ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./579 22 ก.พ. 2559 ถนนชวนชื่น เสาไฟแสงสว่างต้นแรก ปากทางเข้าชวนชื่นซอย1 หลอดไฟชำรุดใช้งานไม่ได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./064 19 ก.พ. 2559 ฟุทบาธชำรุด บริเวณ หน้าโลตัส ตรงข้ามกับ เจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./131 19 ก.พ. 2559 ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาตามซอย ชุมชนแก่นนคร ซอยหน้าเมือง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./158 19 ก.พ. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยหน้าเมือง 9 วีรวรรณ จำนวน 4 จุด บางจุดฝาเปิดซึ่งเป็นเหล็กชำรุด ประมาณ 18 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./554 19 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าถนนดับ แยกเลี้ยวขวาจากถนนโพธสาร ไปถนนฉิมพลี เสาที่2 หน้าคูนหลวง อินเตอร์ รีเจ้นท์ ดับมานานแล้วครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./553 19 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 16 ไฟแสงจันทร์และ 16/3 นีออน นาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./552 19 ก.พ. 2559 ขอเพิ่มโคมไฟฟ้า ตามซอย ซอยเล็กซึ่งแยกออกจากซอย แต่ยังไม่มีชื่อซอย เป็นซอยคอนกรีต เล้ก ๆ ซอยวีรวรรณ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อค./025 18 ก.พ. 2559 ร้องเรียนเรื่องการขุดเจาะ ข้างเคียงที่อยู่อาศัย โซนด้านหลังโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ซึ่งด้านข้างของตึก ติดกับด้านหลังขอบริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด (กำจัดปลวก แมลง 043-334005-6 ) ขณะนี้มีการรื้อถอน อาคาร โดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ เข้าไป ขุด เจาะ รื้อ ถอน ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน และเสียงดังมาก เกิดความเดือดร้อนประมาณ 8 วัน แล้ว ผนังตึกกังวลจะเกิดความเสียหายต่อตึก เป็นอย่างมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./157 18 ก.พ. 2559 ลอกคลองระบายน้ำที่ 5 หน้าประตูเมือง ชุมชนมิตรภาพ ซอยนันทกิจ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./551 18 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยมิตรภาพ 11 มิตรภาพ 13 หน้าบ้านเลขที่ 45/81 และบริเวณคลองน้ำ รวม 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./550 18 ก.พ. 2559 ขอเพิ่มไฟติดถนนหน้าบ้านเลขที่ 141/15 และ 141/30 ซอยอดุลยาราม 1/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./549 18 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดยาว 2 หลอด บริเวณ ถนนชาตะผดุง ซอย 22 และ 23 เป็นซอยติดกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./109 18 ก.พ. 2559 ตัดต้นไม้และหญ้าในซอย ซอยถนนประชาสโมสร ซอย 31/1 ข้างโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./548 18 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนกลางเมือง ซอย 5 เข้าซอยสี่แยกห้องเย็น เลี้ยวซ้ายโคมที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./130 18 ก.พ. 2559 ตัดกิ่งไม้ หน้าบ้านเลขที่ 64/3 ม.13 ถ.เทพารักษ์ ตัด ถ.หลังศูนย์ราชการ ( อช.118 )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./129 18 ก.พ. 2559 ตัดกิ่งไม้ ริมทาง บริเวณหน้าร้านสินสวัสดิ์ ถ.ศรีจันทร์ ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (อช. 117 )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./063 18 ก.พ. 2559 ถนนชำรุด หน้าบริษัท คอมฟอร์ม จำกัด ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./547 18 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจ้นทร์ 1 หลอด บริเวณสี่แยกสถานีตำรวจอำเภอเมือง ขอนแก่น ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./546 17 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์ ซอยสีชมพู หลังบ้านแม่นาง หนูเปรื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./545 17 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 6/16 หัวมุมบ้าน ถ.ประชาสโมสร 12 เสาสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./544 17 ก.พ. 2559 ขอไฟส่องสว่าง บริเวณตรงกึ่งกลางซอยฉิมพลี 9/5 ถึง ฉิมพลี 9/7 หักโค่นลงเมื่อครั้งเกิดลมพายุ ทำให้หักโค่นลงพร้อมกับเสาไฟ โคมเสียหาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./543 17 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหมู่บ้านโพธิบัลลังก์ทอง เลขที่ 194/253 ซอย 15 หัวมุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./542 17 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒารามซอย 10 และซอย 12/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./128 16 ก.พ. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณร้านยำ หน้าวิลล่า ถ.กลางเมือง ต้นคูณ 2 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./541 16 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.พิมพสุต ระหว่างถนนหน้าเมือง ถึง ถนนหลังเมือง ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./007 16 ก.พ. 2559 ขอขยายเขตไฟฟ้า 1. ซอยราษฎร์คนึง 29 หน้าบ้านเลขที่ 34/3- 34/6 ไม่มีเสาไฟ และหลอดไฟสว่าง ทำให้เวลากลางคืนมืด 2.ซอยราษฎร์คนึง 29 แยกขวาซอย 1 ไฟจรดหอพัก เลขที่ 24/30 หน้าหอพักไม่มีเสาไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./540 16 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 33 หลอด นีออนยาว เข้ามา 50 เมตร จากสี่แยกซอยเล็ก ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./539 16 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 5 เข้ามาตรงห้องเย็น สี่แยกตรงไปโคมที่ 2 ขวามือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./538 16 ก.พ. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดแสงจันทร์ ติดซอยกลางเมือง 15 ชุมชนเมืองเก่า ฝั่งติดกับวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./156 16 ก.พ. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถนนรอบบึงแก่นนคร ตรงข้ามร้านติ๊กแจ่วฮ้อน หน้าร้านค้าชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]