ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./910 18 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 38 ข้างโรงแรม กรีนโฮเต็ล ทั้งสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./089 18 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ เลขที่ 193/6 ซอยมณีพรรณ ถ.รถไฟ ใกล้หอพัก ลัดดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./319 17 พ.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวรถนนวุฒาราม ซอย 4 ชำรุดมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟข./018 17 พ.ค. 2559 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอย 12 นาฬิกา แยก 11 ถ.ประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟข./016 17 พ.ค. 2559 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอย 12 นาฬกา แยก 9 ถ.ประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟข./017 17 พ.ค. 2559 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอย 12 นาฬกา แยก 2 ถ.ประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./263 17 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ต้นคูณ บริเวณหน้าร้านทำเนียบแว่น เลขที่ 329 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./262 17 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 165/223 พิมานชล 2 ถ.รอบบึงแก่นนคร ซอย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./261 17 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ใกล้กับโรงเรียนสามเหลี่ยม ซอยทางเข้าธนาคารกรุงศรี ถ.หมอชาญอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./909 17 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณถ.กสิกรทุ่งสร้าง 17 ขาที่หลอดหัก และไฟดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./908 17 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับตลอดสาย บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 21 ดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./907 17 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนเทพารักษ์ 4 ใกล้บ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./906 17 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ทั้งซอย ซอยศรีมาัตน์ 32, 30 , 28 , 26 ชุมชนสามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./041 17 พ.ค. 2559 ปลูกสร้างอาคาร เข้ามาในเขตบ้าน 1.ชายคาล้ำเข้ามาในเขตบ้าน 2.ไม่มีรางระบายน้ำเสีย ปล่อยน้ำเสียไหลเข้าบ้าน 3. สร้างอาคาร ชิดกำแพงจนเกินไป 4. ระบายน้ำเสียที่คนอื่น เลขที่ 185/30 ซอยศรีมารัตน์ ถ.มะลิวัลย์ 5.ต้นไม้หักมาในที่ของคนอื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./905 17 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ14/4 หน้าบ้านอาจารย์ พิน 1 หลอดยาวกลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./904 17 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 49/3 ซฮย 4/6 ข้างบ้านเลขที่ 149 ซอย 4/5 และหน้าบ้านเลขที่ 40/15 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./901 17 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยกกลางบ้าน ถ.แก่นตูมประชาราษฏร์ หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./900 17 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอย บริเวณ เลขที่ 90/579 ซอยศรีจันทร์ 8 1 หลอดเข้าไปเจอสามแยกแรก หลอดสุดท้าย เป็นหลอดนีออน ยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./902 17 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 1 จุด ปากซอยชัยพฤกษ์ 4 น็อตหลุด และหลอดขาด ในสุขสบายจำนวน 2 จุด หน้าบ้านเลขที่ 49/83 หลอดสั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./190 16 พ.ค. 2559 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอยราษฎ์คนึง 8 ตรงข้ามหอพัก หอรวยวิเศษ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./899 16 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 243/111 ไทยสมุทรซอย 6 ชุมชนไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./189 16 พ.ค. 2559 ตัดหญ้าในซอย คอนกรีต เลขที่ 76/6 ถ.ศรีจันทร์ หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./898 16 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอย ประชาสโมสร 38 และ ประชาสโมสร 36 ทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./318 16 พ.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 113/24 ซอยศรีจันทร์ 41 หนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./897 16 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ทั้งซอย บริเวณซอยศรีมารัตน์ 20 สามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./896 16 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ทั้งซอย บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ 22 สามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./895 16 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอยศรีมารัตน์ 22 มีซอยเล็ก ชุมชนสามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./191 16 พ.ค. 2559 เรียนผู้เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของร้านขอนแก่นฟิตเนต มีปัญหาการทิง้ขยะโฟม จากสินค้าของร้าน ทิ้งถังขยะเส้นไปทางตะวันแดง แต่ทางเทศบาลไม่เก็บให้ ต้องการให้เก็บขยะให้ มีเงื่อนไขค่าเก็บขยะยังงัย แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบโดยด่วนด้วย ขอบคุณค่ะ คุณฝน 0956689702
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./260 16 พ.ค. 2559 ขอโต๊ะพระนั่ง ในงานบุญคุ้ม ขอให้ติดตั้ง ในวันที่ 19 พ.ค.2559 เนื่องจากงานวันที่ 20 พ.ค. 2559 หนองแวงเมืองเก่า 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./317 16 พ.ค. 2559 ฝาบ่อพักชำรุด ซอยอดุลยาราม 7 มุมหอพักซันชายน์ ฝาบ่อพักหาย ทำให้เปิดเป็นหลุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]