ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./379 24 ก.ค. 2560 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 179/64 ม.4 ซอยบ้านชัยกมล สะพานคู่ คลองชลประทาน ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./290 24 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บริษัท นครชัยแอร์ เลื่อนจุดจอดรถทัวร์ จากประตูหน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประตูที่ 2 มาจอดประตูที่ 1 ติดกัแบงค์ชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./291 24 ก.ค. 2560 ข้าพเจ้าขอความอนุเคาะห์ ตัดกิ่งไม้(ต้นคูน)หน้าบ้าน ที่พันสายไฟ เวลาลมพัดแรงไฟจะตกบางทีไฟฟ้าก็ดับแต่บ้านอื่นไม่ดับ มีความเดือดร้อนอย่างมากครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1148 24 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในหมู่บ้านไทยประเสริฐ หน้าบ้านเลขที่ 49/20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./289 24 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 48 ถึง ซอยประชาสโมสร 50 จำนวน 4 ต้น ตลอดแนว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1147 24 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนฉิมพลีซอย 5 หน้าบ้านเลขที่ 6/4 2. ถ.ฉิมพลี ซอย 9 หน้าบ้านเลขที่ 44/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./378 24 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง บริเวณ ร้านค้า และบ้านประธานชุมชน ซอยตรงข้ามประตูวัด ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1146 24 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าปากซอยทาวเฮ้าส์ ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นยายน้อย โคมไฟแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1145 24 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 10/15 ถ.เหล่านาดี และซอย 10/11 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1144 24 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถนนศิลปสนิท ถึง ถนนปรีชาประสิทธิ์ ประมาณ 60-80 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1143 24 ก.ค. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟ หลอด LED บริเวณ ปากซอย อนามัย 5 หลอดขาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./288 24 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟบริเวณหน้าร้านน้อยแจ่วฮ้อนถนนกัลปพฤษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./155 24 ก.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ ปากทางซอยอนามัย 1 โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./377 24 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ 1 ถ.ศรีจันทร์ 20 จำนวนหลายจุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1142 24 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอย 12 นาฬิกา 2.ซอย 12 นาฬิกา แยก 3 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./376 24 ก.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถนนศรีจันทร์ จาก ตลาดโนนทัน ถึง ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1141 24 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 555 ถนนลงบึงแก่นนคร หนองแวงเมืองเก่า 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1140 24 ก.ค. 2560 ไฟฟฟ้าดับ บริเวณ เสาที่ 4 ซอยศรีจันทร์ 41 หองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1139 24 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 16/2 และ 16/4 และในซอยหมู่บ้านพิมานเทพ ดับทั้งหมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./287 24 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 14/8 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ เลยสี่แยก รพ.ศูนย์ ติด ทิตซูยนต์ไพบูลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./154 24 ก.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 5/1-3 ถ.ประชาสโมสร ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อย สามเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./375 24 ก.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 198/21 ซอย 2 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง อยู่ตรงข้ามแฟลตตำรวจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./286 23 ก.ค. 2560 แจ้งตัดกิ่งไม้บดบังการมองเห็นเวลาขับรถ บนถนนหน้าเมืองบริเวณรั้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./374 23 ก.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตันที่หน้าบ้านเลขที่171/48
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./070 23 ก.ค. 2560 Milada clinic เลขที่ 465/7 ถนนหน้าเมือง ตั้งป้ายออกมาเกินฟุตบาทผิดไหมครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1137 21 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าต้นที่ 3 ในบริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง 9 ไฟฟ้าดับ ขอความอนุเคราะห์ ดำเนินการซ่อมแซมด้วยคะ เนื่องจากมืดและอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1138 21 ก.ค. 2560 แจ้งหลอดไฟดับที่หน้าบ้านเลขที่ 98/55 มิตรภาพซอย15 จุดนี้แจ้งดับและมาซ่อมหลายครั้งแล้ว ช่วยพิจารณาเปลี่ยนชุดใหม่ให้หน่อยนะครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./285 21 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ ริมทาง บริเวณ ถ.วุฒาราม ตัด ถ.รื่นรมย์ ตรงข้ามโรงอวนเดชา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./284 21 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้อยู่ระหว่างบ้านเลขที่229/49 และ229/6อยู่ทางเข้าหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./373 21 ก.ค. 2560 ขอลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวรถนนนิกรสำราญ หน้าบ้านเลขที่ 27/24
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471]