ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./086 19 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ซอยดอนเงิน บ้านเลขที่ 32/49
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./084 19 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ระหว่างทางไป ซอย พัทยา2กับ พัทยา2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./083 19 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตามซอย พัทยา 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./085 19 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยตัน บ้านเลขที่ 88/125 ซอย พัทยา2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./082 19 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 88/239 ซอย เจริญผล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./081 19 ต.ค. 2560 ขอชุดโคมไฟ+หลอด บริเวณ บ้านเลขที่ 76/61 แถว ซอยพัทยา1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./012 19 ต.ค. 2560 ตัดต้นไม้ บริเวณ ใกล้สถานีศูนย์น้ำเสีย ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./080 19 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เกือบสุดซอย ตรงข้ามต้นมะขามเทศ ในซอยหลัง ศูนย์ราชการ 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./079 19 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 596/80 ถนน หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./004 19 ต.ค. 2560 การต่อเติมชายคาบ้าน อยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ซอย 3วุฒาราม หน้าปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./003 19 ต.ค. 2560 ชายคาบ้านยื่นล้ำ อยู่ซอย 3 วุฒาราม จากปากทาง ประมาน20เมตร มีอยู่2หลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./031 19 ต.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณทางเข้าศูนย์แอมเวย์ถนนมะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./078 19 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับในบึงทุ่งสร้างตรงลานออกกำลังกายตรงหลังกรงนก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./030 19 ต.ค. 2560 เนื่องจากประมาณเดือนที่แล้วเทศบาลเอาท่อระบายน้ำมาวางเพื่อทำการวางท่อในซอยรอบเมืองซอย 6 และได้ทำการขุดลงท่อทิ้งไว้แล้วไม่ดำเนินการต่อ จึงขอให้ไปเก็บท่อเนื่องจากกีดขาวงทางสัญจรของคนในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./077 19 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ จำนวน 6 จุด จุดที่ 1ในซอยโรงพยาบาลจิตเวช อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลจิตเวช จุดที่ 2 หัวมุมซอยโรงพยาบาลจิตเวช จุดที่ 3หน้าโรงเรียนพระกุมารเยชู จุดที่ 4ตรงข้ามซอยโรงพยาบาลจิตเวช จุดที่5 อยู่ตรงข้ามโรงเรียนมหาไถ่หญิงจุดที่ 6 อยู่ระหว่างโรงเรียนมหาไถ่หญิงกับร้านทองฉัตรสิริ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./075 19 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับบริเวณปากซอยประชาสโมสร40(ต้นซอย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./076 18 ต.ค. 2560 หลอดไฟส่องสว่างในซอยหน้าหอพักเสื่อมไม่ติด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./004 18 ต.ค. 2560 ตอนนี้เทศบาลให้รถเข็นเข้าวางขายของที่ตลาดรื่นรมย์ได้เวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่มาสร้างปัญหาให้ถนนหน้าเมืองและกลางเมือง คือ ก่อนเวลา 17.00 จะมีรถเข็นและรถกระบะ มาจอดที่ถนนทั้งสองเส้นเป็นจำนวนมาก กีดขวางการจราจร การแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่มาสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา รบกวนส่ง จนท.มาจัดการด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./074 18 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่49/36 ซอยศิลปสนิท 10 ถนนศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./010 18 ต.ค. 2560 ขอหินคลุกและรถบดอัดถนนในชุมชนเหล่านาดี 12 ที่ชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./029 18 ต.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าแฟมลี่มาร์ท ใกล้ทางรถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./011 18 ต.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ต้นมะขามยื่นออกมาถนนหลังศูนย์ราชการในซอย 13/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./073 18 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ จำนวน 1จุดในซอยกลางเมือง 11 ใกล้อู่ใจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./071 18 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด จำนวน 3 จุดจุดที่1ไฟแสงจันทร์ตรงข้ามซอย 7 จุดที่ 2ไฟในซอย 8 จุดที่ 3หน้าบ้านเลขที่ 12/12 ตรงข้ามซอย13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./072 18 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับหน้าปากซอยกลางเมือง 18 หน้าร้านเรือนนางขนมไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./070 18 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับในหมู่บ้านไทยประเสริฐจำนวน 2 จุดจุดที่1หน้าบ้านเลขที่49/46 จุดที่2 หน้าบ้านเลขที่49/50ใกล้กับจุดที่ตั้งขยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./069 18 ต.ค. 2560 ไฟในชุมชนดับจำนวน 2จุดจุดที่1 อยู่ในซอยสมพงษ์หน้าบ้านเลขที่71/1จุดที่2 อยู่ในซอยโพธิสาร15ฝั่งหน้าบ้านเลขที่88/5ถนนฉิมพลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./068 17 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับในชุมชนจำนวน 13 จุด จุดที่ 1 ถนนหมอชาญอุทิศ ตรงข้ามหมู่บ้านไทยสมุทร จุดที่ 2 ถนนหมอชาญอุทิศ จุดที่ 3 ไฟแสงจันทร์ถนนศิลปสนิทหน้า kc อพาร์ทเมนท์ จุดที่ 4 ถนนศิลปสนิทซอยณรงค์ยิมส์ จุดที่ 5 ถนนเทพผาสุกปากทางเข้าสุพรีมเพรส จุดที่ 6 ถนนเทพผาสุกหน้าร้านเกมส์ตรงข้ามกองทุนชุมชน จุดที่ 7 ถนนศิลปสนิทซอย 2 จุดที่ 8 ถนนประสานมิตร จุดที่ 9 ถนนประสานมิตรปากซอยเล็ก จุดที่ 10 ถนนปรีชาประสิทธิ์ก่อนถึงบ้านสวนรักเด็ก จุดที่ 11 ถนนสุขสันต์เยื้องบ้านสวนรักเด็ก จุดที่ 12 ถนนสุขสันต์เกือบถึงตัดกับมะลิวัลย์ จุดที่ 13 ปากซอยถนนสุขสันต์คู่กับหลอดจุดที่ 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./010 17 ต.ค. 2560 ตัดกิ่งต้นตะขบออกเนื่องจากก้านเอนลงมาที่ถนนศรีธาตุอยู่บริเวณร้านค้าทางขึ้นเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./067 17 ต.ค. 2560 ไฟดับจำนวน 5 จุด จุดที่ 1หลอดทางเข้าบ้านจันทร์ประเสริฐ จุดที่2หลอดทางเข้าโรงแรมเคียงตูมถนนศรีธาตุ จุดที่ 3หลอดทางเข้าบ้านแม่วรัญญา ถนนศรีธาตุ จุดที่ 4หน้าบ้านพ่อนิคม ถนนศรีธาตุ จุดที่ 5หน้าบ้านแม่จันทรา ถนนศรีธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]