ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./315 28 พ.ค. 2561 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 11 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./056 26 พ.ค. 2561 ร้านใจดี3 ถนนพิมพสุต ต.ในเมือง ติดกับโรงแรม OMG จัดหน้าร้านเป็นที่ซ่อมเครื่องจักรต่าง ๆ กีดขวางทางเท้า เดินไม่ได้เลย และเปิดเครืองซ่อมส่งเสียงเกือนทั้งวันเลย เคยแจ้งทางเทศบาลแล้ว ก็ทุเลาไปเยอะ แต่ปัจจุบันทำเต็มที่เลย ตั้งเต้นท์กันแดด 2 อันเต็มทางเท้าเลย และจะรถยนต์ลูกค้าของร้านใจดี3 จอดริมถนนพิมพสุต (ซึ่งแคบอยู่แล้ว) ทำให้รถติดมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./314 25 พ.ค. 2561 ขอกังหันน้ำบำบัดน้ำเสีย บริเวณอยามัยซอย 5 สวนสาธารณะ ศรีแก้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./041 25 พ.ค. 2561 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 176/49 ถ.ประชาสโมสร หจก.ฟีมโฮม ซีเคียว กรุ๊ป ตึกแถว 5 - 6 ห้อง แถวโรงแรมอวานี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./213 25 พ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 44/76 ซอยพัทยา 2 ทางไปโนนทัน บ้านผือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1035 25 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ถนนหลังเมือง ทางไปวัดจีน ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1034 25 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวร ซอยศรีจันทรื 13 เสาที่ 3 ขาไฟผุหลอดขาด เข้าทางวัดป่าวิเวกธรรม เสาที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./192 25 พ.ค. 2561 ขอถังขยะ บริเวณ ชุมชนสามเหลี่ยม 2 ถ.ศรีมารัตน์ 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อค./031 25 พ.ค. 2561 ร้องเรียนกรณีน้ำจากบ่อเกรอะเพื่อนบ้านซึมเข้าพื้นที่ เนื่องจาก การสร้างบ้านชิดกำแพงรั้ว ทำให้ทุกครั้งที่ใช้น้ำเสีย ซึมผ่านกำแพงรั้วและขังตลอดเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1033 25 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชลิสา คอนโดเยื้องบัณฑิตเอเชีย ไฟแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./212 25 พ.ค. 2561 ขอป้ายชุมชน หนองแวงตราชู 1 ขอป้ายสแตนเลส พร้อมทำตัวอักษร ชื่อที่ทำการชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1031 25 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ 22 จะมีศรีมารัตน์ 22/1 ไฟฟ้าดับ 3 หลอด ชุมชนสามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1032 25 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ โรงเรียนมหาไถ่หญิง ถ.ชาตะผดุง และฝั่งตรงข้าม จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./211 25 พ.ค. 2561 ยืมอุปกรณ์ ยืมเต๊นท์ 3 ตัว โต๊ะหน้าขาว 5 ตัว โต๊ะพระนั่ง 4 ตัว เก้าอี้ 50ตัว ใช้งานวันที่ 2 -3 มิถุนายน 2561 ใช้ในงานบุญเบิกบ้าน ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 ซอยกลางเมือง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./210 25 พ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอย 4/5 ถ.เหล่านาดี ถึงทางโค้งบ้านพัก อ.บ.จ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1030 25 พ.ค. 2561 โคมไฟพร้อมหลอดไฟชำรุดในซอย กสิกรทุ่งสร้าง13/2 ถัดเข้าไป จากหน้าปากซอย ประมาณ 2-3 ต้นเสาไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./040 25 พ.ค. 2561 ตัดต้นไม้บริเวณตลาดต้นตาล บริเวณที่ได้รับอันตรายจากลมพายุ วาตภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อท./053 24 พ.ค. 2561 ขอให้เทศบาลนครขอนแก่น ผลักดันแม่ค้าออกจากที่ดิน และด้านหน้าที่ดิน ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่เปล่าที่ติดโลตัส ถนนรอบบึงแก่นนคร (ตรงข้ามศาลเจ้าแม่สองนาง) ซึ่งมีแม่ค้าบางส่วนรุกล้ำที่ดินของข้าพเจ้า และอาจจะมีการก่อสร้างเพิงขายของทั้งที่อยู่ด้านหน้าของที่ดิน ของข้าพเจ้า อยากให้เทศบาลเข้ามาดำเนินการตามกฎหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1028 24 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนหลังศูนย์ราชการ ไฟแสงจันทร์จากสี่แยกตชด. ถึงมิตรภาพ ตรงข้ามตชด.หลอดยาว 1 หลอด หลอดสั้น 1 หลอด ซอยสุขสำราญ 8 หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1027 24 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนวุฒาราม 12/2 ตัด ถนนหน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./313 24 พ.ค. 2561 ท่อระบายน้ำตัน น้ำท่วมขังยุงลายเยอะมากครับ ฝนตกทีไรน้ำท่วมบ้านเพราะน้ำไม่สามารถระบายออกได้เดือนร้อนมากครับ ต้องแจ้งหน่วยงานไหนครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./209 24 พ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ ติดสายไฟ บริเวณ ถ.อนามัยซอย 1 และซอย 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ถ./105 24 พ.ค. 2561 ถนนชำรุด บริเวร ซอยสวัสดี ปากซอยเคลือบรูปวิทยาศาสตร์ จุดเดิมที่เคยชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1026 24 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1.ซอยโรงเรียนไพบูลย์ ซอยจัดโต๊ะจีน เสาที่ 2 ในซอยเวลาฝนตกจะมีแสงไฟแตกแยก ออกมา 2.ไฟฟ้าถ.ศิลปสนิท นับจากสี่แยกลูกชิ้น ชินชิน เสาที่ 4 หน้าหอพักตรงศาลพระภูมิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./208 24 พ.ค. 2561 ขอปรับเกรด ต้นไม้ข้างทาง บริเวรซอย 8/1 - 8/2 ถ.เหล่านาดี 6/6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./312 24 พ.ค. 2561 ฝาบ่อพัก บริเวณซอยโพธิสาร 4 หน้าบ้านเลขที่ 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1025 24 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 10/11 เหล่านาดี เอกศศิธรรีสอร์ท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1024 24 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเหล่านาดี ซอย 10/14 ซอย 10/15 ซอย 10/16 -10/17 -10/18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./054 24 พ.ค. 2561 เรื่องร้านค้าตั้งขวางทาง มีร้านมาตั้งขายอาหารบนทางเท้าบริเวณหน้าคอนโด Isis ฝั่งตรงข้ามกับวัดป่าชัยวัน โดยได้ตั้งตรงหน้าป้ายห้ามจอดรถบนทางเท้าซึ่งเป็นป้ายของทางหน่วยงานเทศกิจ-กรมการปกครอง ส่งผลให้กีดขวางทางเท้าเหมือนเดิมคนเดินเท้าต้องลงไปเดินตรงถนนครับ ฝากผู้ดูแลจัดการให้ด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1023 24 พ.ค. 2561 ขอหลอดไฟ พร้อมโคม บริเวณ เลขที่ 126/2 ซอย 5 ถ.โพธิสาร จำนวน 1 ชุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]