ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1036 30 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับบริเวณถนนเสรีสัมพันธ์ มี4จุดเสาไฟ คือ 1.เสาไฟมุมตรงข้ามเซว่นสาขาอดุลยาราม(หลอดกลม) 2.เสาไฟหน้าร้านตำแซ่บนัว(หลอดยาว) 3.เสาไฟหน้าร้านแก้มแดง(หลอดยาว) 4.เสาไฟมุมป้ายเซเว่นแยกไฟแดงตัดถนนกัลปพฤกษ์(หลอดยาว)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./214 29 มิ.ย. 2560 เรื่องเพื่อนบ้านปล่อยนำ้มันทอดของลงท่อระบายน้ำเปิดฝาท่อตลอด และทิ้งขยะสดที่เหลือจากการทำอาหารจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นมาก โดยเฉพาะเวลาฝนตก นำ้มันร้อนทอดถูกนำ้ท่อระบายกลายเป็นไข ท่อตันบ่อย ที่บ้านเลขที่ 165/210 หมู่บ้านพิมานชล 2 เฟส 1 ซอย 35 อยากรบกวนทางเทศบาล สาธารสุข ช่วยตรวจแนะนำให้เขาแก้ไขให้ด้วยครับ อีกทั้งมีการส่งเสียงดังของแรงงานต่างชาติ ขอบพระคุณมากครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1039 29 มิ.ย. 2560 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ถนนสายหลักทางเข้าชุมชนซอยศรีจันทร์ 39 หน้าบ้านเลขที่ 232/84(ก่อนถึงปากทางเข้าซอย 13) ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนไม่ติด ขอความกรุณาส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1035 29 มิ.ย. 2560 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ซอย 15 ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนที่เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/257 ไม่ติด ขอความกรุณาส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1034 29 มิ.ย. 2560 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ซอย 15 เสาไฟฟ้าต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/255 ไม่มีโคมไฟฟ้าให้แสงสว่าง ต้นที่มีโคมไฟฟ้าก็อยู่ห่างออกไปมาก กลางคืนจะมืดเกรงว่าจะไม่มีความปลอดภัย ขอความกรุณาจากเทศบาลนครขอนแก่น มาติดตั้งโคมไฟฟ้าให้ด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1033 29 มิ.ย. 2560 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ปากทางซอย 7 เสาไฟฟ้าที่ต้นปากทางไม่มีโคมไฟฟ้าให้แสงสว่าง กลางคืนจะมืดเกรงว่าจะไม่มีความปลอดภัย ขอความกรุณาจากเทศบาลนครขอนแก่น มาติดตั้งโคมไฟฟ้าให้ด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1032 29 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ ขนาดหลอดนิออนยาว จำนวน 1 หลอด อยู่ซอยสุขสบาย 7 อยู่ตรงข้ามกับทาวน์เฮ้าส์ บ้านเลขที่ 49/94 ซ.สุขสบาย 7 ทำให้ถนนมืดและน่ากลัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1029 29 มิ.ย. 2560 กล่องเปิดไฟสว่าง บริเวณ ถ.ชาตะผดุง มีเสียงร้องทุกครั้งที่ไฟสว่าง บริเวณ ถ.ชาตะผดุง หน้าร้านเย็นตาโฟเล้ง เลขที่ 26/62
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1028 29 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 739 ซ.วุฒาราม ซอย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./382 28 มิ.ย. 2560 ขณะนี้น้ำท่วมซอย สูงมาก น้ำไม่ระบายลงท่อระบาย เพราะไหลมาทางซอยเมตตาเป็นจำนวนมาก ประชาชนในซอยสัญจรไม่ได้น้ำจะเข้าบ้านประชาชนในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1031 28 มิ.ย. 2560 ไฟส่องสว่างหลอดยาว จำนวน 1 หลอด บริเวณด้านในซอยประชาสโมสร 27 ตำแหน่งเสาไฟต้นแรก ชำรุดและไม่ติด รบกวนช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วย เนื่องจากเวลากลางคืนทางเดินในซอบมืดมากเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1026 28 มิ.ย. 2560 ขอเปลี่ยนโคมไฟ +หลอดไฟ จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ซ.โพธิทอง 3 จุดที่ 2 ซ.โพธิ์ทอง 4/1 เสาต้นสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1027 28 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย โพธิ์ทอง 1 จำนวน 1 จุด ซ.