ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./796 25 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนห้าพฤศจิกา ติดกับร้านดวงดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./220 25 เม.ย. 2559 รั้วสังกะสีพัง บริเวณใกล้ขอนแก่นออโต้พาร์ท ถ.พิมพสุต ตรงข้ามพระธรรมขันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./795 25 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยอำมาตย์ 4 หน้าร้านดาหลาสปา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./219 25 เม.ย. 2559 เครื่องกระจายเสียงชำรุด บริเวณชุมชน มิตรสัมพันธ์ 1 หน้าบ้านประธานเก่า นายเสริม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./275 25 เม.ย. 2559 ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศิลปสนิท 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./794 25 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 161/4 และถนนชาตะผดุง หน้าโรงพิมพ์ โนนทันการพิมพ์ ไฟแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./793 25 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอย พร้อมเพรียง จำนวน 3 จุด สนามฟุตบอลชาย ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./792 25 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ หน้าบ้านเลขทีี่ 61 ติดหม้อแปลงใหญ่ถนนเส้นกลางชุมชน มิตรสัมพันธ์ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./791 25 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 20/5 ซอย 3 ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./790 25 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าแฟลต ตรงไปร้านบอล ถึง ตะวันใหม่ ถ.ศรีมารัตน์ 26 ตรงไป ถึงแยกตะวันใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./789 25 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีมารัตน์ 26 ทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./788 25 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยตรงข้าใ ดรงเรียนเด็กพิการนิรมล ซอยตรงข้ามดัทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./787 25 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ถนนเทพดำเนิน จากแยกถนนกลางเมือง ถึง สามแยก กานเคหะบ้านตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./036 25 เม.ย. 2559 บ้านเกิดการเสียหายจากการก่อสร้าง บริเวณ เลขที 164/6 ซอยวิเศษ ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./786 25 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./785 25 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ทางเข้า ตชด.1.เลขที่ 254 2.เลขที่ 254/23 3.เลขที่ 254/27 หลอดเสื่อม 4.ในหมู่บ้าน ชุมชนหนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./784 25 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณป้อมยามจราจร ถ.ชาตะผดุง ตัด ถ. ศรีจันทร์ ไฟแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./783 25 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ภายในชุมชนวัดธาตุ หลอดชำรุด จำนวน 4 จุด 1.ซ.นิกรสำราญ 3 2.ซอยกลางเมือง 27 3.ซอยแยกกลางเมือง 27 4. ซอยกสิกรสำราญ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./782 25 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 164/39 ถ.เทพผาสุข ใกล้ตลาดน้อยสามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./780 25 เม.ย. 2559 หลอดไฟนีออนยาวจำนวน 1 หลอด ถนนในซอยศรีจันทร์ 35 แยก2ซ้าย ตามแผนที่ที่แนบ -หมายเหตุ เคยแจ้งมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ 4 เมษายน 2559 แต่จนถึงวันนี้ยังไม่รับเรื่องเข้าระบบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./781 23 เม.ย. 2559 ไฟโคมที่เสาไฟฟ้า หมู่บ้านสามเหลี่ยม หน้าบ้านเลขที่ 134/ 4 ซอย BB Gun ถนนศรีมารัตน์ 26 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ไม่ติด ตั้งแต่วันมีพายุฝน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ขอความกรุณาช่างจากเทศบาลนครขอนแก่น ช่วยซ่อมให้ด้วยครับ เพราะทั้งซอยหน้าบ้าน ตอนกลางคืนมืดมากครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./041 22 เม.ย. 2559 เรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดิฉันมีเรื่องอยากจะร้องเรียนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ ใกล้บ้านมีการเปิดบริการโต๊ะสนุ๊กเกอร์ ชื่อออฟฟิตสนุ๊กเกอร์ ไกล้ร้านอาอี๋หมูกะทะ แต่ไม่มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับผู้มาใช้บริการเพื่อจอดรถให้เป็นกิจลักษณะ ทำให้ลูกค้าจอดรถข้างถนนภายในซอยยาวตั้งแต่ต้นซอยจนเกือบท้ายซอย จากถนนที่รถสามารถวิ่งสวนทางได้ทำให้เหลือเพียงเลนเดียว และรถใหญ่ของบ้านที่พักอาศัยภายในชุมชนสัญจรไปมาไม่สะดวก บางครั้งรถจอดแช่ขวางหน้าบ้านทั้งวันทั้งคืน จึงอยากร้องเรียนให้ทางเทศบาลตรวจสอบ 1.การขออนุญาตเปิดบริการมีการดำเนินการถูกต้องหรือไม่ 2.อาคารที่ก่อสร้างค้างอยู่นั้นได้ขออนุญาตก่อสร้างจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อป./072 22 เม.ย. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 62/3 ม.12 ซ.ราษฎร์คนึง 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อป./071 22 เม.ย. 2559 ตัดต้นไม้ใหญ่ (ต้นมะขาม ) บริเวณเลขที่ 9/18 ซอยราษฎร์คนึง 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./274 22 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณเลขที่ 3/37 ซอยราษฎร์คนึง 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./161 22 เม.ย. 2559 ขอถังขยะ จำนวน 2 ถัง บริเวณเลขที่ 1/19 ซอยราษฎร์คนึง 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./273 22 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ฝาตะแกรงเหล็ก เลขที่ 182/25 หน้าร้าน อินอินแชร์ ออคิด ข้างร้านขายยา ใกล้กับธนาคารกสิกรไทย ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./779 22 เม.ย. 2559 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 8 ใกล้กับบ้านเลขที่ 3/20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./104 22 เม.ย. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ เลขที่ 141/1 ซอย ราษฎร์คนึง 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./218 22 เม.ย. 2559 ขอให้นำเศษดินเหลือจากการก่อสร้าง รั้ว ออกตลอดแนว บริเวณศูนย์จ่ายงาน สำนักการช่าง ถ.ทานตะวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]