ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./110 26 เม.ย. 2559 ถนนเป็นหลุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อค./039 26 เม.ย. 2559 ถมที่ตรงข้ามบ้านของดิฉัน สูง 50 ซม ฝนตกทำให้น้ำไหลเข้าบ้าน (ส่งเรื่องครั้งที่3)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./165 26 เม.ย. 2559 เสียงดังก่อให้เกิดความเดือดร้อน ตรงสนามฟุตซอล ตลาดต้นตาล ส่งเสียงดังรบกวน ไม่สามารถหลับนอนได้และในบ้านมีผู้ป่วยไม่ได้พักผ่อน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./164 26 เม.ย. 2559 เก็บขยะ ภายในหมู่บ้าน PS Home ถ.กลางเมือง ถนนเส้นอาอี๋
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./803 26 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 450/73 ถ.เทพารักษ์ หน้าบ้านประธาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./802 26 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแม่ทองพูล 2 หลอด ถ.หลางเมือง 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./163 26 เม.ย. 2559 หนูในท่อระบายน้ำ ในซอยศรีจันทร์ 17 (กำจัดหนู)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./162 26 เม.ย. 2559 เหตุรบกวนจากการพ่นสีรถยนต์ บริเวณหน้า หอการค้าไทย ถ.มิตรภาพ มีการพ่นสีรถยนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./281 26 เม.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ บ้านเลขที่ 55/3 ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์ บ้านตูม เวลาฝนตกยิ่งท่วม เออล้นท่อขึ้นมาท่วมบ้านตลอด อยากให้ดำเนินการดูดท่อหรือตรวจสอบท่อระบายน้ำให้ด้วยว่าต้องเปลี่ยนท่อใหม่หรือไม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./166 26 เม.ย. 2559 เนื่องจากในชุมชนซอยเมตตา มีกลุ่มบ้านเช่าตั้งวงกินเหล้า ส่งเสียงรบกวน หนวกหู เพื่อบ้านข้างเคียงมาก ลำโพงใหญ่มาก ร้องเพลงกัน ประธานชุนชน ก็ได้ตักเตือนแล้วก็ไม่ฟัง อยากให้ทางเทศบาลดำเนินการแก้ไขให้ด้วย (เปิดบ่อยมาก) บริเวณ ถนนกลางเมืองซอยเมตตา1 เข้ามาทางเสาโทรศัพท์ดีเทค คือซอย1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./224 26 เม.ย. 2559 ขอซ่อมลำโพงฮอร์นในชุมชน ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 ถ.ศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./282 26 เม.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน จุดที่1 จุดเดิมที่ทำค้างไว้ จุด2 ป้ายรถเมย์ 2แถว สายท่าพระ จอดร่มต้นหูกวาง หน้าประปา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./801 26 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 38/32 ซอยเกสร 2 ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./283 26 เม.ย. 2559 ขอความอนุเคราะห์ลอกท่อ หน้าปากซอยชุมชนเหล่านาดี12 ขอความเร่งด่วน เพราะท่อตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./073 26 เม.ย. 2559 ขอให้ตัดต้นไม้ บริเวณ ซอยธนาคารกรุงศรีอยุธา ตรงหอพักอึ่งเจริญทรัพย์ ถนนศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./280 26 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณเลขที่ 596/18 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./036 26 เม.ย. 2559 ขอให้แก้ไขปัญหา เรื่องการขับรถเร็ว บริเวณหน้าศูนย์แพทย์มิตรภาพ เพื่อปลอดภัยของผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ที่ข้ามถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./284 26 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตก หน้าร้านเหล้าท๊อป ถนนปราะชาสำราญ(ทางไลน์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./235 26 เม.ย. 2559 ขอให้ย้ายป้ายซอย ศิลปสนิท3 เพราะป้ายซอยอยู่ไปตรงตำแหน่ง(จากเวทีทำแผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./800 26 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยสุวรรณสาร ตลอดสาย เป็นซอยตัน แถวหอพักกัญญาภัทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./279 26 เม.ย. 2559 ขอฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนเทพารักษ์ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./076 26 เม.ย. 2559 ที่ดินรกร้าง ขอให้ไปดูแลพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย ในซอย10 มีที่ดินว่างอยู่ระหว่างบ้านเลขที่413/5 กับ เลขที่ 191/11 ช่วงนี้ต้นไม้ขึ้นรก และเป็นที่ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ด้วย ยุงชุกชุมและน่ากลัวอาจเกิดอัคคีภัยด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./223 26 เม.ย. 2559 ขอป้ายชุมชน ชุมชนเทพารักษ์ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./168 26 เม.ย. 2559 มีกิ่งไม้จำนวนมากบนพื้นที่ว่างของที่ดินส่วนบุคคล รบกวนช่วยไปเก็บขยะกิ่งไม้ในที่ดินส่วนบุคคลให้ด้วย เพราะกลัวไฟไหม้ กรุณาติดต่อผู้ร้อง 086-0244241
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./222 26 เม.ย. 2559 ขอขยายเขตประปา บริเวณซอยอารมณ์สุข ชุมชนโนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./169 26 เม.ย. 2559 ขอให้แก้ไขการทิ้งขยะในที่รกร้องภายในชุมชน ถนนคลองร่องเหมือง ซอยแม่ทองพูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./221 26 เม.ย. 2559 ขอตีเส้นจราจรภายในชุมชน เส้นแบ่งครึ่งถนนเครื่องหมายจราจร ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./167 26 เม.ย. 2559 ขอให้ช่วยทำความสะอาดบริเวณที่วางถังขยะด้วย เพราะสกปรกมากบริเวณ ถ.นิกรสำราญติดกับสถานีโทรทัศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./278 26 เม.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณปากทางเข้าซอยสุขสบาย ซอยด้านหลังชลประทาน ระหว่างซอยประสานมิตร เข้าซอยไทยพิพัฒน์ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./238 26 เม.ย. 2559 ขอสัญญาณจราจร ห้ามจอด ซอยเทพผาสุข2 ปากซอยเทพผาสุข2 เพราะมีรถจอดขวางทางเข้าออกอยู่เสมอ ไม่สะดวกในการเข้าออก จึงอยากให้ทำสัญญาณจราจรห้ามจอดด้วย...
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]