ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1333 01 ก.ย. 2560 ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด ซอย1/1 เยืิ้องกับร้านเนื้อสเต๊ก นาจา ตรงต้นมะพร้าวและถังขยะ หลอดยาว1 หลอด ซอยตันแยกจากซอย7/2 ระหว่างหอพักต้นรมย์และหอพักทวินเข้าไปหลอดสุดท้าย ซอย1 หลอด ซอย3 หน้าบ้านเสงี่ยมศักดิ์ตรงตู้โทรศัพท์หลอดยาว 1 หลอด ซอยตันแยกจากซอย1/5 หน้าหอเอื้องฟ้าเข้าไปหน้าหอกินรี หลอดกลมรี1 หลอด ซอย7/4 มุมกรีนอพาร์ทเมนต์หลอดยาว1หลอด ซอย7 ตรงแยกเข้าซอย7/10 หลอดยาว 1หลอด ซอย7/8 ตัดกับซอย9 ตรงข้ามร้านขายของชำ ชุมชน หลอดยาว 1 หลอด ถนนอดุลยรามตัดกับซอย7 มุมหอพักฟอร์จูน หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1332 01 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับในชุมชนการเคหะ หน้าบ้านเลขที่ 3/394 ซอย 1 และตรงข้ามกับร้านคาร์แคร์ 1 จุด รวมเป็น 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1337 01 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าส่องสว่างถนนในซอยเสียมาแรมเดือนแล้ว ยังไม่มีการมาเปลี่ยนซ่อมให้ แม้ได้แจ้งประธานฃุนฃนแล้ว ช่วยดำเนินการด่วนด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./078 31 ส.ค. 2560 อปภร.ศรีฐาน 1 พาเมียมาอาศัยอยู่ป้อมไฟฟ้า ตากเสื้อผ้าเป็นที่อุตจาดตา และทำการบุกรุกสวนสุขภาพดำเนิดการให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1331 31 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริิเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 หลอดแรก หลอดยาว ชุมชนหลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1330 31 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 459/9 เลยหัวมุมเลี้ยวขวา ซอยคุ้มจอมพล เสาไฟก่อนถึงหน้าบ้านคุณหมอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./445 31 ส.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยร่วมอนามัย เลย อพาร์ทเม้นต์ น้ำผึ้ง จะใกล้กับบ้านใหญ่ กำแพงสีเขียว หน้าบ้านเลขที่ 21/6 ม. 1 ซอยร่วมอนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./339 31 ส.ค. 2560 ขอทำเครื่องหมายจราจร ห้ามจอด บริเวณ ทางร่วม ทางแยก จากถ.เทพผาสุก เข้าสู่ซอยข้างอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./185 31 ส.ค. 2560 ปรับปรุงถนน ชำรุด บริเวณ ถ.ศิลปสนิท 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1329 31 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บริเวณ ซอยเกสร 2 ถ.มิตรภาพ ชุมชนหนองวัด 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1328 31 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.จอมศรี 3 จำนวน 2 จุด ศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./184 31 ส.ค. 2560 ถนนแยก แตกเป็นหลุม บริเวณ ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยว ยายตุ๋น ศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1336 31 ส.ค. 2560 เก็บสายไฟที่ห้อยอยู่กลางถนน บริเวณหน้าร้านเสริมสวยอ้อน ถนนเสรีสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./183 31 ส.ค. 2560 ถนนเป็นหลุมบริเวณหน้าร้านข้าวมันไก่ตอนรับทรัพย์ ถนนเสรีสัมพันธ์ อยู่ฝั่งทางทิศตะวันตกของบึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./444 30 ส.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าร้านพลิกแพน ชาบู หลัง มข. แถวครัวโฮมฮัป คาราโอเกะ แถว CSK
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./182 30 ส.ค. 2560 ถนนเป็นหลุมบริเวณหน้าร้านโจ๊กป้าแดงถนนเสรีสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1327 30 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ดรุรสำราญ ตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ไปสถานีรถไฟ ไฟฟ้าดับ หลายสัปดาห์ แล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./181 30 ส.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ หน้าหอพักปิ่นสุดา ถ.เทพผาสุก ( ทางไลน์ )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟข./017 30 ส.ค. 2560 ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 บ้านเลขที่ 55/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1326 30 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเทพผาสุก 2 หลอดหน้าปากซอย และท้ายซอย และถนนเทพผาสุกเยื้องโลตัส หลอดไฟห้อยลงมา (ทางไลน์ )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./076 30 ส.ค. 2560 ทำไมเดี๋ยวนี้ปล่อยให้พวกขายอ้อยนำช้าง เข้ามาเร่ในเมืองเยอะจัง ล่าสุดเมื่อวาน แยก ขอนแก่นโฮเต็ล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./443 29 ส.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน เลขที่ 193 - 195 ถ.รื่นรมย์ บริเวณหน้าร้าน รื่นรมย์สตูดิโอ ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./075 29 ส.ค. 2560 ขอให้มีการปรับปรุง แก้ไข การจอดรถ แท็กซี่ และมอเตอร์ไวด์ ที่ไม่เป้นระเบียบ ทำให้การจราจรติดขัด และมีการตั้งร้านขายของริมฟุตบาธถนนทางเดิน บริเวณ แยกแรกเซ็นทรัล อยากให้ปรับปรุง เพื่อการจราจรที่คล่องตัวมากกว่านี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./338 29 ส.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ 1.ซอยถนนหน้าวัดป่าศิริวัน 2.ถนนหลังชลประทาน แยก 1 ชุมชนหนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./282 29 ส.ค. 2560 ขอย้ายถังขยะ บริเวร ร้านไพศาล อิเล็คทรอนิค ถ.หน้าเมือง ตรงข้ามร้านสมบูรณ์ สโตร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1325 29 ส.ค. 2560 ไฟไฮแมทดับ และไฟรอบบึงหนองใหญ่ ดับ 5 จุด ริมบึงหนองใหญ่ และไฟรอบบึง ดับ 5จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1324 29 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวัดป่าศิริวันวนาราม ถนนหน้าวัดป่า ถนนรอบบึงหนองใหญ่ ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ถ.ศรีจันทร์ 33
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./442 29 ส.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ( ฝาปูน ) บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 162/16 เข้ามาปากซอย 100 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1323 29 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยศรีมารัตน์ 22 จำนวน 2 หลอด ซอยศรีมารัตน์ 18 จำนวน 1 หลอด ซอยศรีมารัตน์ 12 จำนวน 1 หลอด ซอย ส.พัฒนา จำนวน 1 หลอด ตรงข้ามบ้านเลขที่ 121/19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1322 29 ส.ค. 2560 หลอดไฟขาด บริเวณ คอนโดใกล้กับ พรศิริก่อสร้าง ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]