ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1063 16 มิ.ย. 2559 ไฟส่องสว่างถนนดับมาสองอาทิตย์แล้วคับ หน้าบ้านเลขที่ 136/12 หมู่4 บ้านบะขาม ถ.ศรีจันทร์ ขอแสดงความนับถือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1061 16 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 8/1 ถนนบ้านบะขาม 2.หน้าบ้านเลขที่ 24/4 3.หน้าบ้านเลขที่ 134/24 4.ซอยชาตะผดุง 5/1 หน้าบ้านเลขที่ 168
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./310 16 มิ.ย. 2559 ขอยืมเต๊นท์ เก้าอี้ พร้อมระบบไฟ ในเต๊นท์ เนื่องด้วยชุมชนบะขามจะจัดกิจกรรม บุญประเพณี บุญเบิกบ้าน ในวันที่ 21 - 22 - 23 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณห้าแยก บะขาม พร้อมเก้าอี้ 200 ตัว เต๊นท์ 3 หลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1060 16 มิ.ย. 2559 ติดตั้งโคมไฟ บริเวณวอยชาตะผดุง 5หน้าบ้านเลขที่ 139/24
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1062 16 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับตลอดสาย หน้าโรงเรียนเทศบาลศรีฐาน ถ.มะลิวัลย์ 5 ซอยเวชพงษ์ 1-3 ดับทั้งหมด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./135 16 มิ.ย. 2559 ขอถนนคอนกรีต บริเวณซอยตรงข้ามประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./045 16 มิ.ย. 2559 มีการสร้างโรงจอดรถขวางซอย บริเวณหน้าประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./103 16 มิ.ย. 2559 ขอตัดต้นไม้ จำนวน 1 ต้น บริเวณ กุฏิเจ้าอาวาส และหอสมุด เคลื่นที่ เป็นต้นงิ้วที่ตาย วัดจอมศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1059 16 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ แถวถนนศรีจันทร์ แก่นคำ มาถึง แบงค์ชาติ ทั้งสองฝั่งไม่ติด ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./378 16 มิ.ย. 2559 ถนนในซอยไม่มีท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิตรภาพ 19 เวลาฝนตกน้ำมาจากทิศเหนือ จะไหลงมาตามซอยและท่วมบ้านเรือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1058 16 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณทางเข้า ซอย 3 ประมาณ 50 เมตร ด้านทิศตะวันออกของวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./309 16 มิ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ เนื่องจากต้นไม้ยื่นเข้าไปในหมู่บ้านแสรสุข บริเวณวัดศรีสว่างโนนทัน ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./308 16 มิ.ย. 2559 ตีเส้นช่องจอดรถ บริเวณ ร้านขายอาหาร และสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุข ขอนแก่นมีความไม่สะดวกในการจอดรถ ถ.ศรีจันทร์ ใกล้ รพ.ศูนยืขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./307 16 มิ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ ทับสายไฟ ซอยศรีมารัตน์ 22 เกือบสุดซอย มีซอยเล็กอยูปากทางติดกับอู่รถ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./377 15 มิ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณถ.ราษฎร์คนึง หน้า เค เทค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1057 15 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่ 151 ถ.พิมพสุต ชุมชนมิตรภาพ เสาไฟฟ้าช้อตปละไฟฟ้าดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./215 15 มิ.ย. 2559 เสียงรบกวนในยามวิกาล เนื่องจากวัดบ้านโนนชัย มีการ สวดธรรมวัด ในเวลา 04.30 น.ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อน แต่ทางวัดได้ใช้เครื่องขยายเสียง ซึ่งเสียงดังมาก จึงไม่สามารถพักผ่อนด้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1056 15 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณหมู่บ้านทองสอดแสง ซอยศรีจันทร์ 23 เสาต้นหัวมุมซอย หน้าบ้านเลขที่ 14/85 ตัดเข้าไปอีก 1 ต้น เป็น 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1055 15 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเวชพงษ์ 2 ศรีฐาน 4 จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./375 15 มิ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด และเสียงดัง บริเวณ ตรงข้ามร้านทวีทรัพย์ ถ.ประชาสโมสร 3 ฝา และ ซอยตึกร้างทางเข้าคุ้มหนองคู 1 ฝา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./376 15 มิ.ย. 2559 ขอให้ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้าเซ็นโทซ่า ร้านชัยพิทักษ์ ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./306 14 มิ.ย. 2559 ขออนุญาตตีเส้นจราจร ห้ามจอปากซอยเข้าบ้าน ตรงข้ามหมูณัฐ บริเวณ ถ.หน้าเมือง หน้าร้านถ่ายเอกสาร OA ได้รับความเดือดร้อน จากการจอดรถของผู้มาติดต่อ จอดรถขวางทางเข้าออก ในซอยมีทั้งหมด 3 ครอบครัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1054 14 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว บริเวณ ถ.โนนหนองวัด ซอย 4 จุดเดิม ดับบ่อย ตั้งแต่โรงแรม จันเพ็ญ จันทร์เจ้า ถึงโรงแรมแมมมอธ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1053 14 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนหน้าบ้านเลขที่ 596/56 , 564 และหลัง โรงเรียนมณีอนุสรณ์ ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1051 14 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ทานตะวัน ซอย 7 และถนนชัยพฤกษ์ ตัด ถ.ทานตะวัน หัวมุมซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1052 14 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณศาลาชุมชน โนนทัน 7 ถ.ดอกคูน ตัด ถ.ทานตะวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./374 14 มิ.ย. 2559 ขอฝาบ่อพัก 1 ฝา บริเวรป้อมยาม ใกล้สะพานข้ามคลอง ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1050 14 มิ.ย. 2559 เพิ่มจุดติดหลอดไฟ จำนวน 2 จุด 1.แทนจุดเดิมชำรุด หน้าโกดังร้านรุ่งอนันต์ 2.หน้าบ้าน อ.ราตรี ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./134 14 มิ.ย. 2559 ขอขยายถนน บริเวณช่วงทางโค้งศาลาชุมชน วัดชั้นสะพานข้ามคลองชลประทาน ไปบ้านทั่วถนน จะเป็นโค้งตัวเอส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1049 14 มิ.ย. 2559 เพิ่มจุดติดตั้งหลอดใน 3 จุด บริเวณ สนามไก่ชนศรีปัญญา และโรงปูนชัยวัฒน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]