ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./292 07 ธ.ค. 2559 ขอเปลี่ยนโคมไฟฟ้า จากปากซอยรอบบึง 6 ( โนนทอง ) ต้นที่ 5 ตรงข้ามสวนไฮ บึงแก่นนคร ฝั่งร้านก๊ก 24 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./291 07 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากซอยรอบบึง 6 เสาที่ 5 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 141 ม. 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./290 07 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ถ.หลังศูนย์ราชการ 8 ต้นแรก หลอดยาว และหน้า ตชด. ตรงร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป้ด ถ.หลังศูนย์ราชการ หลอดแสงจันทร์ หน้า ตชด. 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./289 07 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย จำนวน 4 จุด บริเวณ 1.ซอยศรีมารัตน์ 12 2.ซอย ส.พัฒนา 3.ซอยร่วมพัฒนา 4.ซอยสุขสันติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./288 07 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ซอย 10 เสาที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./295 06 ธ.ค. 2559 ไฟส่องถนน บริเวณถนนประชาสโมสร ตั้งแต่ช่วงตัดกับถนนหลังเมือง (ฝั่งที่ว่าการอำเภอ) ไปจนถึง ธนาคารเกียรตินาคิน ไฟดับตลอดแนวคะ ทำให้บริเวณสามแยกที่จะไปถนนกสิกรทุ่งสร้าง และสามแยกหลังอาชีวะ มืดมาก มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุคะ ..... อยากให้ช่วยมาหาสาเหตุและแก้ไขคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./082 06 ธ.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ยืมเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้จัดงาน วันที่ 9 ธ.ค. 2559 1.เต๊นท์ 1 หลัง 2.โต๊ะ 5 ตัว 3. เก้าอี้ 50 ตัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./287 06 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามเลขที่ 93/13 ซอยน้ำทิพย์ 3 ถ.หลังโรงเรียน โนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./081 06 ธ.ค. 2559 ป้ายซอยซ้ำกัน ชื่อป้ายชาตะผดุง 22 มี 2 ซอย 1.ทางด้านบ้านโนนทัน 1 ซอย 2.ทางด้านใกล้บึงทุ่งสร้าง 1 ซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./075 06 ธ.ค. 2559 ขอดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยเวียงวะลัย ทางไป รร.โนนทัน ถ.อนามัย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./080 06 ธ.ค. 2559 ติดตั้งกระจกนูน บริเวณ สามแยก ซอยประชาสโมสร 37 กับ ทางเข้า สนามฟุตบอลหนองใหญ่ เป็นทางสามแยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./015 06 ธ.ค. 2559 ขอยืมถังน้ำเพื่อทำความสะอาด บริเวณที่พักขยะชุมชนหนองใหญ่ 1 ขนาด 3,000 ลิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./286 06 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สนามฟุตบอล - สนามแอโรบิค 2 จุด - ซอย 12 นาฬิกา 1 จุด หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./285 06 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังเมรุ วนิดา ฟาร์ม เก่า หน้าบ้าน นางเฉลิมศรี ศรีกุญชาญ เลขที่ 86/31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./284 06 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอย 1/5 , 1/3 , 1/1 , 3 ไฟดับตลอดทั้ง 4 ซอย วัดป่าอดุลยาราม ดับเป็นบริเวณกว้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./058 04 ธ.ค. 2559 ข้างๆบ้านเปิดชักอบรีดให้กับโรงแรมซึ่งมีขนาดของเครื่องจักใหญ่พอสมควร. ทั้งเสียงทั้งกลิ่น. บางวันทำงานถึงเที่ยงคืน. มีเครื่องอบผ้าเเห้งที่ใชเเก้สในการอบให้ความร้อนแก้สที่เผาไหม้ได้ปล่อยออกมาที่หน้าบ้าน2ท่อใหญ่ ปลิวมาเหม็นดมทุกวัน. ได้มีการบอกกว่าไปเเล้วว่าทำไมไม่ต่อท่อขึ้นไปปล่อยขึ้นด้านบน มีผลกระทบต่อเรานะ เเต่ก็นิ่งเชย ไม่รู้จะทำอย่างไร. ทุกวันนี้ก็ใช้พัดลมเป่าจากในบ้านออกไปไม่ให้เเก็สเผาไหม้ลอยเข้าบ้านเดินออกเดินเข้าก็เหม็น. เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเล็กได้เลยครับ ไม่ควรที่จะอยู่ในเมืองเลยครับกระทบเเน่นอนควรที่จะอยู่นอกเมื่องครับ. ช่วยด้วยครับไม่รู้จะทำอย่างไรจริงๆเขาถึงจะรับฟังเสียงเล็กๆอย่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./021 04 ธ.