ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1478 20 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 1 หลอด ซอยกสิกรซอย 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./065 20 ก.ย. 2559 ตรวจสอบการต่อเติม บ้านเลขที่ 196/66 ม 6 ต.ในเมือง ขอนแก่น ต่อเติมชิดแนวเขต ซอยร่วมใจพัฒนา ถ.ศรีจันทร์ 39 เข้าซอยเลี้ยวซ้ายตลอด บ้านหลังสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1485 20 ก.ย. 2559 สี่แยกไฟแดงกังสดาล มขเสียตั้งแต่ปิดเทอมจนเปิดเปิดผ่านมาเกือบ3เดือน แจ้งทางเทศบาลหลายครั้งแล้ว ช่วงเช้าและเย็นรถเยอะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นักศึกษาไม่มีทางปลอดภถดลย ต้องสัดใจเสี่ยงดวงขับรถผ่าน วอนเทศบาลเร่งดำเนินการด้วย จะขอบพระคุณอย่างสูง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./601 19 ก.ย. 2559 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 90/253 ถ.อนามัย หลังวิทยาลัยสาธารณสุข หมู่บ้านพิมานชื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./298 19 ก.ย. 2559 ขอถังขยะ บริเวณสี่แยกซอยศรีจันทร์ 15 จำนวน 3 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1477 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 57/34 ซอยศรีจันทร์ 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1476 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 41 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1475 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด จุดที่ 1 -3 ถ.ศิลปสนิท ทิศใต้บ้านประธานสุเวทย์ และก่อนถึงซอยบุญมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1474 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ จุดที่ 1 และ 2 ประตูวัด จุดที่ 3 ประตูค่ายศรี ส.ห. ถ.ราษฎร์คนึง จุดที่ 4 ซอย 5 ถ.ราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./297 19 ก.ย. 2559 เก็บกิ่งไม้ขวางทางจราจร บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 33 ใกล้อพาร์ทเม้นต์ โคเล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./143 19 ก.ย. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ ริมถนนในซอยศรีจันทร์33 ใกล้ที่พักอาศัยเกรงว่าจะล้ม ใกล้อพาร์ทเม้นต์ โคเล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1473 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กลางเมือง ซอย 5 ซอยชัชวาลย์ 2 หลอด เป็นหลอดนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1472 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกลางเมือง 9 สุดซอย ซ้ายขวา จำนวน 11 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./462 19 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ ซอยเจริญสุข ตัดห้าแยกบ้านบะขาม ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1471 19 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 227/42 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1470 16 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรสำราญ 4 ดับทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1469 16 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ทั้งคุ้มดอนเงิน (ฉิมพลีซอย 9) ดับทั้งหมด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./599 16 ก.ย. 2559 ขอรถดูด จำนวน 3 บ่อ บริเวณซอยหลังศูนย์ราชการ หน้าบ้านประธานชุมชน ซอย 14/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./598 16 ก.ย. 2559 ขอรถแมคโครแขนยาว ลอกคลอกผักตบชวา เศษกิ่งไม้ บริเวณซอย หลังศูนย์ราชการ 14/ 3 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1467 16 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ถนนฉิมพลี ซอย 5 หน้าบ้านเลขที่ 109 (ร้านขายของชำ )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1466 16 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอย 1/3 ติดกับตึกที่กำลังสร้าง หลอดยาว 1 หลอด ซอย 2/1 , 4 ดับตลอดแนว ถนนริมบึงหนองแวง ดับตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./603 16 ก.ย. 2559 แผ่นปูนทางเท้าตกลงท่อระบายน้ำ คนไปมาอาจตกท่อบาดเจ็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1468 15 ก.ย. 2559 ไฟถนน หน้าโรงแรมดับมืดมาก เกิออุบัติรถชนกันหลายครั้งแล้วครับ และ ในวันที่ 28 กันยายน 2559 จะมีประชุมพร้อมเข้ามาพัก ที่โรงแรม ซึ่งเป็นการประชุมท่องเที่ยวโลก มีฑูตหลายประเทศและมีระดับผู้ใหญ่หลายท่านมา ท่านจะปล่อยให้มันมืดแบบนี้หรือครับ อายเขาครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./296 15 ก.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์เก็บกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้านขายกาแฟ ซอย ประชาสโมสร33 ข้างหอพัก พงษ์พัฒน์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./597 15 ก.ย. 2559 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย เหล่านาดี4 เนื่องจากเวลาฝนตกมีน้ำท่วมขังมาก เพราะไม่มีท่อระบายน้ำ และ ระบายน้ำไม่ทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./596 15 ก.ย. 2559 ขอเปลี่ยนฝาท่อ จากตะแกรงเหล็ก เป็นฝาปูน บริเวณ หน้าหอพัก เปี่ยมคุณ อพาร์ทเม้นท์ ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1465 15 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ (ตลอดสาย) บริเวณ หลังตำรวจทางหลวง ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1464 15 ก.ย. 2559 ขอชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 90/99 ถ.อนามัย ตรงข้ามสำนักน้ำบาดาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./461 15 ก.ย. 2559 ขออนุญาติร้องเรียน ถนนเฉลิมพระเกียรติช่วงหน้ายูบาร์ และหน้าคาเฟ่เดอหล่า หลังโรงแรมpullman ทั้งสองฝั่ง ป้าย หยุด บนถนน เสียหายขาดการบำรุง มองเหนได้ไม่ชัดเจน รบกวนตั้งเสาป้ายหยุดให้เห็นได้ชัดเจนด้วยครับ ไม่ให้ถุกต้นไม้บังหรือล้ม ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./460 15 ก.ย. 2559 ขอติดตั้งป้ายชื่อถนน 1.ป้ายชื่อถนน เฉลิมพระเกียรติ 2.ป้ายชื่อถนน ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]