ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./852 28 มี.ค. 2562 ขอให้ปรับเวลาไฟสีส้มให้ดับก่อนเวลา ตี5ครึ่ง บริเวณเกาะบึงหนองแวง เส้นวัดป่าอดุลยราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./851 28 มี.ค. 2562 ขอให้เอาไฟสปอตไลท์ออก เนื่องจากเวลาผู้สูงอายุมาออกกำลังกายแล้วไฟกระทบตา ไม่สะดวกแก่การออกกำลังกาย บริเวณเกาะบึงหนองแวง เส้นวัดป่าอดุลยาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./850 28 มี.ค. 2562 หลอดไฟฟ้าชำรุด บริเวณใกล้บ้านเลขที่225/46 หลังศูนย์ราชการ2 ซ.20 (บ้านอาจารย์ปุ๋ย)ตรงข้ามบ้านหลังสีชมพู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./849 28 มี.ค. 2562 สายไฟมีประกายไฟบริเวณปากทางถ.มะลิวัลย์เข้าไปในซอยธ.กรุงศรี 400 เมตร จะเจออพาทเม้นท์พูคุ้มทอง สายไฟชำรุดที่หน้าอพาทเม้นท์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./233 28 มี.ค. 2562 มีปัญหาเกี่ยวกับท่อระบายน้ำยาวขวางทางเดินน้ำบริเวณ ซอยพระชัย เป็นท่อประปา ขวางอยู่ในท่อระบายน้ำ ทำไห้น้ำไหลไม่สะดวก และมีเศษขยะมาติด หน้าบ้านเลขที่ 43/27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อท./051 27 มี.ค. 2562 จัดระเบียบรถเข็นและจัดระเบียบกระถางต้นไม้บริเวณถนนรอบบึงหนองแวงตราชูฝั่งร้านอาหารบังเอิญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./235 27 มี.ค. 2562 ขอราวจับเครื่องออกกำลังกายเพราะราวจับหักออกนานแล้วผู้สูงอายุต้องการเพื่อการออกกำลังกายที่ถูกต้องบริเวณสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./848 27 มี.ค. 2562 แก้ไขไฟแสงจันทร์ ถนนประชาสโมสรจากแยกหนองใหญ่ ถึงเซเว่นชุมชนทุ่งเศรษฐี ขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ด้วยขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./847 27 มี.ค. 2562 ไฟแสงสว่างไม่หันไปทางเข้าซอยตามที่ควรจะเป็นจึงทำให้ซอยมีแสงสว่างไม่เพียงพอ จึงใคร่ขอให้ช่างเข้าไปปรับโคมไฟให้ส่องทางเข้าซอย บริเวณซอยศรีจันทร์39 ตรงร้านคาร์แคร์ หากมีข้อสงสัย ประสานได้ที่0816012497 คุณพ่อเนรมิต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./846 27 มี.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง 2 จุด บริเวณสุดซอยมิตรภาพ และสุดซอยซอยมะลิวัลย์2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./845 27 มี.ค. 2562 ก้านไฟหักพับ อันตราย บริเวณซอยเหล่านาดี3 เสาที่2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./843 27 มี.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ ซ.เหล่านาดี3 เสาที่2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./023 27 มี.ค. 2562 บ้านใกล้เคียงทำรางน้ำลุกล้ำเข้ามาในเขตบ้าน และปล่อยน้ำลงในบริเวณบ้าน บริเวณถ.ชาตะผดุง ซอยหนองแสบง6/2 บ้านเลขที่ 95/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./844 27 มี.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ 1 จุด หน้าบ้านเลขที่ 95/2 ซอยหนองแสบง6/2 ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./842 27 มี.ค. 2562 ขอโคมไฟพร้อมหลอดเพิ่ม 1 ชุด บริเวณหลัง รพ.ราชพฤกษ์เก่า (มีเสา)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./841 27 มี.