ชื่อ : สกุล :

Before
After
อป./121 15 ก.ค. 2559 ตัดต้นไม้ใหญ่ หลังบ้านเลขที่ 301/144 หมู่บ้านขอนแก่นวิลล่า ตรงข้าม รพ.ศรีนครินทร์ ทาวเฮ้าส์ อยู่ด้านหลังโรงแรม JJ วิลล่า ติดถนน ทางผ่านค่ายศรีพัชรินทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1190 15 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 165/10 ซอย 10 ถ.เหล่านาดี ต้นหว้ารีสอร์ท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1189 15 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอย 9 คุ้มประทานพร และซอย 11 ชุมชนศรีฐาน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./462 15 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 419/50 ถ.รถไฟ หนองวัด 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./461 15 ก.ค. 2559 น้ำขัง เนื่องจากำมีการถมที่ ข้างเคียง เลขที่ 90/7 ถ.มะลิวัลย์ 11 เวลาฝนตกน้ำไม่มีทางไหลออก ความยาว 4 เมตร ลึิก 50 ซม.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1191 15 ก.ค. 2559 ไฟฟ้า สาธารณะ เส้นถนนซอยบ้านบะขาม ช่วงจากห้าแยกตลาดขึ้นมา ฝั่งโรงเรียนวรรณรัตน์ไม่ติดเป็นเดือนแล้วค่ะ มืดมาก แต่ช่วงจากตลาดไปปากซอยฝั่งถนนศรีจันทร์ติดค่ะ เป็นเพราะอะไรคะช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./460 15 ก.ค. 2559 ขุดลอกท่อระบายน้ำ (ซอยสุวรรณวงศ์ ) หน้าบ้านเลขที่ 58/11 ถ.เทพผาสุข หรือ หาญช่างกล ใกล้สี่แยกโรงเรียนสามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./345 15 ก.ค. 2559 ตัดต้นไม้ ต้นคูณ หน้าบ้านเลขที่ 69/32 ถ.ศรีจันทร์ ซอยวัดป่าวิเวกธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./344 15 ก.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ ถ.ชีท่าขอนตัดถ.หลังเมือง ต้นคูณ ต้นกระถิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1188 15 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ตรงข้ามหอเขียว ถ.อนามัย 18 ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1187 15 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนท้ายซอย ชุมชนธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1207 14 ก.ค. 2559 ขอไฟแสงสว่างในซอย มะลิวัลย์ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1186 14 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชัยณรงค์ซอยเยื้องซอยพระบิณฑบาตร โรงแรมแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./065 14 ก.ค. 2559 มะลิวัลย์ซอย9 โรงงานน้ำดื่มไทยสมัย ใช้พื้นที่ผิวถนนเป็นพื้นที่จอด รถทั้งรถขนสางขนาดเล็ก-ใหญ่ และที่จอดรถพนง. ทั้งๆที่โตโยต้าใกลๆ ยังลงทุนสร้างที่จอดรถไม่ให้เกะกะ แต่ไทยสมัย ไม่เกรงใจเลย ทั้งยังทิ้งขยะเกะกะ มีคนบอกเป็นคนใหญ่คนโต เลยไม่กล้าแจ้งชืาอและเบอร์โทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./343 14 ก.ค. 2559 ขอให้ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หลังวัดศรีนวล ถ.รอบเมือง และ ถ.ชวนชื่น ตัด ถ.รอบเมือง ต้นคูณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./242 14 ก.ค. 2559 ขอถังขยะ หน้าบ้านเลขที่ 179/157 ร้านกะหรี่ปั๊บ ถ.เฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./459 14 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 38/7 ซอยรัตนปัญญา ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1185 14 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ที่จอดรถโรงแรมเป็นหนึ่ง ถ.ชัยณรงค์ ซอยร้านน้องเมย์ราดหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./458 14 ก.ค. 2559 ขอฝาปิดบ่อพักทางระบายน้ำ บริเวณ หน้าร้านรับซื้อของเก่า ประตูด้านหลัง รร.กลัยาณวัตร ถ.หลังเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1184 14 ก.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ เจ้าแม่กวนอิม ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1206 14 ก.ค. 2559 สัญญานไฟแดง บริเวณสี่แยกอีสานทัวร์ (ตัดไปถนนเฉลิมพระเกียรติ) เสียบ่อย ทำให้การจราจรบริเวณนั้น สับสน และอันตราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1182 14 ก.ค. 2559 ไฟจราจรบริเวณ4แยกกังสดาลเสีย หลายอาทิตย์ อันตรายมากเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง อยากให้ทางเทศบาลช่วยเหลือเร่งดำเนินการจัดซ่อม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1183 13 ก.ค. 2559 หลอดไฟที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่93/63ม2ดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./153 13 ก.ค. 2559 บริเวณถนนเป็นหลุม ถนนประชาสโมสร แถวทางรถไฟ ตัดกับ ถ.เทพารักษ์ จุดวงแดงๆนั้น เป็นบริเวณที่ถนนเป็นแผลที่ค่อนข้างกว้างและลึกมาก ทำไมไม่มีการแก้ไขเลยคับ เสี่ยงต่ออันตรายมากๆ ตอนกลางวันยังไม่เท่าไหร่ พอสังเกตุและหลบทัน กลางคืนนี้ผมตกหลายทีแล้ว เพราะมันค่อนข้างมืด ถนนสายหลักแท้ๆนะครับ ซ่อมด่วนเหอะนะคับ วานผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคับ ปล. ขออภัยที่ไม่มีรูปแบบเห็นจะจะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./066 13 ก.ค. 2559 ร้องเรียนจาก facebook ด้านการจัดระเบียบจราจร ร้านขายของส่งข้าง รร. สวนสนุกนะค่ะ ถนนเส้นนั่นเป็นของเค้า หรือ หลวงค่ะ จอดซ้อน2-3 ถนนก็แคบ ช่วยจัดการให้หน่อยนะค่ะ คงไม่มีแต่หนูหรอกนะค่ะที่เดือดร้อน เคยโทรแจ้ง ตร. แล้วนะค่ะ แต่ก็...เดิมๆ ค่ะ รู้ๆกัน ??? ขอบคุณไว้ล่วงหน้าค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./067 13 ก.ค. 2559 รับเรื่องร้องเรียนจาก Facebook #อยากให้ประสานตำรวจดูแลพื้นที่ให้ สวัสดีค่ะ.... อยากให้ทางเทศบาลมาดูความเรียบร้อยทางด้านหลังวิทยาลัยเทคนิคให้หน่อยค่ะ.. รถมอไซค์เยอะมาก.... จอดกันแออัดมาก.. การจราจรก็ติดไปหมด..ทั้งยกล้อแข่งกัน เสียงก็ดัง... สงสารหลวงปู่บุญเพ็งมากท่ายชรามากแล้ว... บางครั้งท่ารก็ตกใจนะค่ะ...
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1181 13 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณเลขที่ 74/30 ซอยไอศครีมสายฝน ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1180 13 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว หน้าบ้านเลขที่ 20/5 ซอยศิลปสนิท 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1179 13 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว ในซอยธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์ เสาต้นที่ สาม โรงเรียนอนุบาลเพชรัตน์ ซอยมะลิวัลย์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1178 13 ก.ค. 2559 แจ้งเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 257/41 ซอยศรีจันทร์ 29 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374]