ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./074 23 พ.ย. 2560 ฝาบ่อพักชำรุด หน้าร้าน ซัวเถา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./072 23 พ.ย. 2560 ฝาท่อแตก บริเวณ ถ 5 พฤศจิกา ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวนงลักษณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./248 23 พ.ย. 2560 ไฟดับบริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 17/17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./249 23 พ.ย. 2560 จุด1 อยู่บ้านเลขที่ 88/253 ซอยสมานมิตร จุด2 หน้าบ้านเลขที่ 79/13 ซอยคำสะอาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./250 23 พ.ย. 2560 เลยต้นโพธิ์ (ศาลปู่เงิน) หน้าบ้านเลขที่ 40/25 หน้าบ้านเลขที่ 39/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./246 23 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับในซอยกลางเมือง 18 หน้าร้านเรือนนางขนมไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./245 23 พ.ย. 2560 จุดที่1 ถนนศิลปสนิทหลอดแสงจันทร์ ติดอู่พรเทพเจริญพร จุดที่2 ซอยศิลปสนิท 5 ติดบ้านเลขที่ 46/81 จุดที่3 ซอยศิลปสนิท 8 ติดบ้านเลขที่ 46/70 จุดที่4 ถนนหมอชาญอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./247 23 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับในซอย 20 และ ซอย DR คาร์แคร์ ติดปั้ม mp
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./046 23 พ.ย. 2560 ขอทาสีเครื่องออกกำลังกายใหม่ บริเวณหน้าแฟลตตำรวจซอยศรีมารัตน์ 18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./005 22 พ.ย. 2560 ตัดต้นไม้ข้างอาคารพานิชย์ ถนนศรีจันทร์ ข้างบ้านดนตรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./244 22 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 17 ถ.ประชาสโมสร เสาที่ 3 หน้าโรงเรียนสนามบิน ช่วงหนึ่งเสาไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./039 22 พ.ย. 2560 ขอถังขยะ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 224/83 ถ.ประชาสโมสร 31/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./038 22 พ.ย. 2560 จับสุนัข บริเวณ ถนนศิลปสนิท ตรงอาคารพานิชย์ มีสุนัข จำนวน 4-5 ตัว ไล่กัดผู้สัญจร ไป มา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./243 22 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยสวัสดี ซอยแยกปากซอยขายไข่ นับจากปากซอย เสาที่ 4 ที่มีชุดไฟตรงข้ามหอพักศรีสมร ( เสาเดิม ) 2.ซอยสวัสดี 2 ( มิตรภาพ 8 ) หน้าร้านเพียงเฟอร์นิเจอร์ ( ขุ่นมัว ) 3.หน้าบ้านหมอลำ จำนง ฤาชา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./071 22 พ.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 93/160 ถ.ชาตะผดุง หลังโรงเรียนโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./242 22 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 ( ซอยตัน ) หน้าบ้านเลขที่ 233/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./241 22 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ เลขที่ 56/35 ซอยร่วมพัฒนา ซอยโรงเรียนบริหารธุรกิจ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./037 21 พ.ย. 2560 เก็บขยะ บริเวณ ถ.อนามัย หน้า วิทยาลัยสาธารณสุขสิรนธร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./043 21 พ.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ในชุมชนทุ่งเศรษฐี ต้นคูณ 2 ต้น และต้นสาระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./028 21 พ.ย. 2560 ขอหินคลุก ในซอย มงคลดี ถ. เหล่านาดี จำนวน 2 จุด ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./239 21 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด ไฟแสงจันทร์ บริเวณ ข้างประตูวัดธาตุพระอารามหลวง สองข้าง ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./240 21 พ.ย. 2560 หลอดไฟฟ้ากลางซอย คุ้มทานตะวัน ซอย3 ดับมาประมาณ 1 เดือนแล้วครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./238 20 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับบริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 10194 ซอยสุขสบาย 2 แถวหอพักสุขสบาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./042 20 พ.ย. 2560 ต้นไม้ปกคลุมแนวสายไฟกลางเมืองซ3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./041 20 พ.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เจ้าแม่กวนอิม ร้านปลาโนนทัน เลี้ยว เข้าซอยวัดโพธิ์ โนนทัน เข้าไปประมาณ 20 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./237 20 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1. เลขที่ 49/34 หมู่บ้านไทยประเสริฐ 2. ถ.พิมพสุต หลังตลาอด อ.จิระตรงข้ามศาลเจ้าหลังตลาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./040 20 พ.ย. 2560 ตัดกิ่งไม่พาดสายไฟ ตรงข้ามร้านหน้าไม้ ถนนอำมาตย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./070 20 พ.ย. 2560 ฝาท่อชำรุดหน้าบ้านเลขท่ี65/16. ซอยหน้าเมือง7. ถ หน้าเมือง อ. เมืองขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./035 20 พ.ย. 2560 มาเก็บขยะแล้วก็บีบน้ำขยะใส่หน้าบ้านเลย เหม็นจนอ้วก เหมือนแกล้ง รบกวนเอาน้ำมาฉีดล้างได้ไหมครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./235 20 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สามแยก ถนนชวนชื่น ตัด ถ.หลังเมือง ข้างวัดศรีนวล ไฟดับ 3 จุด สายไฟขาด ตรงจุดหน้าร้านทรัพยือนันต์ มอเตอร์ อีกจุด สามแยก และข้างวัดศรีนวล ระหว่างหน้าร้าน ทรัพย์อนันต์ โยงไปข้างวัดศรีนวล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]