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ 2 จุดบริเวณ ซอยมะลิวัลย์1 เสาที่1 และซอยมะลิวัลย์3 ตรงข้ามประตูโขงวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./178 27 มี.ค. 2562 ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อควันไฟในบ้านเลขที่ 93/28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./177 27 มี.ค. 2562 ได้รับความเดือดร้อนจากการเผาใบไม้ เกิดควันไฟรบกวนบริเวณบ้านบ่อยครั้งและเป็นเวลานาน ส่งผลต่อสุขภาพทุกคนในครอบครัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./231 26 มี.ค. 2562 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณถ.สายหลักบ้านกอก ใกล้มอภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ถ./100 26 มี.ค. 2562 เนื่องจากบ้านเลขที่ 140/15 ทำทางรถขึ้นลงหน้าบ้าน บริเวณผิวถนน ทำให้การสัญจรไปมาลำบากและเกิดขยะสกปรก จึงอยากขอให้เอาออก บริเวณบ้านเลขที่ 140/15 ถ.สายหลักบ้านกอก ใหล้มอภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./839 26 มี.ค. 2562 ขอเปลี่ยนหลอดไฟชำรุด บริเวณโกดังเนสเล่เก่า ซอยสุภธีระ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./838 26 มี.ค. 2562 ขอชุดโคมไฟพร้อมหลอดเพิ่ม บริเวณซอยสุภธีระตรงโกดังร้านเคี้ยงเก่า และโกดังเนสเล่เก่า ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./840 26 มี.ค. 2562 ขอเพิ่มโคมไฟถนนเป็นหลอดยาวโคมคู่ แยกซ้ายขวา บริเวณมุมแยกซอยบ้านเลขที่ 227/134 ม.13 ซ.หลังศูนย์ราชการ 14/2 (สุดซอย ฝั่งซ้าย) เนื่องจากจุดเดิมเป็นโคมไฟหลอดสั้น และ ระยะช่วงเสาไฟห่างเกิน 100 เมตร ประกอบกับเป็นทางแยกเข้าซอยเล็กๆ ทำให้แสงสว่างส่องไม่ทั่วถึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./176 26 มี.ค. 2562 มีคนนำขยะไปทิ้งบริเวณสนามฟุตซอลเก่า ส่งกลิ่นเหม็นเน่า ในชุมชนเจ้าพ่อทองสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./837 26 มี.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ 2 จุด ถนนฉิมพลี หน้าบ้านเลขที่ 88/22 และ88/69
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./836 26 มี.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ ซอยวีระวรรณ2 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./835 26 มี.ค. 2562 ไฟฟ้าดับในซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3สุดซอยเลี้ยวซ้ายไปทางถนนทุ่งทอง จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./050 26 มี.ค. 2562 สวนประตูเมืองขอนแก่นโดยเฉพาะศาลาที่ใช้เต้นแอโรบิคตอนเย็น น่าจะเป็นที่พักผ่อนหลบแดดหลบฝนของคนทั่วไปแต่กลับมีกลุ่มคนจรจัดประมาณ 5-7 คนใช้เป็นที่พักอาศัยถอดเสื้อผ้าเดินไปมา งานการไม่ทำเที่ยวออกเดินขอข้าวขอน้ำกับคนอื่น แม้แต่พระธุดงค์แวะเข้าไปพักยังโดนรบกวน เห็นว่าหากปล่อยไว้นานจะยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นกลายเป็นที่มั่วสุมเสียภาพพจน์เมืองขอนแก่น จึงอยากให้ทางเทศบาลออกมาดูแลบ้าง ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./834 26 มี.ค. 2562 ไฟฟ้าแสงสว่างดับ บริเวณบ้านเลขที่229/82 ถ.ประชาสโมสร ซ.54 ตามแผนที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./230 26 มี.ค. 2562 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด แตกหัก เสี่ยงต่อล้อรถตกลงไป อันตรายมาก บริเวณทางเข้าตลาดรถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500]