ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./202 14 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยวุฒาราม 3 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./201 14 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยตรงข้ามตลาดต้นตาล หน้าซอยเป็นเต๊นท์รถ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./200 14 พ.ย. 2560 ขอเพิ่มชุดโคมไฟฟ้า ซอยตรงข้ามตลาดต้นตาล มีเต๊นท์รถหน้าซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./199 14 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./198 13 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณถ.รอบบึงแก่นนคร ตรงข้ามอิ่มสุขอพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./197 13 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 หน้าสำนักงารการบัญชีและกฏหมาย ( เอาบันไดมาด้วย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./196 13 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.รอบบึงแก่นนคร ตรงข้ามร้านเรียมริมบึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./195 13 พ.ย. 2560 ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณ ในซอยประชาสโมสร 22 จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./194 13 พ.ย. 2560 ขอเพิ่มไฟ บริเวณ ซอยบำรุงสุข ถ.ประชาสโมสร 22 ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./187 13 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ ซอย 17 กสิกรทุ่งสร้าง 1.บ้านเลขที่ 25 2.ซอยราชสิทธิ์ 3.ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 21 ตลอดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./186 13 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 227/24 ซอยหลังศูนย์ ที่ 14/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./185 13 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 211/29 , 211/26 ซอยราชสิทธิ์ หลังศูนย์ราชการ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./190 12 พ.ย. 2560 ซอยอำมาตย์1 ไฟฟ้าเสานี้ดับมานานหลายเดือนแล้วค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./209 12 พ.ย. 2560 ไฟแสงสว่างตาม เสาร์ไฟไม่ติดตาม แผนที่ที่ส่งมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./188 12 พ.ย. 2560 ไฟดับในซอยชาตะผดุง19 เสาร์ที่ 6 ขวามือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./191 11 พ.ย. 2560 ไฟถนนเหล่านาดี ต้นใกล้โลตัว หน้า รร.แก่นนครไม่ติดอีกหนึ่งหลอด ซึ่งขณะนี้ไฟถนน ตั้งแต่หน้า รร.แก่นนครไปถึงทางรถไฟทั้งหมด 5 ต้นดับหมดทำใหถนนมืด ร้องเรียนมาหลายตรั้งแล้วไม่ได้รับความสนใจจากเทศบาลเลย ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขอีก จะนำคำร้องนี้เสนอผู้มีอำนาจของเทศบาลต่อไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./189 11 พ.ย. 2560 ไฟถนนในซอย หลังศูนย์ราชการ 2 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 235/18 ไม่ติดมา ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้ว จึงขอความกรุณาฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการให้ด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./193 11 พ.ย. 2560 ไฟถนนในซอย หลังศูนย์ราชการ 2 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 235/18 ไม่ติดมา ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้ว จึงขอความกรุณาฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการให้ด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./184 10 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 34/6 ซอยราษฎร์คนึง 29
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./183 10 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 109 ตรงข้ามเลขที่ 101-5 ถ.ราษฎร์คนึง และเลขที่ 99/88 โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./035 10 พ.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 199/61 ถ.บ้านกอก หน้าม.ภาคฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./192 10 พ.ย. 2560 ขอความกรุณาเปิดไฟส่องสว่างถนนในซอยวีรวรรณ2 เร็วขึ้นเนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้มืดเร็ว เกรงไม่ปลอดภัยกับผู้สัญจรไปมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./021 10 พ.ย. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ ทางเข้าหมู่บ้านเซ็นทาร่าวิลล์ ถ.ประชาสโมสร เป็นโพรง ลึกลงไปใต้ถนนและผิวลาดยางแตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./034 10 พ.ย. 2560 ตีเส้นจราจร เส้นเหลือง บริเวณ ระหว่าง ถนนหน้าเมือง ตัดกับครูสมศรี ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./056 10 พ.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ สี่แยกถ.ชาตะผดุงประชาสโมสร ใกล้ร้านขายยาง แถวร้านหมอเชิดชัยเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./055 10 พ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 23 ซอยสระบัว 4 ถ.โพธิสาร โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./182 10 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 21 ซอยสระบัว 4 จำนวน 3 จุด และซอยโพธิสาร 19 จำนวน 2 จุด รวม 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./020 09 พ.ย. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ ถ.ศรีธาตุชุมชนบ้านตูม ใกล้โรงแรมเชียงตูม เรสซิเด้นท์ ติดร้านตุ๊กหมูเกาหลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./054 09 พ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ 1.อยู่ในซอยสุขสบาย 13 2.ในซอยคำสะอาด หน้าบ้านเลขที่ 76/5 โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./181 09 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 11 หลอดที่ 3 หนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]