ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./486 29 ก.ย. 2560 ทางเดินชำรุดเป็นรูใหญ่ หน้า มิลาเคล คลีนิค 205/12-13 กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1479 29 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับตลอดสาย ตั้งแต่หน้าบ้านพ่อวิโรจน์ (ติ๊ก) จนไปถึงคอกม้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1477 29 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังศูนย์ ซอย10 หน้า ตชด 096-9912476
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1478 29 ก.ย. 2560 ไฟดับ บริเวณถนนสุขสบาย หน้าบ้าน154/140
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1475 29 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ ในชุมชนหลังสนามกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1476 29 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ1เข้าซอยวัดป่าชัยวัน 2บ้านพักคนงาน ถนนกัลปพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./371 29 ก.ย. 2560 ขอเครื่องมือและบุคลากรตัดกิ่งไม้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./370 29 ก.ย. 2560 ขอบุคลากรและเครื่องมือตัดกิ่งไม้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./369 29 ก.ย. 2560 ขอเครื่องมือตัดกิ่งไม้พร้อมบุคลากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./088 28 ก.ย. 2560 วางขยะ/ของเก่า ลุกล้ำพื้นที่ถนนสาธารณะ กำแพงบ้านคนอื่น ซึ่งขยะวางบริเวณเสาไฟฟ้า หากมีประกายไฟอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้บ้านอื่นได้ เนื่องจากขยะ/ของเก่าประเภทกระดาษ ขวดพลาสติก เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./485 28 ก.ย. 2560 ขอฝาท่อมาปิดท่อระบายน้ำหน่อยครับ สุดซอยขอนแก่นวิลล่า ตรงศาลพระภูมินะครับ และอีกอันตรงข้ามกันเลยครับ เป็นหัวเลี้ยวถนน อันตรายครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1473 28 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับบริเวณ ลานเต้นแอโรบิค บึงแก่นนคร 200ปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1474 28 ก.ย. 2560 ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างที่ซอยมิตรภาพ9 ให้หน่อยนะครับ 4 หลอด ซอยมืดไปครึ่งซอยแล้วครับ หาจุดไม่เจอ โทร.0969345611 ประธานโจ นะครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./087 28 ก.ย. 2560 กรีดขวางบนฟุตบาท บริเวณ ถนนด้านหลังเทคนิค หน้า รพจิตเวชเดินไม่ได้ ทำให้เดินไม่สะดวก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1471 28 ก.ย. 2560 ถนนมะลิวัลย์ ซอย 8 สามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1472 28 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกสิกรทุ่งสร้าง 20 เสาร์ที่2กับเสาร์ที่4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1470 27 ก.ย. 2560 แจ้งไฟฟ้าดับ2จุดถนนประชาสโมสรซอย44หน้าบ้านเลขที่ 222/127 222/123
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./086 27 ก.ย. 2560 ขอร้องเรียน เรื่องการปิดถนนของโต้รุ่งรื่นรมย์ ที่มีการปิดถนนระหว่างเวลา 17.00-05.00 น. ในเมื่อถนนรื่นรมย์เป็นถนนสาธารณะ ซึ่งตามกฏหมายแล้ว ถนนสาธารณะมีไว้เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านไปมา แต่ทางเทศบาลเองกลับเอาถนนมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล จึงอยากขอให้มีการย้ายโต้รุ่งออกจากพื้นที่ถนนสาธารณะ โดยด่วน เนื่องจากโต้รุ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งกับผู้พักอาศัยอาคารพาณิชย์ และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไป เป็นอย่างมาก ทั้งปัญหากลิ่น ควัน ความสกปรก พื้นถนนเสียหาย การทะเลาะวิวาท การจราจรติดขัด และเป็นการทำผืดกฎหมายอีกด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./085 27 ก.ย. 2560 ขออนุญาติใช้เสียง บริเวณ เลขที่ 1 ถ.อำมาตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. วันที่ 7 ต.ค. 2560 ในงานมีหรสพ หมอลำ มาร่วมสมโภชน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./484 27 ก.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยเปรมวดี แยก 1 ชุมชนหนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./367 27 ก.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ 3 ซอยวัดป่าศิริวันวนาราม ทางด้านทิศตะวันตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1469 27 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังชลประทาน ซ.บ้านเรา 2 ซ.ศรีจันทร์ 33 ถ.รอบบึงหนองใหญ่ทิศเหนือ และในชุมชนหนองใหญ่ 3 จำนวน 7 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./483 27 ก.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ 1.ซอยสวัสดี 1 ( ปากซอยเคลือบรูป วิทยาศาสตร์ ) เป็นจุดที่ไม่มีไหล่ฝาท่อ 2.หน้าบ้านเลขที่ 149/5 ซอยสวัสดี 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1468 27 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1. ไฟฟ้าชำรุด ซอยบุญมี ถ.ศิลปสนิท เสาที่ 4 นับจากปากซอย หน้าบ้านเลขที่ 202/53 และเสาที่ 5 ฝั่งซ้าย หน้าบ้านเลขที่ 202/71 2.ซอยมิตรภาพ 8/9 ( หลังโรงเรียนไพบูลย์)นับจากปากซอยเสาที่ชำรุด เสาที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1467 27 ก.ย. 2560 สายไฟตกลงมา บริเวณ เลขที่ 159/1 ถ.รื่นรมย์ ซอยตรงข้ามตลาดตองแปด เข้าซอยเลี้ยวขวาแรกอยู่ซ้ายมือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./366 27 ก.ย. 2560 ขอรังวัดพื้นที่ตัดหญ้าใหม่ ตามฟุตบาธ ถนนสายหลััก ถ.มะลิวัลย์ ด้านทิศใต้ ชุมชนศรีฐาน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./307 27 ก.ย. 2560 การกวาดถนน บริเวณ ขอนแก่น ออโต้ BMW (ศรีฐาน 3 ) 1.ตัดหญ้าใกล้ฟุตบาธ กระจายสู่พื้นไม่เก็บกวาด 2.ไม่เก็บดินหรือทำความสะอาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./306 27 ก.ย. 2560 ขอขึ้นค่าแรงเป็นถนนสายรอง ถนนซอย 9 ถ.มะลิวัลย์ ศรีฐาน 3 ความยาวประมาณ 950 เมตร กว้าง 12 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1466 27 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด นับจากตลาดต้นตาล ต้นที่ 1 ต้นที่ 2 หน้าบ้านเลขที่ 385/5 และ 3 หน้าบ้านเลขที่ 385/7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./304 27 ก.ย. 2560 1.ต้องการให้เทศบาลจัดการกับสุนัขจรจัดเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มสุนัขที่ไม่มีเจ้าของประมาณ 15-20 ตัว ทำลายทรัพย์สิน(กล้าไม้ที่รอจำหน่าย) ตอนกลางคืนส่งเสียงดังมากรบกวนการพักผ่อนของผู้อยู่อาศัย 2.รถบริการเก็บขยะของเทศบาลไม่มาเก็บขยะทุกวันทำให้สุนัขกลุ่มนี้มารื้อขยะเกลื่อนฟุตบาตริมถนนมิตรภาพเป็นที่น่ารังเกลียดต่อผู้ที่สัญจรผ่านไปมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]