พธิ์ทอง 4 จำนวน 1 จุด ซ.โพธิ์ทอง 4/1 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1030 28 มิ.ย. 2560 ไฟส่องสว่างบริเวณหน้าร้านซุปเปอร์ถูก(ว.เซ็นเตอร์เก่า)และไฟปากซอยเหล่านาดี12 (ไฟ 4 หลอด)ไม่ติดมานานแล้ว ช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./063 27 มิ.ย. 2560 รบกวนไปจับ ปรับ ทีจอดรถในที่ห้ามจอดหน่อยคับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1025 26 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 18 และซอยศรีจันทร์ 18 แยก 3 ตามแผนที่ แนบมานี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1024 26 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด จุดที่1 ซอยสวัสดี1 ซอยขายไข่ 8/9 นับเสาแรกเริ่มปากซอย เสาที่5 ที่มีชุดไฟตรงข้ามหอพักศรีสมร และเสาที่9 หน้าประตุูบ้านสีขาวต้นมะเฟือง จุดที่ 3 ซอยสวัสดี2 8/11 หลังรร.ไพบูลย์ นับจากปากซอยเสาที่3 อยู่ตรงหม้อแปลง จุดที่4 ตรงข้ามกุ้งแจ่้วฮ้อนตรงตู้โทรศัพท์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1023 26 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด จุดที่1 หน้าบ้านเลขที่ 144/16 หลอดขุนมัว ซอยสวัสดี 1 จุดที่2 ซอยพจนา ซอยแยกที่1 เสาสุดท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./323 26 มิ.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยที่ 1 ถนนศิลปสนิท ซอยพรรษาฝั้งซ้ายของซอยบุญมี น้ำไม่ไหลเวลาฝนตกทำให้น้ำท่วมซอย ซอยที่2มิตรภาพ8/9 ซอยสวัสดิี 1 ปากซอยร้านขายไข่ ทรายอุดตัน เป็นบางช่วง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./132 26 มิ.ย. 2560 ถนนหน้าปากทางซอยธารทิพย์ 2/5 ชำรุดแตก ทรุดตัวเป็นหลุมกว้าง มีรถตกยางแตกมา เกรงแลอยไว้จะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ขอให้ดำเนินการถมให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./322 26 มิ.ย. 2560 ขอลอกท่อระบายน้ำ ถนนในชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง และถนนสายหลัก ชุมชน ซอยศรีจันทร 39 เนื่องจากเวลาฝนตกน้ำท่วมขัง จึงอยากลอกท่อระบายน้ำ ซอยศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./212 26 มิ.ย. 2560 รถไม่ไปเก็บขยะ ร้านต้นสน แถวขอนแก่นอพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเลย ชุมชนคุ้มหนองคุู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./254 26 มิ.ย. 2560 ตัดก่ิงไม้พาดสายไฟฟ้า ต้นคูนและต้นกฐิน ตามแผนที่ ที่เขียนมานี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./253 26 มิ.ย. 2560 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขาม ปกคลุมสายไฟ เป็นอันตรายมาก กิ่งยื่นออกมาถนน ในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./320 26 มิ.ย. 2560 ฝาท่อแตก ซอยอดุลยาราม1 แยกเข้าไปร้านรักเนย แยกเข้าไปอีก หน้าร้านเบต้า เป็นอันตรายมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./319 26 มิ.ย. 2560 ดูดท่อระบายน้ำ ปากซอยประชาสโมสร 29 น้ำดันออกมาล้นถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./318 26 มิ.ย. 2560 ฝาท่อชำรุด แตก 3 จุด ดังแผนที่แนบมานี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./130 26 มิ.ย. 2560 ขอซ่อมถนนชำรุด ซอย9 ถนนมะลิวัลย์ ซอยสวนสปา ตรงข้าม ยุบลงไปลึกประมาณ 50 ซม. เป็นอันตรายมาก ขอให้ซ่อมด่วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./131 26 มิ.ย. 2560 ขอให้ซ่อมถนนชำรุด ซอย9 ถนนมะลิวัลย์ ซอยสวนสปา ตรงข้าม ยุบลงมากเป็นอันตรายอยากให้ซ่อมด่วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1022 26 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ 1 หลอด ซอยหลังศูนย์ราชการ4 หน้าตชด.ปากทางจะเขียนว่า ร้านอาหารป่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472]