ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./456 25 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 126 ถ.เหล่านาดี ตรงข้าม หอ พร 8 ชั้น ซอยอู่ซ่อมรถ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./455 25 ม.ค. 2559 น็อตอีกชุดโคมไฟหลุด ทำให้ชุดโคมไฟหมุนกลับลงมา บริเวณ ซอยอู่ซ่อมรถบัส ซอยหมู่บ้านไทยเสถียร ตัด ถ.เฉลิมพระ้เกียรติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./454 25 ม.ค. 2559 ขอไฟฟ้าเพิ่ม 1 จุด ซอยอนามัย 3 ทั้งซอย มีไฟฟ้าหลอดเดียวหรือ มีเสาไฟเสาเดียวที่ปลายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./453 25 ม.ค. 2559 ขอไฟเพิ่ม 1 จุด บริเวณซอยอนามัย 1 ชุมชนโนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./452 25 ม.ค. 2559 ขอเพิ่มไฟฟ้า 1 จุด บริเวณ ในหมู่บ้านพิมานชื่น ถ.อนามัย ชุมชนโนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./451 25 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ข้างสวนสาธารณศรีแก้ว ซอยอนามัย 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./450 25 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน 2 จุด ซอยอนามัย 4 โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./449 25 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ โคมหักลงมา บริเวณ ซอยข้างวัดหนองแวง ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3 เสาแรกข้างไท ลาบเป็ด อีก 1 จุด ซอยสุขใจ 1 ลงซอย 18 ไปเสาที่ 2 หรือตรงซอย 18 ลงทางบึงแก่นนคร ทางตัดลงซอยสุขใจ 1 เสา 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./448 25 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยมัชฌิมา (สุขสำราญ) หน้าบ้านเลขที่ 9/10 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./446 22 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านไทอีสานลาบเป็ด ถึงเจ้าพ่อมมเหศักดิ์ ดับตลอดสาย ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./445 22 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ มีประกายไฟ ไฟช็อต ตรงบริเวณ หน้าวัดศรีนวล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./129 22 ม.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 14 ซอย มิตรสัมพันธ์ ถ.แก่นตูมประชาราษฎร์ บ้านคุณสุกัญญา ร้านซัก รีด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./128 22 ม.ค. 2559 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณ ซอยสุขสบาย 6 บริเวณท้ายซอย เป็นซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./444 22 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ตลอดทั้งซอย บริเวณ ซอยกลางเมือง 28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./020 22 ม.ค. 2559 ขอป้ายวันคู่ วันคี่ บริเวณ เลขที่ 329 ถ.ศรีจันทร์ ร้านทำเนียบแว่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./127 22 ม.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ หน้าซอยพัทยา 3 ชุมชนโนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./442 22 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าหอพัก พันธ์ศรีเพลส ถ.ศิลปสนิท 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./441 22 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ วัดป่าศิริวนาราม หนองใหญ่ 3 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./440 22 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ภายในซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./443 22 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟนิออนขนาดยาวจำนวน 1 หลอด อยู่ในซอยสุขสบาย 7 อยู่ติดกับทาวน์เฮ้าส์บ้านเลขที่ 49/98 บ้านโนนทัน ซ. สุขสบาย 7 ต.ในเมือง ทำให้ถนนมืดและน่ากลัวเพราะเป็นซอยที่อยู่ใกล้ที่รกร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./086 21 ม.ค. 2559 บริเวณพื้นที่ด้านหลังศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีกาย้ายเอาถังขยะมากองไว้ ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยรวมถึงเด็กเล็กเป็นอย่างมาก รบกวนแก้ไขด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./439 21 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอยสวัสดี 1 ถ.มิตรภาพ หนองแวงตราชู 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./085 21 ม.ค. 2559 การเลี้ยงสุนัข เพื่อจำหน่าย บริเวณ บ้านเลขที่ 39/26 หมู่บ้าน วีไอพี โฮม 8 ถ.ศิลปสนิท ประมาณ 20 ตัว ทำให้บ้านข้างเคียงเดือดร้อน กลิ่น และเสียงรบกวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./438 21 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 23 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./437 21 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ 14 ซอย 4 ต้นแรก 1 หลอดยาว ถ.หลังศูนย์ราชการซอย 14 เลยบ้านประธานซอยที่ 2 หลอดยาว ( เอาบันไดไปด้วย )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./436 21 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ตลอดทั้งซอย ซอยพัทยา ชุมชนโนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./435 21 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรสำราญ 2-4 ซอยร้านแม่มดเดิม ร้ายก๋วยเตี๋ยว ยายมน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./019 21 ม.ค. 2559 ตีเส้นจากขาแดงเป็นขาวดำ บริเวณ หน้าพิมานคอนโด 3 ถ.มิตรภาพ เพื่อลดความเดือดร้อนและใบสั่งของตำรวจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ถ./043 21 ม.ค. 2559 ถนนชำรุด ถ.โพธิสาร 1 396 เมตร ชำรุดตลอดแนว ชุมชนโนนทัน 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./434 20 ม.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวรซอย กสิกรสำราญ 2-4 และซอยแยก 2-4 ดับตลอดแนว ชุมชนคุ้มวัดธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320]