ค. 2559 ร้านค้าแผงลอยบริเวณรั้วประตูมหาวิทยาลัยขอนแก่นประตูกังสดาน ใช้เก้าอี้ หรืออุปกรณ์มากีดขวางทางจราจร และยึดพื้นที่ทางเท้าเกินเขตที่กำหนด(ล้ำเส้นเหลืองบริเวณทางเท้ารวมถึงพื้นถนนจราจร) ทำให้การสัญจรไปมาลำบากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รถยนต์ของข้าพเจ้าที่จอดอยู่ก่อนร้านตั้ง(เวลากลางวัน) เกิดความเสียหายจากการขนย้ายร้านแผงลอย (เวลาช่วงเย็น-ค่ำ) เช่นรอยขูดขีด ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง วอนเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลตรวจสอบบริเวณดังกล่าว ขอบคุณมากครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./283 02 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าพิพิธภัณฑ์ ถ.หลังศูนย์ราชการ ตลอดสาย ถึงโคโรลิส และ ถ.หลังศูนย์ราชการ ซอย 16 และ ซอย 18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./079 02 ธ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 164/52 ซอยสวัสดี ถ.มิตรภาพ ใกล้สนามเทนนิสศรีชาพันธ์ ตรงข้ามบ้านแสงทอง มีซอยเข้าไปติดกับหอพัก เอกชน 3 ชั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./282 02 ธ.ค. 2559 ไฟดับ 1 หลอดค่ะ ทางเข้า ซอย เสาไฟแรกเลยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./281 02 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 36 หน้าหอพักเม้ยชม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./014 02 ธ.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บ้านพักพนักงาน ธนาคารออมสิน ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./280 02 ธ.ค. 2559 ขอโคมไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด 1.บริเวณหัวซอยศรีมารัตน์ 21 2. บริเวณ ท้ายซอยศรีมารัตน์ 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./056 01 ธ.ค. 2559 ร้องทุกข์เรื่องการเปิดเครื่องขยายเสียงระดับดังมากๆสุดๆจริงๆโดยไม่มีเหตุอันสมควร [ส่วนที่ 1] จุดแจ้งเหตุ หมู่บ้านโนนทัน ถนนโพธิสาร ถนนซอยโพธิสาร15 ซอยสมพงษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น ณ บ้านชั้นเดียวไม่มีเลขที่ ตัวบ้านทาด้วยสีม่วง ตั้งอยู่เกือบหลังสุดท้ายทางขาวมือในซอยสมพงษ์ ของซอยโพธิสาร15 เปิดเครื่องขยายเสียงมากๆจริงๆในระดับที่ทนฟังไม่ไหว [โดยเฉพาะระหว่าง 16.40 ถึง 18.00ของทุกวันมาตรวจสอบดูเวลานี้จะได้ยินเสียงที่ดังมากๆๆจริงๆแน่นอน] ต้องไปขอร้องหลายครั้งแต่กลับโดนคนที่เปิดเครื่องเสียงดังขู่ทำร้าย เชื่อว่าเมายาบ้าเพราะมีผู้คนบอกเล่าว่า บ้านชั้นเดียวทาสีม่วงหลังนี้ค้ายาเสพติดด้วย โดยขอความกรุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./278 01 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ที่ออกกำลังกาย บึงแก่นนคร ฝั่งแถวดับเพลิง ใกล้ริมน้ำ ในบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./057 30 พ.ย. 2559 ละแวกชุมชนหนองแวงจัดคอนเสิร์ต วงดนตรีหมอลำยามวิกาล 2 ทุ่ม-ตี 1 วันธรรมดา เสียงดังจนมาถึงอีกฟากถนน (บึงหนองแวง) คนทำงานไม่ได้พักผ่อน นศ.จะสอบอ่านหนังสือไม่ได้ โทรแจ้ง 191 ก็ไม่ช่วนอะไรเลย ทำอะไรได้บ้างคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./279 30 พ.ย. 2559 ไฟดับตั้งแต่ ซ.ชัยพฤกษ์7 ถึง ซ.ทานตะวัน ค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./074 30 พ.ย. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ พร้อมเทปูน คสล. โดยจ้างแรงงานชุมชน บริเวณ ถนนหลังชลประทาน ตอนปลายเป็นถนนเลี้ยวหักศอก รถยนต์วิ่งไป มา สวนกันไม่สะดวก ต้องการให้มีการวางท่อระบายน้ำและเทพื้นคอนกรีต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./277 30 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สามแยกบ้านดอนเลี้ยวขวา ซอยที่ 2 มีตึกที่วอยขายมะพร้าวมีตึก 3 ชั้น ถ.ราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./276 30 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ จาก ตชด. ถึง โคโรลิส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434]