ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./243 05 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 58 - 59 ซอยพัทยา 2 (ถุงทอง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./199 05 เม.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ ซอยชาตะผดุง 12 สุดซอย ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./244 05 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ สถานีตำรวจ อยู่ติดกับต้นสะเดา ถ.หลังเมือง ชุมชนชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./722 05 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ ถ.เทพดำเนิน เส้นร้าน อาอี๋เนื้อย่างเกาหลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./198 05 เม.ย. 2559 ป้ายซอยชำรุด ซอยเหล่านาดี ซอย 4/8 , 4/14 , 4/1 , 1/10 , 4/12 หลังสนามกีฬา 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./197 05 เม.ย. 2559 ขอตีเส้นจราจร ถนนสายหลัก ในชุมชนโนนทัน 6 1. ถนนหนองสะแบง 2 2.ซอยน้ำทิพย์ 1 3. ซอยน้ำทิพย์ 2 และ น้ำทิพย์ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./720 05 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 225/18 และ 225/16 ซอยหลังศูนย์ราชการ 18 ( ซอยตัน ) ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./719 05 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนน หนองสะแบง 2 และซอยน้ำทิพย์ 3 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./717 05 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./718 05 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ข้างทาง สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง ด้านทิศตะวันออก ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./242 05 เม.ย. 2559 ท่อระบายน้ำ อุดตัน ที่ หน้าร้านพระธรรมขันต์ ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./241 05 เม.ย. 2559 ขอลอกท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ 8 ความยาว 350 + 2 700 เมตร สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./240 05 เม.ย. 2559 ขอลอกท่อ ท่อระบายน้ำอุดตัน ถ.เทพผาสุข ซอย 11 สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./196 05 เม.ย. 2559 ติดตั้งกระจกนูน บริเวณ บ้านร่มเย็น บ้านศรีฐาน ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./089 04 เม.ย. 2559 ซ่อมแซมถนนชำรุด 1.ถนนหลักสูงกว่าถนนรอง บริเวณหน้าทางเข้าคุ้มพรประทาน และซอยสวนสปา 2. ถนนชำรุดในหมู่บ้านร่มเย็น หน้าบ้านเลขที่ 59/46 ชุมชนศรีฐาน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./716 04 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว บ้านโนนทัน ถ.ดอกคูณ 2 เลขที่ 151/9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./195 04 เม.ย. 2559 เก็บเศษวัสดุ บริเวณ หหน้า 999 แมนชั่น ซอยหน้าเมือง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./715 04 เม.ย. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ ถ.เหล่านาดี 20 สวนสน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./714 04 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอย 2 เทพารักษ์ ดับ ทุกดวง 2.ซอย 4 ดับ 1 จุดตรงสุดซอย 3. ซอย 8 ดับ 1 จุดตรงสุดหอพัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./713 04 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เปรมฤดี อพาร์ทเม้นต์ และ 999 แมนชั่น ซอย หน้าเมือง 9 ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./239 02 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำทรุดตัว ไม่เสมอขอบผิวถนนทำให้เวลารถวิ่งเกิดเสียงดัง บริเวณ3แยกหน้าร้านขายโจ็กคำน้อยโคกสี เข้ามาซอย มิตรภาพ24ประมาณ500เมตรก็ถึงบริเวณ3แยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./712 01 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนหลังเมรุ วดศรีสว่างโนนทัน มุมติดกัญญารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./065 01 เม.ย. 2559 ขอตัดต้นไม้ พันสายไฟ บริเวณ เลขที่ 77/8 77/9 ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./194 01 เม.ย. 2559 ตีเส้นจราจร บริเวณหน้าตลาดตองแปด ทางเข้าโรงเรียนมณีอนุสรณ์ ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./711 01 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ (ไฟช็อต) บริเวณ ถ.มะลิวัลย์ ซอย 8 หน้าบ้านเลขที่ 65/7 (ซอยสันติสุข 4 )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./064 01 เม.ย. 2559 ตัดต้นไม้ ต้นตีนเป็ด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 29 ซอยป่ากลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./710 01 เม.ย. 2559 ขอเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณซอย 12 นาฬิกา ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./709 01 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าหลอดชำรุด 2 จุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ซอย 8 - 10 ชุมชนศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./708 01 เม.ย. 2559 ขอไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่ม บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 20 แยก 1 และ ถ.ศรีจันทร์ 22 แยก 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./193 01 เม.ย. 2559 ขอขยายเขตน้ำประปา บริเวณซอย 12 นาฬิกา แยก 2 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320]