ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./089 04 เม.ย. 2559 ซ่อมแซมถนนชำรุด 1.ถนนหลักสูงกว่าถนนรอง บริเวณหน้าทางเข้าคุ้มพรประทาน และซอยสวนสปา 2. ถนนชำรุดในหมู่บ้านร่มเย็น หน้าบ้านเลขที่ 59/46 ชุมชนศรีฐาน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./716 04 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว บ้านโนนทัน ถ.ดอกคูณ 2 เลขที่ 151/9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./195 04 เม.ย. 2559 เก็บเศษวัสดุ บริเวณ หหน้า 999 แมนชั่น ซอยหน้าเมือง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./715 04 เม.ย. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ ถ.เหล่านาดี 20 สวนสน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./714 04 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอย 2 เทพารักษ์ ดับ ทุกดวง 2.ซอย 4 ดับ 1 จุดตรงสุดซอย 3. ซอย 8 ดับ 1 จุดตรงสุดหอพัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./713 04 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เปรมฤดี อพาร์ทเม้นต์ และ 999 แมนชั่น ซอย หน้าเมือง 9 ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./239 02 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำทรุดตัว ไม่เสมอขอบผิวถนนทำให้เวลารถวิ่งเกิดเสียงดัง บริเวณ3แยกหน้าร้านขายโจ็กคำน้อยโคกสี เข้ามาซอย มิตรภาพ24ประมาณ500เมตรก็ถึงบริเวณ3แยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./712 01 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนหลังเมรุ วดศรีสว่างโนนทัน มุมติดกัญญารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./065 01 เม.ย. 2559 ขอตัดต้นไม้ พันสายไฟ บริเวณ เลขที่ 77/8 77/9 ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./194 01 เม.ย. 2559 ตีเส้นจราจร บริเวณหน้าตลาดตองแปด ทางเข้าโรงเรียนมณีอนุสรณ์ ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./711 01 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ (ไฟช็อต) บริเวณ ถ.มะลิวัลย์ ซอย 8 หน้าบ้านเลขที่ 65/7 (ซอยสันติสุข 4 )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./064 01 เม.ย. 2559 ตัดต้นไม้ ต้นตีนเป็ด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 29 ซอยป่ากลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./710 01 เม.ย. 2559 ขอเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณซอย 12 นาฬิกา ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./709 01 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าหลอดชำรุด 2 จุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ซอย 8 - 10 ชุมชนศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./708 01 เม.ย. 2559 ขอไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่ม บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 20 แยก 1 และ ถ.ศรีจันทร์ 22 แยก 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./193 01 เม.ย. 2559 ขอขยายเขตน้ำประปา บริเวณซอย 12 นาฬิกา แยก 2 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./191 01 เม.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ ซอย 8 - 10 ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./192 01 เม.ย. 2559 ขอป้ายชื่อทางเข้าชุมชนขนาดใหญ่ 1 เพื่อบอกทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./142 01 เม.ย. 2559 มีการปล่อยท่อน้ำทิ้งลงบนถนน บริเวณถนนมิตรภาพ24(ฝั่งตรงข้ามบริษัทสหอิสานการกระจก ทำให้ถนนแถวนั้นสกปรกและมีกลิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./031 01 เม.ย. 2559 ผู้ประกอบการร้านอาหาร เอาโต๊ะอาหารมาวางไว้บนถนนสาธารณะเพื่อบริการลูกค้าตนเอง บริเวณข้างหอศิริชล เยื้องหมู่บ้านพิมานหรรษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./236 01 เม.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 55/58 ถ.ราษฎร์คนึง 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./237 01 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตกและทรุดตัว2จุด ในซอยพระชัย บริเวณหน้าหอพักเศรษฐศิริ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./707 01 เม.ย. 2559 ขอหลอดไฟเพิ่ม หน้าบ้านเลขที่ 361 ซอยราษฎร์คนึง 31 แยกซอย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./238 01 เม.ย. 2559 ขุดลอกท่อระบายน้ำอุดตัน ทำให้ระบายน้ำไม่สะดวก บริเวณเริ่มต้นจากฝั่งถนนตรงข้ามดับเพลิงตราชู จนถึงหน้าบ้านเลขที่11/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./235 01 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในซอยเทพารักษ์ 5 จำนวน 1 ฝา หน้าบ้านเลขที่ 159/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./234 31 มี.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ เลขที่ 510/3 ถ.หน้าเมือง ตรงข้ามร้านเนื้อย่างไดฟูกุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./706 31 มี.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย เหล่านาดี 10/20 เสาต้นแรก ชุมชน สนามกีฬา1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./141 31 มี.ค. 2559 ขอถังขยะ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 118/38 ซอย มิตรภาพ 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./233 31 มี.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หมุ่บ้านพิมานชล2 ซอย 21 ถ.แก่นตูมฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./232 31 มี.ค. 2559 ฝาท่อชำรุด บริเวณ ซอย ราษฎร์คนึง 6 ฝาท่อชำรุด 2 ฝา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]