ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟข./015 13 ก.ค. 2560 บริเวณหลังศูนย์ปฏิบัติธรรมศาลาโพธิ์แก้ว วัดโพธิ์โนนทัน ที่มีคนเอาขยะมาทิ้งมากมายและมีไฟไหม้2ครั้ง และ ทน.ขก. ก็พยายามแก้ไขปัญหาให้แล้วปัจจุบันก็ยังมีคนแอบนำขยะมาทิ้งโดยไม่อายในเวลากลางคืน เพราะมืดมาก จึงอยากขอขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหลังศูนย์ปฏิบัติธรรม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1110 13 ก.ค. 2560 ขอเพิ่มโคมไฟ บริเวณ เลขที่ 141/71 ตึกแถว ซอยอดุลยาราม 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./355 13 ก.ค. 2560 ขอลอกท่อระบายน้ำ ถ.ราษฎร์คนึง ซอยสุขสำราญ ซอยมัฌิมา ซอย ประชาสงเคราะห์ ซอยราษฎร์คนึง 8 ซอยราษฎร์คนึง 10 และ 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1109 13 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยราฎร์คนึง 8 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./354 13 ก.ค. 2560 เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้าร้านปุ๊กเจริญยนต์ ซอนราษฎร์คนึง 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1108 13 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ คอกม้า ซอยหน้าเมือง 11 หลอดสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./240 13 ก.ค. 2560 กลิ่น + ควัน จากการปิ้งย่าง ตลาดสี่แยก บ้านตูม กลางบ้าน ระยะ เวลาประมาณ 15.00 - 20.00 น. บ้านบริเวณนั้นมีทั้งคนป่วยและเด็กเล้ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1107 13 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยข้างโรงเรียนบ้านตูม 1.หน้าบ้านพ่อทองสุข 2.บ้านแม่วรัญญา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./146 13 ก.ค. 2560 เอาลูกระนาดออก บริเวณ หน้าโรงน้ำ ถ.ศรีธาตุ ชุมชนบ้านตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./353 13 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ บ้านวุ้นบ้านโนน ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1106 13 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้าง 23 ตัดกับ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23/2 ดับบ่อย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./066 13 ก.ค. 2560 ตัดต้นไม้ บริเวณซอย มิตรภาพ 11/7 ต้นมะกอก พื้นที่ว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ถ./147 13 ก.ค. 2560 ทางเท้า ถนนหน้า บขส. 1 มีรถจอดบนทางเท้าตลอดวัน นักเรียนและประชาชนทั่วไปต้องเดินบนถนน ซ้ำร้ายท้ายรถยังโผ่ออกมาถนน(หน้าร้านทองก่อนถึงสี่แยกถนนหน้าเมือง) ขอให้แก้ไขปัญหาด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./065 13 ก.ค. 2560 จัดระเบียบแม่ค้ามาตั้งวางขายของบนถนนสาธารณะบริเวณสามแยกวงเวียนถนนเสรีสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./239 12 ก.ค. 2560 ขอบคุณเทศบาลที่มาตัดต้นไม้ออกจากถนนให้นัครับ ขอความช่วยเหลือเก็บกิ่งไม้ที่ตัดไว้ที่มิตรภาพซอย11(11/5) ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./238 12 ก.ค. 2560 เก็บขยะ บริเวณ หน้าปากซอย ฝั่งด้านตรงข้ามอาอี๋ เนื้อย่าง เลขที่ 607/14 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./145 12 ก.ค. 2560 เอาลูกระนาดออก บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./237 12 ก.ค. 2560 ขอให้ตัดหญ้า บนิเวณซอย ประชาสโมสร 31/1 ข้างโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./277 12 ก.ค. 2560 ซ่อมชิงช้า สนามเด็กเล่น บริเวณ สนามเด็กเล่นชุมชนบ้านพัก ตชด. ถ.ศรีจันทร์ 37
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1105 12 ก.ค. 2560 ขอไฟสปอร์ตไลท์ บริเวณ สนามกีฬา ในชุมชน บ้านพัก ตชด.ถ.ศรีจันทร์ ซอย 37
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./144 12 ก.ค. 2560 ขอลูกระนาด บริเวณ ถนนระหว่างชุมชนบ้านพัก ตขด. กับชุมชนชลประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1104 12 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยกถนนพิมพสุต ตัด กับสี่แยก ถ.กลางเมือง หน้าบริเวณ ที่ดินว่างเปล่า มีรั้วหนามล้อมรอบ เป็นเสาไฟสีเหลือง อยู่ตรงข้ามกับร้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1103 12 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เสาที่1 หน้าบ้านเลขที่ 640 เสาชำรุดต้องการเปลี่ยนใหม่ 2. เสาต้นที่ 2 หน้าบ้านเลขที่ 644 ต้องการขยายออกไปตั้งริมถนน 3.เสาต้นที่ 3 เลยเสาต้นที่ 2 ประมาณ 30 เมตร ถ.หน้าเมือง คลังไม้ไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./351 12 ก.ค. 2560 ขอปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 592/15 ซอยหน้าเมือง 17 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./143 12 ก.ค. 2560 ขอลูกระนาด ในซอยแม่ทองพูล ตรงข้ามปั๊มน้ำมันด้านใน ซอยแม่ทองพูล ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./236 12 ก.ค. 2560 ขอถังขยะ บริเวณ เลขที่ 270 ถ.หลังศูนย์ราชการ ชุมชนเทพารักษ์ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1102 12 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 112/3 และหน้าบ้านเลขที่ 112/7 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./350 12 ก.ค. 2560 ขอลอท่อระบายน้ำ บริวณซอยกลางเมือง 2 ใกล้กับธนาคารกรุงไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./142 12 ก.ค. 2560 ถนนแตกชำรุด ถนนพิมพสุต ข้างโรงแรมบุษราคัม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1101 12 ก.ค. 2560 เสาไฟฟ้าชำรุด ซอยกลางเมือง 27 นายเติมศักดิ์ เดชโบราณ 089-7148475 ผู้ประสานงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472]