ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./288 30 พ.ค. 2559 ขอขยายเขตประปา บริเวณ ซอยอนามัย 5 100 เมตร ชุมชนโนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./287 30 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ในซอย วุฒาราม 10 หนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./969 30 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยวุฒาราม 8 ถ.วุฒาราม หนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./286 30 พ.ค. 2559 ขอต้นคูณปลูก บริเวณ ศาลาชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ขนาด 10 เมตร จำนวน 10 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./125 30 พ.ค. 2559 ยืนยันการขอขยายไหล่ทาง ซอย 3 ไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./968 30 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ชุมชนเจ้าพ่อเกษม บริเวณสระหนองสระพังรอบๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./967 30 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ บริเวณเกาะกลาง ถ.ศรีจันทร์ ตัด ถ.ชาตะผดุง ขึ้นมา ทางหนองใหญ่ ใกลเซ็นโทซ่า ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./285 30 พ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ ต้นมะม่วง 2 ต้น ต้นตะโก 1 ต้น พันติดสายไฟ หน้าบ้านนายสนิท หน้าประตูทางเข้า รพ.จิตเวช ฝั่งตรงข้าม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./097 30 พ.ค. 2559 ตัดต้นไม้ ใหญ่ปกคลุม หลังคา บริเวณเลขที่ 397/43 ม.17 ซ.สว่างทิพย์ ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./966 30 พ.ค. 2559 โคมไฟชำรุด จำนวน 3 จุด บริเวณซอยศรีจันทร์ 43 มิตรสัมพันธ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./203 30 พ.ค. 2559 กลิ่นรบกวน ด้วยบ้านเลขที่ 88/87 ซอยพัทยา 2 สุดซอยว้ายมือ ได้ทำการ ชำแหละหมูทุกวัน ทำให้กลิ่นรบกวนชาวชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./965 30 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 232/201 ซ.ศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./964 30 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ วอยพัทยา 4 หน้าบ้านเลขที่ 84/7 นางคำกอง ซอยพัทยา 8 ดับกลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./202 30 พ.ค. 2559 เสียงดังรบกวน มีการเล่นดนตรี และการเปิดเพลงเสียงดัง ทั้งกลางวันและกลางคืน ถ.เทพดำเนิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./963 30 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ส้มตำอินเตอร์เน็ต ซอยหน้าเมือง 19 ตัด ถ.หน้าเมือง หลังแฟรี่ จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./284 30 พ.ค. 2559 ขอรถเกรด ในซอยกสิกรทุ่งสร้าง 3 ดอนหญ้านาง 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./283 30 พ.ค. 2559 ติดตั้งไฟสญญาณ ไฟจราจร (ไฟกระพริบ) บริเวณสี่แยก หน้าบ้านพักชุมชน มีเส้นทาง ออกเส้นเดียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./961 30 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอย เสาแรกหน้าบ้านเลขที่ 40/17 และ 40/4 ,40/5 , 40/24 ถ.เหล่านาีดี 4 ซอยประครอง 1 และบริเวณคอกม้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./960 30 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 7 จุด ถ.สุขสบาย ตัด ซอยฉิมนาหพันธ์ โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./959 30 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 228/17 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 เป็นสามแยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./958 30 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยชัยพฤษ์ 3 และ ซอยชัยพฤกษ์ 4 จำนวน 3-4 จุด ปากซอยศูนย์จ่ายงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./282 30 พ.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้บดบังแสงสว่างซอยโพธิ์ทองตลอดซอยเพราะมีกิ่งไม้บดบังแสงสว่างตลอเซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./957 30 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยพร้อเพรียง และ ซอยชัยพฤษ์ 5 จำนวน 2 จุด เลขที่ 183/5 และ เลขที่ 159/40
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./956 30 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยสุขสบาย 2 จำนวน 3 จุด เลขที่ 49/108 เลขที่ 49/38 และซอยสุขสบาย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./201 29 พ.ค. 2559 ชุมชนมิตรภาพ นำถังขยะมาวางใกล้หน้าบ้านเลขที่71/3 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 1.ถังขยะไกลจากชุมชน เก็บขยะไว้หลายวันเน่าเหม็นแล้วเอามาทิ้ง 2.ใช้เด็กบางคนแก่บ้างทาเทขยะ ยกไม่ไหวเทหก เลอะเทอัอุดจาดตา 3.ถังไม่พอเพียงปริมาณขยะ 4.บางครั้งจนท.รถขยะไม่ได้มาทุกวัน ขยะล้น 5.จนท.เก็บขยะไม่หมดเลือกเก็บเฉพาะในถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./962 28 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าถนนหน้าหมู่บ้านจอมพลดับ และไฟฟ้าถนนบ้านเลขที่ 224/75 ในหมู่บ้านจอมพลดับ เป็นหลอดในสุดด้านขวาของหมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./955 27 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 28/6 ซ.ราษฎร์คนึง 25 โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./954 27 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 66/1 ซอยโพธิสาร 15 (ซอยทองมา)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./953 27 พ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 139/21 ซอยประชาร่วมใจ ถ.เฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./124 27 พ.ค. 2559 ถนนชำรุด 1.หน้าบ้านเลขที่ 108/66 ซอยสวัสดี 1 2.ซอยมิตรภาพ 8/7 ( ห้องเย็น )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]