ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./186 06 ก.ย. 2560 ถนนชำรุด บริเวณสามแยกหลังเมรุ วัดป่าศิริวันวนาราม บ้านหนองใหญ่ เป็นหลุมลึก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./454 06 ก.ย. 2560 น้ำท่วมขัง บริเวณ ถงเฉลิมพระเกียรติ ใกล้ร้านทรูทรี บุฟเฟ่ต์ 99 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./453 06 ก.ย. 2560 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 13/7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1366 06 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ในซอยระหว่าง ซอยเหล่านาดี 5 ไปซอยเหล่านาดี 7 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./452 06 ก.ย. 2560 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ร้านขายของชำ ถนนเหล่านาดี ตัด ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./286 06 ก.ย. 2560 ข้างบ้านเลี้ยงสุนัขขี้เลื้อน กลิ่นเหม็นรบกวน เลขที่ 92/79 ซอยห้องเย้น ถ.มิตรภาพ กลิ่นเหม็นตลอดเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1364 06 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 121, 596/71 ซ.มุ่งงาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1363 06 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเกวียนทอง ถ.เหล่านาดี ประมาณ 10 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1362 06 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดี 4 หลอดยาว จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1365 06 ก.ย. 2560 หลอดไฟถนนเสีย 1 หลอด (ตำแหน่งเสาไฟ : ตรงข้ามบ้านเลขที่ 56/29)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1361 05 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดี จำนวน 7 จุด ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1360 05 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 115/33 และ 115/37 ซอยศรีจันทร์ 8 และเลขที่ 116/42 และ 116/1 ซอย 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1359 05 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยเล็ก ระหว่างบ้านเลขที่ 86/20 และเลขที่ 86/29 ซ.วีรวรรณ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./347 05 ก.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าโรงพยาบาลขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./077 05 ก.ย. 2560 แม่ค้าหาบ เร่ ขายของ กีดขวางทาง จราจร บนฟุตบาธ คนเดินเท้า หน้าเขต โรงพยาบาลขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1357 05 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณปากซอยศรีมารัตน์ 18 พอดี และซอยศรีมารัตน์ 22 ดับ ตลอดสาย ( นานแล้ว )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./285 05 ก.ย. 2560 กลิ่นรบกวน บริเวณ ร้านเจนเนื้อย่างเกาหลี ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1356 05 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากวอยดวงใจใกล้ ๆ บ้านผู้แจ้ง 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1355 05 ก.ย. 2560 หลอดไฟถนนเหล่านาดีบริเวณ รร3แก่นนครไม่ติด 4 หลอด ดังนี้ 1.หลอดตรงข้ามปากซอยเหล่านาดี 10 2.หลอดใกล้ทางเข้าถนนดรุณีสำราญ 3.หลอดไฟ ปากซอยเหล่านาดี 12 และหลอดบริเวณหน้าร้าน ซุปเปอร์ภูก สำหรับ ข้อ3 เคยร้องเรียนมาหลายเดือนแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข จึงต้องร้องเรียนมาใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./346 04 ก.ย. 2560 ช่วยไปเก็บเต็นท์ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยทีเถอะ แจ้งไปก็หลายครั้งแล้ว มีแต่บอกว่า แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้ว เห็นคนไปเก็บวันละเต็นท์สองเต็นท์ วันไหนฝนตกก็พอเข้าใจ วันไหนแดดออกก็ยังไม่ไปเก็บเหมือนเดิม งานเสร็จตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.60 แล้ว เด็กและเยาวชนแถวนั้นเขาเล่นกีฬาทุกวัน เขาไม่มีสนามเล่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./451 04 ก.ย. 2560 ฝาบ่อพักชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ตัดกับ ถ.อนามัย ชำรุด ข้างฝาตะแกรงยุบตัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1354 04 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าสวนรัชดา ถ.ประชาสโมสร และฝั่งตรงข้าม ทางเข้าศึกษาภัณฑ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./449 04 ก.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวร หน้าบ้านประธานชุมชนศรีฐาน 2 มิตรภาพ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./450 04 ก.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ภายในซอย 22 ถ.กลางเมือง เลขที่ 638/5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1353 04 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยศิลปสนิท 11 พจนา ติดบ้านเลขที่ 48/13 กลางซอย 1 หลอด 2.ซอยศิลปสนิท 7 สุดซอย 3.ย้ายโคมไฟ หลอดนีออนสี่แยกถนนศรีมารัตน์ แยกถนนหมอชาญอุทิศ บริเวณ ถนนหมอชาญอุทิศ ตรงข้ามโรงข้างสาร ( โกดัง )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./284 04 ก.ย. 2560 เก็บเศษ ไม่กิ่งไม้ บริเวณ หน้าที่ทำการชุมชน ศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./345 04 ก.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยหลัง ดรงพยาบาลราชพฤกษ์ ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./344 04 ก.ย. 2560 การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ รอบบ่อพญานาค ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงยุทธสิลป์ ปรับปรุงครั้งแรกไปแล้ว จึงขอช่วยเหลืองบประมาณ ในการปรับปรุงครั้งนี้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./283 04 ก.ย. 2560 เหตุเดือดร้อนรำคาญ บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ 1 ได้มีการปล่อยน้ำเสีย ซอย 12 นาฬิกา แยก 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1352 04 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวร ตั้งแต่วัดกลาง ถึง วัดหนองแวงพระอารามหลวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]