ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1012 22 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เลขที่ 3/373 ซอย 2 2. 3/391 ซอย 2 3. 3/469 ซอย 6 4. 3/992 ซอยสรรพากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./312 22 มิ.ย. 2560 ขอฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ สุดซอยมิตรภาพ 25 เลยหอพัก PP ตรงทางโค้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./126 22 มิ.ย. 2560 ขอลูกระนาด ในชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1 จำนวน 2 จุด ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1010 22 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 229/63 และ หน้าบ้านเลขที่ 229/111 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1011 22 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยร่วมพัฒนา 3 หลอด 2.ซอยศิลปสนิท 14 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./249 22 มิ.ย. 2560 ขอรถเกรดหญ้าข้างทาง บริเวณ ซอยมิตรภาพ 25 ด้านหลังตึกแถว เจริญคอนโด ถึงสุดซอย 25
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./248 22 มิ.ย. 2560 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชน บริเวณภายในชุมชนหน้ารพ.ศูนย์ ซอยศรีจันทร์ 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ถ./125 22 มิ.ย. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ แยกถนนชาตะผดุงต้นซอยถ.ชาตะผดุง 10 ปากซอยประมาณ 2 เมตร เป็นแอ่งน้ำขัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1009 22 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 11 เลยซอยคอกม้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1008 22 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยประชาสโมสร 32 เข้าซอย 100 เมตร จะถึงสามแยก อยุ่สามแยกพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./311 22 มิ.ย. 2560 ท่อระบายน้ำแตกชำรุด บริเวณ ถ.โพธิสาร ใกล้วัดศรีสว่างโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./031 21 มิ.ย. 2560 ร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียอ๋า ต่อเติมทับทางน้ำไหล ทำให้เวลาฝนตกหนักๆน้ำท่วมขัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./310 21 มิ.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยหน้าเมือง 25 ระหว่างห้องเลขที่ 3 และ 4 ประมาณ 5-6 เมตร หน้าห้องแถวชั้นเดียวสีขาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./247 21 มิ.ย. 2560 ขอให้ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่176/49 ม.4 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1007 21 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ + ช็อต บริเวณ เลขที่ 88/137 ซอยเหล่านาดี 10/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1006 21 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ ทั้งซอย บริเวณซอย อนามัย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./309 21 มิ.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ภายในชุมชน เทพารักษ์ 2 ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อส./209 21 มิ.ย. 2560 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ทั้งในวัดศรีนวล สามแยกประตูวัดทิศใต้ทางจะไปบึงแก่นนคร ติดร้านก๋วยเตี๋ยวปลา หน้าเมือง หน้าบ้านเลขที่ 259
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1005 21 มิ.ย. 2560 ขอไฟฟ้าเพิ่ม บริเวณ ปากทางเข้าซอยเมตตา 2 และ ซอยที่ทำการชุมชน อีก 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1004 21 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 403 ซอย กลางเมือง 14 และ ซอย 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1003 21 มิ.ย. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ชุมชนตะวันใหม่ จำนวน 5 จุด และทางเข้าซอยศรีมารัตน์ 38 รวม 6 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./308 21 มิ.ย. 2560 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยหลงศูนย์ราชการ 2 20 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./061 20 มิ.ย. 2560 ขอให้จัดสิงเทศกิจไปจัระเบียบร้านค้า ถ. บ้านกอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./246 20 มิ.ย. 2560 ขอความอนุเคราะห์ตัดไฟในซอยข้างหอรจิต ซอย 18/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./307 20 มิ.ย. 2560 ตะแกรงท่อระบายน้ำ บนผิวถนนประชาสโมสร ฝั่งทิศเหนือ บริเวณถัดจากสามแยกที่ว่าการอำเภอเมือง มีปัญหาชำรุด เมื่อรถวิ่งผ่านจะเกิดเสียงดัง (มีปัญหาที่ตะแกรงเล็กอันที่ 3 และ 5 นับจากสามแยก ดังรูปภาพประกอบ โดยอันที่ 3 อยู่ตรงข้ามกับถนนรอบเมือง) จึงอยากขอให้มาซ่อมแซมคะ .... ขอบพระคุณมากคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1002 20 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 86/30 ซ.1 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./306 20 มิ.ย. 2560 ดูดท่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./305 20 มิ.ย. 2560 ลอกท่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./304 20 มิ.ย. 2560 ท่อน้ำตันและถนนแตกเป็นรอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./060 20 มิ.ย. 2560 จอดรถขวางทางเข้าออก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]