ชื่อ : สกุล :

Before
After
อท./070 23 ก.ค. 2560 Milada clinic เลขที่ 465/7 ถนนหน้าเมือง ตั้งป้ายออกมาเกินฟุตบาทผิดไหมครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1137 21 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าต้นที่ 3 ในบริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง 9 ไฟฟ้าดับ ขอความอนุเคราะห์ ดำเนินการซ่อมแซมด้วยคะ เนื่องจากมืดและอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1138 21 ก.ค. 2560 แจ้งหลอดไฟดับที่หน้าบ้านเลขที่ 98/55 มิตรภาพซอย15 จุดนี้แจ้งดับและมาซ่อมหลายครั้งแล้ว ช่วยพิจารณาเปลี่ยนชุดใหม่ให้หน่อยนะครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./285 21 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ ริมทาง บริเวณ ถ.วุฒาราม ตัด ถ.รื่นรมย์ ตรงข้ามโรงอวนเดชา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./284 21 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้อยู่ระหว่างบ้านเลขที่229/49 และ229/6อยู่ทางเข้าหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./373 21 ก.ค. 2560 ขอลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวรถนนนิกรสำราญ หน้าบ้านเลขที่ 27/24
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./069 21 ก.ค. 2560 ขอความอณุเคราะห์ ตัดต้นไม้ภายในปั้มเนื้องจาก ต้นใม้ขึ้นสูงไม่สามารถขึ้นตัดเองใด้ จึงเรียนขอให้ทางเทศบาลมาตัดให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1136 20 ก.ค. 2560 หลอดไฟส่งถนน ตรงบริเวณหน้าบ้าน ได้ชำรุด และห้อยลงมา ซึ่งตรงกับทางเข้า-ออกของบ้าน และคนผ่านไปมา อาจได้รับอันตรายได้ จึงขอความกรุณามาแก้ไขให้ด่วนด้วยครับ...หลอดไฟขาดชำรุด จะหล่นลงมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1135 20 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 22 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./153 20 ก.ค. 2560 น้ำท่วมไหลเข้าร้านเนื่องด้วย ทำถนนปิดทางน้ำไหล บริเวณสี่แยกไฟแดง ขอนแก่นบูติกเยื้องกับโรงเรียนกัลยาณวัตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./251 20 ก.ค. 2560 กลิ่นควันรบกวน บริเวณ ระหว่างปั๊ม ปตท. บ้านดอนกับร้านอาหาร เป็นร้านขายหมูปิ้ง ประมาณเวลา 15.30 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1134 20 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ ตรงข้าม ไก่ย่างแม่ระเบียบ หน้าร้านเสริมสวย ไฟแสงจันทร์ 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1133 20 ก.ค. 2560 ย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 1 สามแยกบ้านดอน ด้านทิศตะวันออกไปทิสตะวันตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./372 20 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 98/24 ถ.ราษฎร์คนึง โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./371 20 ก.ค. 2560 ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยไกรเลิศ หน้าบ้านเลขที่ 152/57 สามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./283 20 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 356/4 บ้านชญานี ซอยกสิกรสำราญ 1 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./370 20 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าปากซอย 24/5 ถ.ศรีมารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./069 20 ก.ค. 2560 มีรถจักรยานยนต์จอดกีดขว้างการจราจรเป็นจำนวนมากที่ข้างหลังวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และเกิดการทะเลาะกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./282 20 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณทางด้านหลังตึกเจริญคอนโด สุดซอยมิตรภาพ 25
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./369 20 ก.ค. 2560 ขอรถดูดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเลียบหนองบอน บ้านศรีฐาน เนื่องจากน้ำเน่าเสียขังมาเป็นเวลานานส่งกลิ่นเหม็นตลอดทั้งวันครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1132 20 ก.ค. 2560 เสาไฟฟ้า 1.หน้าบ้านเลขที่ 640 เสาชำรุดต้องการเปลี่ยนใหม่ 2.หน้าบ้านเลขที่ 644 ต้องการขยายออกไปริมถนน 3.เลยเสาต้นที่ 2 ประมาณ 30 เมตร บริเวณซอยหน้าเมือง 13 คลังไม้ไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./368 20 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ตรงข้าม ปั๊ม ปตท. ก่อนถึง ถ.เฉลิมพระเกียรติ ทางเข้าขนแก่น ใกล้กับเมืองไทยลิซซิ่ง เลขที่ 816/12 ถ.ศรีจันทร์ ใกล้ รวมไทยอลูมิเนียม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./249 20 ก.ค. 2560 กลิ่นรบกวน จากร้านรับซื้อของเก่า บริเวณ เลขที่ 77/1 ถ.ชาตะผดุง ถนนหลังโรงเรียนโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./367 20 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.ศูนย์ราชการ ถ.เทพารักษ์ จำนวน 5 ฝา จำนวน 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./248 20 ก.ค. 2560 กลิ่นสีทาไม้ และเสียงดัง บริเวณซอยโพธิสาร 19 ร้านแอนนาติ๊ก โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1130 20 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดี ซอย 10 ตรงข้ามโรงเรียนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1131 20 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด. 2. จุดหลอดสั้น บริเวณซอยวีรวรรณ 4 ตัดกับ ซอยเหล่านาดี 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1129 20 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 22 หน้าบ้านเลขที่ 87 และหน้าอู่ซ่อมรถ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1128 20 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณปากซอยศรีมารัตน์ 14 หน้าแฟลตตำรวจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1127 20 ก.ค. 2560 รถบรรทุกเข้าไปส่งทำให้สายไฟฟ้าขาด. ทำให้หน้าเมือง.ซอย7และซอย7/1ไฟฟ้าดับทั้ง.ซอย. กรุณาแก้ไขด่วนด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]