ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./127 26 ม.ค. 2560 ขอให้ตีเส้น ขาว - แดง บริเวณ ข้าง ทางซอยศรีมารัตน์ 2 ฝั่ง ของ รพ.กรุงเทพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./480 26 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในหมุ่บ้านพิมานชื่น สุดซอย ของหมู่บ้าน ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./479 26 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวรซอยราษฎร์คนึง 20 ช่วยแก้ไขเปลี่ยนทิศทางของโคมไฟให้ด้วย ชุมชนโนนชัย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./126 25 ม.ค. 2560 ขอป้ายชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ซอยประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./478 25 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 666/51 ซอยเมตตาเดิม ที่ทำการชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./125 25 ม.ค. 2560 ตีเส้น ห้ามจอด ขาว - แดง ในซอยมะลิวัลย์ 5 ตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./065 25 ม.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ ซอยมิตรภาพ 25 ชุมชนหนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./124 25 ม.ค. 2560 ขอไฟกระพริบ บริเวณ สะพาน หัวโค้ง ชุมชนหัวสะพานสัมพัีนธ์ ซอยประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./123 25 ม.ค. 2560 ขอกระจกนูน บริเวณ ทางโค้ง ซอย ราษฎร์คนึง 23 โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./027 25 ม.ค. 2560 กีดขวางทาง บริเวณ ร้านโชค เฮงเจริญ ถ.เทพารักษ์ ร้านรับซื้อของเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./477 25 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยศรีจันทร์ ประชาสร้างสรรค์ ( ซอยติดเรือนจำ ) เข้าไปสุดซอย หลอดนีออนยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./476 25 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 18 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./088 24 ม.ค. 2560 กลิ่นรบกวน จากขยะ ปฏิกูล และมูลฝอย ร้านโชค เฮงเจริญ ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./015 24 ม.ค. 2560 ตรวจสอบการรุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณ เลขที่ 76-31-32 ถนนซอยหน้า รพ.จิตเวช
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./087 24 ม.ค. 2560 ขอถังขยะบริเวณ ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ จำนวน 6 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./118 24 ม.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าร้านท้อปเวท ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./117 24 ม.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ ฝั่งอาคารพานิชย์ ตรงข้ามประปา ถ.รื่นรมย์ ตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./116 24 ม.ค. 2560 ฝาบ่อพักชำรุด บริเวณ หน้าร้าน ขายของชำ ร้านพ่อใหญ่ดี ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อช./122 24 ม.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต ถ.รื่นรมย์ ตรงข้าม ธนาคาร ธกส.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./121 24 ม.ค. 2560 ขอกระจกนูน บริเวณ ชุมชนสามเหลี่ยม 5 จำนวน 3 บาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./120 24 ม.ค. 2560 ขอตีเส้น ขาว - แดง ซอยธนาคารกรุงไทย สาขา ถ.มะลิวัลย์ ชุมชนสามเหลี่ยม 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./119 24 ม.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 75/19 ซอยเทพอำนวย ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./062 24 ม.ค. 2560 ถนนทรุด บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 23 แยกขวาซอย 1 ( ข้างวัดโนนชัยวนาราม ) โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./063 24 ม.ค. 2560 เทพื้นคอนกรีต ทางเดินเท้า บริเวณ หน้าหมู่บ้านออมสิน ถ.หลังศูนย์ราชการ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./475 24 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้านเสริมสวยอ้อน ชุมชนบ้านตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./474 24 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตั้งแต่ ไก่อบหม้อดิน ริมบึงแก่นนคร ถึง สี่แยกไปบ้านตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./473 24 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 18 ซอย 18 ต้นซอย ใกล้โรงแรมอวานี หลอดไฟคู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./472 24 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด 1.หน้าปากซอยโพธิ์ทอง 2. ซอยโพธิ์ทอง 3 หน้าบ้านเลขที่ 120/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./471 24 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ บริเวณหน้า สนง.ประปา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./470 24 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ โรงเรียนสอนขับรถ ไอดีไดรเวอร์ อยู่ในเขตโรงเรียน ถนนตัดโรงเรียนมหาไถ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425]