ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./229 27 เม.ย. 2560 การปล่อยน้ำเสีย ลงที่ดิน บริเวณ ซอยกังวาล ถ.บ้านกอก ตรงข้ามกับ ม.ภาคฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./786 27 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ ในซอย บริเวณ 1. ด้านข้างโรงแรมออคิด 2. ปากซอยเวชพงษ์ 2 ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./101 27 เม.ย. 2560 ขอวางลูกระนาดใหม่ บริเวณ โรงเรียนบ้านศรีฐาน โรงแรมออคิด ซอยวัดป่าชัยวัน ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./785 27 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าวัดมรรคสำราญ ไฟฟ้าดับตลอดสาย ชุมชนดอนหญ้านาง 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./191 27 เม.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 30 ถ.กลางเมือง ตัด ถนนพิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./190 27 เม.ย. 2560 การปรับพื้นที่สาธารณและล้อมรั้วให้เรียบร้อย บริเวณ ชุมชภายในชุมชนศรีฐาน 2 ซอยวัดป่าชัยวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./164 27 เม.ย. 2560 สุนัขเจ้าของหอ เลขที่182/26 เวลาปล่อยสุนัขมาขี่เยี่ยวบนถนน สุนัขจะ เข้ามาเยี่ยวและวิ่งไล่แมวในบริเวณหอพัก ดิฉันซึ่งติด ข้างบ้านเจ้าของสุนัข บอกเจ้าของยังเฉยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./228 26 เม.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ หน้าบริษัทอินเตอร์ลิงค์ ถ.อนามัย ตรงข้ามวิทยาลัยสาธารณสุข ใกล้โรงหนังแก่นคำเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./784 26 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยสุขใจ 1 หลอด ซอยกลางเมือง 14 จำนวน 1 หลอดซอย กลางเมือง 18 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./189 26 เม.ย. 2560 ขอป้ายชื่อ ถ.รอบบึงแก่นนคร ซอยกลางเมือง 14 , 16 , 18 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./227 26 เม.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ซอย 14 ถ.กลางเมือง และปากซอย 14 ซอยกลางเมือง 18 ข้างร้านขนมเรือนนาง รวม 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./226 26 เม.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรึุด บริเวณ 1.ซอยศรีจันทร์ 2 หน้าบ้านเลขที่ 13 บ้านคุณนวลจันทร์ 2.หน้าบ้านเลขที่ 30/62 ซอยสุภธีระ ตัด ถ.ห้าพฤศจิกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./783 26 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยห้าพฤศจิกา ตรงก่อสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./044 26 เม.ย. 2560 การว่างสิ่งของกีดขวางทางสาธารณในซอย บริเวณ ทาวเฮ้าส์สุดซอย 2322/128 ถ.ประชาสโมสร เลยร้านแจ่วฮ้อนโนนสะอาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./782 26 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 18/129 ซอยอดุลยาราม 2/1 จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./781 26 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 25/1 ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./043 26 เม.ย. 2560 ใบไม้ข้างบ้านร่วง บนหลังคา รางน้ำอุดตัน ตัดกิ่งไม้ข้างบ้าน บริเวณ รา้นศิริรัตน์ ถ.ศรีจันทร์ ตัด ถ.หน้าเมือง ติดบ้านผู้ร้อง เลขที่ 218-222 ถนนห้าพฤศจิกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./225 26 เม.ย. 2560 ขอลอกท่อระบายน้ำ ซอยอุดมสุข ( ชาตะผดุง 9 ) ชาตะผดุง 7 ซอยสุวรรณสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./224 26 เม.ย. 2560 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ร้านอเมซอล ถ.บ้านกอก ตรงข้ามกับ เทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./780 26 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด ( หลอดกลม ) บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 130/1 และ 131/55 ชุมชนบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./779 26 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด 1.หน้าบ้านเลขที่ 192 , 24/4 , 20/5 หลอดนีออนยาวเล็ก หน้าบ้านเลขที่ 122/7 หลอดยาว 2.เปลี่ยนโคมใหม่ เพราะอันเก่าชำรุดมาก บริเวณ ก่อนถึงซอยแก้วสายหยุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./188 26 เม.ย. 2560 ในชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ซอย 8 บ้านเลขที่ 194/157(บ้าน อ.ติ้ง ข้างสระน้ำ) กิ่งต้นมะม่วงยื่นออกมาถนน ดันสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์และสายเคเบิ้ลอื่น ๆ เกรงว่าจะเกิดอันตราย ขอความอนุเคราะห์ส่งชุดตัดกิ่งไม้ไปตัดให้ด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./778 25 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยมิตรสัมพันธ์ ตรงข้ามบ้านแม่ราตรี ฝั่ง ถ.แก่นตูม 2.ไฟฟ้าดับ บริเวณรอบศาลเจ้าแม่สองนาง ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./187 25 เม.ย. 2560 ขอเครื่องออกกำลังกาย บริเวณ ลานกีฬา ชุมชนสามเหลี่ยม 2 ติดกับสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน 4 เพื่อให้ประชาขนออกกำลังกาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./186 25 เม.ย. 2560 ขอสนับสนุนตาข่ายรอบลานกีฬา บริเวณ ชุมชนสามเหลี่ยม 2 โดยใช้สถานที่ข้างสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./163 25 เม.ย. 2560 เก็บขยะ บริเวณ บ้านเลขที่ 185/40 ซอยศรีมารัตน์ 22 และกลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./777 25 เม.ย. 2560 ขอไฟฟ้าดเพิ่ม จำนวน 1 หลอด บริเวณ หน้า ถนนแฟลตตำรวจ เป็นลานกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./776 25 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 191/46 ถนนแฟลตตำรวจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./010 25 เม.ย. 2560 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ เลขที่ 199/2 ถ.เทพารักษ์ ซอย 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./775 25 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 8/59 , 8/2 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3 ซอยทุ่งทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]