ชื่อ : สกุล :

Before
After
อค./033 12 เม.ย. 2559 มีการสร้างกำแพง และการถมคลองสาธารณะประโยชน์ บริเวณ ร้านอิสานไทเฮา ถ.ประชาสโมสร ใกล้ รร.บัณฑิตเอเชีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./014 12 เม.ย. 2559 ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอย หนองอิเลิง ซอย 3 และ 4 ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนหนองใหญ่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ถ./094 12 เม.ย. 2559 ซ่ิอมแซมผิวจราจร ซอยไดนาโม ถ.มะลิวัลย์ ชุมชนสามเหลี่ยม 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./255 12 เม.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 123/15 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./742 12 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย โพธิสาร 17/1 และซอย โพธิสาร 19 ชุมชนโนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./741 12 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าวัดโนนชัย และ ซอยราษฎร์คนึง 23 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./153 12 เม.ย. 2559 ขอความกรุณาดำเนินการระงับเหตุรำคาญ อันเนื่องมาจากคอกเลี้ยงสัตว์หลังวัดวุฒารามได้เผามูลสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว นอกจากนี้ยังมีการทิ้งมูลสัตว์ไว้บริเวณที่ว่างเปล่าหลังคอกสัตว์ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหอพักติดคอกสัตว์ รวมทั้งกลิ่นเหม็นยังลอยเข้าไปในวัดวุฒารามสร้างความเดือดร้อนให้กับพระสงฆ์ด้วย นอกจากนี้มีชาวบ้านที่มีลูกน้อยติดกับที่ทิ้งมูลสัตว์ต้องได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากแต่ไม่กล้าร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./152 11 เม.ย. 2559 พ่นยุง บริเวณชุมชน 95 ก้าวหน้านคร ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./212 11 เม.ย. 2559 ขอกระจกนูน บริเวณ ชุมชนมิตรภาพ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./740 11 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 211/19 และ เลขที่227/42 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./013 11 เม.ย. 2559 ขอขยายเขตไฟ้า บริเวณ ถนนราษฎร์คนึง ตอนปลาย ทางคลองชลประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อป./068 11 เม.ย. 2559 ขอถังดับเพลิง จำนวน 8 ถัง ภายในชุมชน หลังศูนย์ราชการ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อป./067 11 เม.ย. 2559 ขอถังดับเพลิง ในชุมชน 95 ก้าวหน้านคร ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อป./066 11 เม.ย. 2559 ขอถังดับเพลิง ในชุมชน ธนาคร จำนวน 6 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./151 11 เม.ย. 2559 พ่นยุง บริเวณภายในชุมชน ธนาคร ถ.ประชาสโมสร ทั้งหมด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./150 11 เม.ย. 2559 ขอถังขยะ ในชุมชนธนาคร ถ.ประชาสโมสร จำนวน 4 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./254 11 เม.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำ ชำรุด บริเวณข้างบ้านเลขที่ 194/14 ซอยเข้าบ้านประธานชุมชน ข้างตู้น้ำหยอดเหรียญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./253 11 เม.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 106 - 113 ถ.พิมพสุต หลังตลาด อ.จิระ ติดศาลเจ้าพ่อทองสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./739 11 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณเลขที่ 222/2 ซอยประชาสโมสร 40 และเลขที่ 222/40 ซอยประชาสโมสร 42
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./738 11 เม.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด 1.ปากซอยวีรวรรณ 1 ปากทางเข้า 2. กลางซอยวีรวรรณ 1 เป็นทางสามแยก จะดับที่บริเวณนีบ่อยมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./737 11 เม.ย. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ ในซอย Town Home ข้างวัดวุฒาราม ซอยฝั่งตรงข้ามกับร้านเซเว่น ถ.ดรุณสำราญ ไฟฟ้าดับ 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./211 11 เม.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ศาลาชุมชน ถ.โพธิสาร ชุมชนโนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./210 11 เม.ย. 2559 ขอกระจกนูน ส่องมุมเลี้ยว บริเวณ ซอยประชาสโมสร 44
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./093 11 เม.ย. 2559 ฟุตบาธทรุดตัว บริเวณ ร้านไซเบอร์พริ้นท์ ถ่ายเอกสาร เลขที่ 172/30 ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./209 11 เม.ย. 2559 น้ำประปาแตก บริเวณหน้าบ้านประธานชุมชน หนองใหญ่ 2 ซอยศรีจันทร์ 41
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./092 11 เม.ย. 2559 ขอยางมะตอย ปิดถนนในชุมชน ซอยศิริสุข ถ.ศรีจันทร์ 41 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./736 11 เม.ย. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ ในชุมชน กรณีหลอดไฟเสีย จำนวน 20 จุด ชุมชนศรีจันทร์ ประชาฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./208 11 เม.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ ในชุมชน บริเวณ ซอยเรือนจำ ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนศรีจันทร์ ประชาสร้างสรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./032 11 เม.ย. 2559 การจอดรถ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 10/1 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./735 11 เม.ย. 2559 ขอติดตั้งโคมไฟฟ้า บริเวณ 1. หน้าบ้านเลขที่ 178/19 ซ.ประชาสโมสร 17 2.หน้าบ้านเลขที่ 193/40 ซ.ศรีจันทร์ 10/1 แยกร้านอาหาร ก.ไก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320]