ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./083 17 ม.ค. 2560 มีการเผาหญ้า จากสุพรรณิการ์ อาทิตย์ละ 2 - 3 วัน ควันเข้ามาในบ้าน ถ.โพธิสาร โนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./439 17 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยศิลปสนิท 8 จำนวน 2 หลอด 2.ซอยศิลปสนิท 14 จำนวน 1 หลอด 3. ซอย ส.พัฒนา จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./438 17 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยไทยเสถียร ใกล้อู่ซ่อมรถบัส ต้นซอย และท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./437 17 ม.ค. 2560 ไฟเสาสูงดับ ข้าง ซอยโรงแรมพูลแมน ใกล้เทศบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./436 17 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23 ซอยข้างปั้มน้ำมัน ดับตลอดสาย ชุุมชนหลังศูนย์ราชการ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./435 17 ม.ค. 2560 ขอเปลี่ยนโคมไฟในซอย จำนวน 4 จุด ขอโคมใหม่ หลอดใหญ่ บริเวณซอย กลางเมือง 18 ซอยสุขใจ 2 จุด และซอยกลางเมือง 18 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./434 17 ม.ค. 2560 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 31 ใกล้กับตึกแถว ชุมชนโนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./433 17 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ในชุมชน ซอยราษฎร์คนึง 9 ไฟฟ้าหลอดยาว 1 หลอด เสาที่ 3 ซอยแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./432 17 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถนนริมกำแพงวัดด้านทิศใต้ แยกจากสนามฟุตบอล หญ้าเทียม - สามแยกซอย 1/1 ตัดกับ ถ.เสรีสัมพันธ์ หลอดยาว 1 หลอด - ซอย 7/2 หน้าร้าน อาหารตรงข้ามร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ - ซอย 7/2 แยกขวามือซอยระหว่างหอต้นรมย์ กับหอทวิน ด้านหลังหอทวิน - ซอย 7/2 แยกชวามือมุมหอทวินด้านทิศตะวันตกเข้าซอยหลอดที่ 2,3 - ซอย 7/2 แยกขวามือเข้าซอยจินตนาเฮ้าส์ ปากทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./431 16 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม 10 หลอดที่ 2 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./430 16 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 29 เลยโรงแรม ออซีซั่น 30 เมตร หน้าบ้าน หมอจินดา ( ติดแล้วดับอีก )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./429 16 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 21 ซอยบริษัท มิตซูยนต์ ไพบูลย์ ถึง หน้าเซ็นโทซ่า ถ.ศรีจันทร์ ดับนานแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./428 16 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชาตะผดุง ซอย 12 ซอย 14/2 และสายหลัก ถ.ชาตะผดุงทางเข้าซอย ชาตะผดุง 14 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./427 16 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ 1. ซอยพัทยา 1 สุดซอยซ้ายมือติดกับสระน้ำพัทยา 2.ซอยพัทยา 2 สี่แยกร้านตัดเสื้อผ้ากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./426 15 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าแสงสว่างถนนราษฎรคนึงหน้าตลาดโนนชัยระหว่างซอย29-33ดับตรวจสอบแก้ไขให้ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./112 13 ม.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1. ซอยศรีจันทร์ 13 ด้านรั้ววัดป่าวิเวกธรรม และด้านโรงเรียนเทคนิค 2.ซอยศรีจันทร์ 13/2 ด้านทิศตะวันออก วัดป่าวิเวกธรรม กิ่งไมายื่นออกมาถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./425 13 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณวอยประชาสโมสร 22 ข้างบ้านเลขที่่ 176/23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./424 13 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 2 จุด บริเวณ เลขที่ 121/1 ถ.หลังเมือง ตรงข้ามร้านหมอทำนุ ถ.หลังเมือง ตัด ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./110 13 ม.ค. 2560 มีนำ้ท่วมขังบริเวณร่องทางขึ้นฟุตบาท ตรงข้าม ทีโอที ติดระหว่างร้านแว่นท็อปเจริญ ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./109 13 ม.ค. 2560 ขอวางท่อระบายน้ำใหม่ บริเวณ ซอยช้างเดิน ทางเข้า บ้านสวนสร้างสรรค์ หมู่บ้านไทยประเสริฐ บ้านตูม ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./423 13 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หัวมุมซอยอภินันท์ ( อยู่ตรงศาลพระภูมิ ) ตัดกับ ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./422 13 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวร จุดที่ 1.หน้าร้านขายขอซอยสวัสดี 1 จุดที่ 2.ปากซอย 8/9 หลัง รร.ไพบูลย์ (ซ่อมเกิน 3คร้งแล้ว )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./421 13 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 37 หลังโรงเรียนบ้านตูม ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./420 13 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 154/129 หน้าหมู่บ้านกัญญารัตน์ ซอยสุขสบาย ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./108 13 ม.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอย ช้างเดิน หมู่บ้านไทยประเสริฐ บ้านสวนสร้างสรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./419 13 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 588/22 ซอยหน้าเมือง 17 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./418 12 ม.ค. 2560 ไฟนีออนถนนซอยศรีจันทร์10 หน้าบ้านเลขที่ 115/2ดับเป็นเวลา4วันแล้วค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./417 12 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลัยา เสาที่ 2 ข้าง รพ.จิตเวช ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./416 12 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาเลขที่ 397/ 35 ซอยสว่างทิพย์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./415 12 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวรซอยวุฒาราม 9 ( จากปากซอย 60 เมตร อยู่มุมสามแยก ซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]