 ขอกระนูน บริเวณ ถ.กลางเมืองซอย 9 สามแยก หอพักเพชรวิไล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./164 08 ส.ค. 2560 ขอถนนคอนกรีต บริเวณ เลขที่ 225/30 ซอยหลังศูนย์ราชการ 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./040 08 ส.ค. 2560 ขอให้ตรวจสอบเขตซอยสุดเขตเทศบาล(ต้นค้อ)ซอยซ้ายเมืองป้องกันการรุกล่ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1226 08 ส.ค. 2560 รบกวนตรวจสอบไฟแสงสว่างถนนศรีจันทร์ตั้งแต่ถนนหน้าเมืองถึงถนนกลางเมืองข้างธนาคารชาติเดิมและฝั่งตรงข้ามช่วยตรวจสอบดับมาหลายวันแล้วคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./400 08 ส.ค. 2560 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 225/30 ถ.หลังศูนย์ราชการ 20 ตลาดจอมพลหลังปั๊ม ปตท.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./399 08 ส.ค. 2560 ขุดลอกท่อระบายน้ำ ในเขตชุมชนหนองใหญ่ 1 ถ.ศรีจันทร์ ตัด ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./163 08 ส.ค. 2560 ถนนฟุตบาธชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ตัด ถ. ประชาสโมร ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./076 08 ส.ค. 2560 ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ในเขต สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ดน้มเข้ามาในบ้านเรือนขอลชุมชนหนองใหญ่ 1 จะล้มทับ บ้านเรือน ของชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1221 07 ส.ค. 2560 หลอดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในซอยโพธิสาร 15 หน้าบ้านเลขที่ 88/10 ดับ มาเป็นสัปดาห์ ขอความกรุณาแก้ไขให้ด้วย ขอบพระคุณอย่างสูง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1220 07 ส.ค. 2560 ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟที่ซอยมิตรภาพ23 ให้ด้วยนะครับ หลอดที่2นับจากปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1219 07 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ชุมชนศรีฐาน 1 ตลอดสาย ดับทั้งชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./398 07 ส.ค. 2560 น้ำท่วมถนนมีกลิ่นเหม็น บริเวณ เลขที่ 99/105 ซอยเหล่านาดี 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1217 07 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ ลาบก้อย เสาต้นที่ 8 นับจากปากซอย หลอดนีออนยาว จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./266 07 ส.ค. 2560 เก็บกิ่งไม้ บริเวณห้องน้ำ สวน 200 ปี บึงแก่นนคร เจ้าหน้าที่เอาไปกองไว้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1216 07 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 222/138 ซอยประชาสโมสร 40 ชุมชนธนาคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1215 07 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒาราม ซอย 8 และซอย จีระภัทร หลอดที่ 2 จากสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1218 07 ส.ค. 2560 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนนซอยไม่ติดดังนี้ 1. ซอย 9 เสาต้นหน้าบานเลขที่ 194/65 2. ซอย 11 เสาต้นหน้าบานเลขที่ 194/317 3. ซอย 13 เสาต้นหน้าบานเลขที่ 194/228 ขอความกรุณามอบหมายผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1214 07 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบริษัทรถคาวาซากิ ถ.พิมพสุต ตัด ถนนกลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./162 07 ส.ค. 2560 ถนนเป็นหลุม ชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 93/8 ซอยประชาสโมสร 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1213 07 ส.ค. 2560 ขอหลอดไฟ + โคมไฟ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 93/142 ซอยเรือนจำ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1212 07 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยข้างโรงเรียนกัลยาณวัตร ถ.ชวนชื่น ตัด ถ.หลังเมือง และถ.ชวนชื่นซอย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1211 07 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ วอยศรีมารัตน์ 20 อยู่ปากซอยพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1210 07 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 22/1 เสาที่ 1,2 เป้นไฟแสงจันทร์ ขอเปลี่ยนเป็นหลอดนีออน ทั้ง 2 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./311 07 ส.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 14/8 ร้านแรลลี่ประดับยนต์ ถ.ศรีจันทร์ เลยรพ.ศูนย์ขอนแก่น 400 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1209 07 ส.ค. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ ซอยเกวียนทอง ถ.หน้าเมือง หนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1208 07 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 93/110 ซอยเรือนจำ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1207 07 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ทั้งชุมน บริเวณชุมชน หนองแวงเมืองเก่า 1 หมู่บ้านนักกีฬา ซอยเหล่านาดี 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./397 07 ส.ค. 2560 ตรวจสอบการวางท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 56 หมู่บ้านสินไพลิน ทางเขาซอยตลาดต้นตาล ตรงข้ามหอพักนัชชา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./312 07 ส.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ในซอยสุพรรณิกา(เหล่าไพศาล)กิ่งติดพาดสายไฟ/บางแห่งรถผ่านลำบากกิ่งโน้มลงมาเกือบติดฟื้นถนนดังรูป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./075 06 ส.ค. 2560 ต้นมะพร้าวในบ้าน โน้มออกนอกรั้ว ใกล้โค้นทับเสาไฟฟ้า พยายามหาช่างมาทำ แต่ไม่มีใครกล้ารับงาน แจ้งเทศบาลขอนแก่น เค้าบอกอุปกรณ์สูงไม่พอ แจ้งการไฟฟ้าแล้วแต่ได้รับคำตอบว่ารถเครนสูงไม่ถึง สรุปตอยยี้ไม่รู้จะทำยังไงต่อครับ รบกวนทางราชการช่วยด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]