ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./190 30 พ.ค. 2560 ดัดแปลงบ้านเป็นบริษัทเกี่ยวกับการรับเหมาระบบไฟฟ้ามีการตัดเหล็กเจาะเชื่อมเจียเหล็กในเขตชุมชนบ้านคน มีการเชื่อมทำเสียงดังรบกวน มีความเครียด บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ หลังหมู่บ้าน บ้านเรา 2 ก่อนจะถึงหมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./913 30 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่16/1 ซอยมิตรภาพ24(ซอยโรงเรียนไพบูลย์วิทยา)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./192 29 พ.ค. 2560 ตอนนี้มีคนในชุมชนเป็นไข้เลือดออกระบาดแล้วนะคะ เป็นกันหลายบ้าน ฤดูฝน ยุงชุมมาก จริงๆแล้วปีนี้ยุงกวนหนักมากมาทั้งปี ก็ไม่เห็นมีหน่วยงานเข้ามาดูแล. ตอนนี้ถ้ายุงลายที่นำเชื้อเข้ามาระบาดแล้วไม่ป้องกันก็ไม่ทราบจะว่ายังไงแล้วนะคะ. ขอหน่วยงานช่วยเร่งแก้ไขก่อนจะลุกลามไปกว่านี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./053 29 พ.ค. 2560 ป้ายกีดขวาง บริเวณ หน้าร้าน Merry shop เลขที่ 4/10 ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./218 29 พ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ หน้าบ้านเลขที่ 256/1-4 ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./189 29 พ.ค. 2560 ขอฉีดพ่นยา ซอยหลัง รพ.ราชพฤกษ์ ซอยวัดป่าชัยวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./272 29 พ.ค. 2560 ขอให้ปรับปรุงท่อและทางระบายน้ำ บริเวณในหมู่บ้านพิมานชล 2เลขที่ 165/41 ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./271 29 พ.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยอนามัย 9 จาก ซอย 100 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./911 29 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชัยพฤกษ์ 7 ต้นที่ 2 ท้ายซอย โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./912 29 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนสุขสบาย และถนนทานตะวัน บริเวณศูนย์จ่ายงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./188 29 พ.ค. 2560 กลิ่นเหม็นรบกวน จากที่พักขยะ ซอยข้างโรงฆ่าสัตว์ โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./187 29 พ.ค. 2560 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ศาลาชุมชนคุ้มพระลับ ถ.ชวนชื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./910 29 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.รอบเมือง ร้านจ่อยลาบเป็ด จำนวน 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./909 29 พ.ค. 2560 ขอเพิ่มชุดโคมไฟ ถ.เหล่านาดี 12 จำนวน 7 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./908 29 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดี 12 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./906 29 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 11/3 และห้องอาหารโรงแรมเป็นหนึ่ง ถ.ชวนชื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./905 29 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 23 บ้านหัวหน้า อสม. ตัดกับ ถ.รอบเมือง ตรงข้ามร้านซัวเถา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./186 29 พ.ค. 2560 ขอถังขยะ ( ถังหาย ) บริเวณ ศาลาชุมชนศิริมงคล ถ.ศรีจันทร์ 25
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./904 29 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโรงพยาบาลจิตเวช เสาที่ 2 และหน้าโรงเรียนพระกุมารเยซู จำนวน 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./903 29 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เข้าทางซอย 16 ถ.ชาตะผดุง เข้าทางพิมานเทพ 2 ตรงข้ามศูนย์ รถยนต์ MG ใกล้หอพักเต็มสิริ หน้าบ้านเลขที่ 177/5 ม.4 ซอย 16 ถ.ชาตะผดุง จะมีป้ายชื่อบ้านสังฆะมณี ชำรุดทั้ง 2 เสา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./270 27 พ.ค. 2560 ปากซอยเมตตา ข้างเพ้ง หน้าเคหะ ถ.กลางเมือง ท่อระบายตัน ระบายน้ำไม่สะดวก ทำให้น้ำท่วมปากซอยมากช่วงนี้ ถนนเสียหายเป็นรู รบกวนแก้ไขให้ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./052 26 พ.ค. 2560 ถนนหลังโรงเรียนกัลยา มอเตอร์ไซต์ของนักเรียนในโรงเรียนมาจอดเต็มหน้าร้านค้า ทำให้คนค้าขายได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยมาจัดระเบียบให้หน่อยค่ะ เดือดร้อนมากกกกกกกกกกกก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./217 26 พ.ค. 2560 ทางเดิน-วิ่ง สำหรับออกกำลังกายชำรุด บริเวณรอบบึงหนองแวงฝั่งทิศตะวันออกของบึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./902 26 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ ซอยศรีจันทร์ 43 หลังที่ 2 ซ้ายมือจากปากซอยทางเข้าหมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./269 26 พ.ค. 2560 ฝาท่อชำรุด (ไม่มีฝา) เลขที่ 141/468 ถ.กังสดาล ร้านเฮียเปียวระหว่างร้านขายลาบเป็ด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./051 26 พ.ค. 2560 การจัดระเบียบที่จอดรถ บริเวณหลังโรงเรียน กัลยาณวัฒน์ ถ.หลังเมือง ด้านหลังโรงเรียน หน้าร้านลูกเต๋า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./216 26 พ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟหน้าเลขที่41/53บริเวณถนนรอบบึงหนองแวงตราชูฝั่งทิศตะวันออกของบึงหนองแวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./901 26 พ.ค. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟ เลขที่ 124/20 ซอยศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./215 26 พ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 124/42 ซอยศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./214 26 พ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณโรงแรม พ.พาน , ที่ทำการชุมชน , บ้านพักคนชรา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472]