ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./160 04 พ.ย. 2559 ขอไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพัทยา 1 แยก2ขวามือ เนื่องจากไม่มีแสงสว่างในเวลากลางคืน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./159 04 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 69/9 หมู่ 3 ถนนพัทยา 1 ซอย 2 ไฟสาธารณะชำรุดสองจุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./157 03 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.หน้าร้านมาดาดอกไม้สด 2. หน้าร้านหน้าไม้ 3.หน้าสำนักทนายความบรรยง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./156 03 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1. ตรงถังขยะหน้าก่อสร้างตรงข้ามบ้านพักโฆษะ 2.ร้านดวงดี 3. บ้านตรงข้ามโรงเรียน ขอนแก่นคริสเตียน ทั้ง 3 จุด ถ.ห้าพฤศจิกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./049 03 พ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ รอบบึงแก่นนคร ตั้งแต่เจ้าแม่กวนอิม ไปจนถึง โรงแรมแกลูเลอรี่ กิ่งไม้ปกคลุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./155 03 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 163/4 จำนวน 1 จุด และปากซอยชัยพฤกษ์ 5 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./025 03 พ.ย. 2559 ถนนต่างระดับ บริเวณ ริมถนนหน้าวัดวุฒาราม และใน วัดวุฒาราม ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./026 03 พ.ย. 2559 ขอถังขยะ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 18 ถ.เสรีสัมพันธ์ แยกวงเวียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./048 03 พ.ย. 2559 ขอทาสีเครื่องออกกำลังกาย บริเวณ บึงหนองแวงตราชู มีสีซีด และเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./154 03 พ.ย. 2559 ขอโคมไฟพร้อมหลอดเพิ่ม 1 ชุด บริเวณ เสาแรกของซอยมิตรภาพ 26
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./047 03 พ.ย. 2559 ขอให้ตัดเถาวัลย์ พันสายไฟบริเวณ ซอยประชาสโมสร 32 และซอย 34 ทุ่งสร้างพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./153 03 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอนามัย หรืองซอยหมั่นเดช ด้านทิศตะวันตก ศูนย์ควบคุมโรค หน้าบ้านเลขที่ 94/2 จำนวน 1หลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./029 03 พ.ย. 2559 ฝาท่อชำรุด บริเวณ ถ.หน้าเมือง ตัด ถ. เหล่านาดี ตรงข้ามซอยครูสมศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./027 03 พ.ย. 2559 เทศบาลมีการฉีดกำจัดยุงและแมลงสาบในท่อระบายน้ำอยู่ประจำ แต่มีไม่การแจ้งเขตที่อยู่อาศัยล่วงหน้า ทำให้แมลงสาบที่ไม่ตายและเมายาขึ้นมาจากท่อหาที่หลบคือในบ้านคนจำนวนมาก เป็นหลายสิบตัว อยากให้เทศบาลมีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อจะมีการฉีดแมลงเพื่อที่ลูกบ้านจะได้ทำการอุดช่องประตู ท่อระบายน้ำก่อนในบ้านก่อน เพื่อผ้องกันโรคที่จะระบาดสู่คนได้ครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./152 03 พ.ย. 2559 โคมไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย 9 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./151 02 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนศรีฐาน 1 จำนวน 3 จุด ซอยเข้าบ้านยายเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./024 02 พ.ย. 2559 ไหล่ถนนชำรุด ซอยศรีจันทร์ 39 ถึงซอยร่วมใจพัฒนา ชุมชนหนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./149 02 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอย ศรีจันทร์ 39 จำนวน 4 จุด ซอยร่วมใจพัฒนา 1 จุด เริ่มจากร้านค้าปภัสสร ตรงข้ามร้านประภัสสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./150 02 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.มิตรภาพ ตรงข้าม รพ.ศรีนครินทร์ ติดกับ สถานีพัฒนาที่ดินสามแยก ไฟแสงจันทร์ ดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./148 02 พ.ย. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ทั้งชุดใหญ่ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 194/65 ซอย 9 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./023 02 พ.ย. 2559 เทพื้นไหล่ทาง บริเวณ สาธารณสุขจังหวัด ถ.อนามัย ชุมชนศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./011 02 พ.ย. 2559 ตัดต้นไม้ แห้งตาย บริเวณ ตรงข้ามสำนักทนายความทักษิณ ข้างกำแพงโรงเรียนศรีฐาน ในซอยมะลิวัลย์5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./147 02 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ภายในบริเวณ ซอยประชาสโมสร 31/1 ดับทั้งซอย ข้างโรงเรียนแก้วกรุณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./146 02 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ ถ.ชัยณรงค์ โรงแรมแก่นนคร ถึงสี่แยก ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./145 02 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 18 , 18 แยก 3 ซอยประชาสโมสร 41 และซอยประชาสโมสร 35
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./028 02 พ.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 3 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อส./025 01 พ.ย. 2559 ขอร้องเรียนเรื่องรถขยะไม่มาเก็บขยะตลอดทั้งซอยประชาสโมสร13 ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ เป็นระยะเวลาเกือบ2อาทิตย์ สร้างปัญหากลิ่นเหม็นและขยะล้นถังเป็นจำนวนมาก คนในซอยเดือดร้อนอย่างมากเพราะไม่มีที่ทิ้งขยะ อยากให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นประสานงานกับรถขยะช่วยมาเก็บขยะให้ด่วนครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./144 01 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.แก่นตูม หน้าบ้านคุณเสงี่ยม ใกล้ศาลาชุมชน บ้านตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./046 01 พ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร ทางเข้าชุมชน และชุมชนเหล่านาดี 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./010 01 พ.ย. 2559 ตัดต้นไม้แห้ง บริเวณ ข้างโรงเรียนเทศบาลศรีฐาน ซอยเวชพงษ์ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]