ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./318 15 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หนองสระพัง ศาลเจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./317 15 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 การบัญชี ( เอาบันไดไปด้วย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./316 15 ธ.ค. 2560 ขอเพิ่มชุดโคมไฟ 1 หลอด บริเวณ ถ.อำมาตย์ เสาที่ 4 ตัด ถ.สามัคคีอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./315 15 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หอพักแก่นเพชร ถ.รอบเมือง หลังวิทยาลัยอาชีวะ สามแยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./314 15 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 119 ซอยมะลิวัลย์ 2 เข้าซอยะนาคาร กรุงไทย ฝั่งขวามือ เสาสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./312 15 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 227/22 และ 227/71 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./057 15 ธ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าโรงเรียนภัสสกุญช์บริรักษ์ ตรงข้ามร้านรถคาวาซากิ ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./311 15 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 58/1 ซอยสีดห และ ซอยสุขสบาย โพธิสาร 15 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./313 15 ธ.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าปากซอยราษฎร์คนึงซอย 9 ต้นที่ 3 ดับเป็นเวลานานมากแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./310 14 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอนามัยหน้าประตู มาลาเรียควบตุมโรค สามแยกพอดี ประตูทางเข้า ออก ทางโค้งหักมุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./308 14 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 165/48 ถ.เหล่านาดี ซอย 12/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./039 14 ธ.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ อร่อย สามเวลาตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./051 14 ธ.ค. 2560 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ทางเข้าซอยศรีจันทร์ ซอย 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./307 14 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด 1.ตรงหม้อแปลงซอยสวัสดี 1 2.เสาที่ 2 นับจากปากซอยสวัสดี 2 3. ปากซอยโต๊ะ จีน ซอยดรงเรียนไพบูลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./052 14 ธ.ค. 2560 ขอให้ยกเลิกจุดทิ้งขยะบนทางเท้าปากชอย 12 และทำความสะอาดคราบน้ำมันพืชและเศษอาหารที่ติดบนทางเท้าและพื้นถนน ผู้ทำสกปรกหลักอยู่ใกล้เคียง กรุณาให้คำแนะนำเขาด้วย การนำไปทิ้งและการบำบัดที่อื่นโดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและความเดือดร้อนของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./309 13 ธ.ค. 2560 ช่วยแก้ไขไฟส่องถนนหน้าโรงแรมอวานีด้วยครับ กลางคืนมื้ดมาก และก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว อีกทั้งโรงแรมมีผู้ใหญ่หลายท่านเข้ามาพักหรือมาประชุม รวมถึงแขกที่เข้ามาพัก จึงอยากให้ช่วยแก้ไขด้วยครับ เพื่อความปลอดภัยและความสวยงามของขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./306 13 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าสาธารณ ซอยพัทยา 2 (สุดซอย) ดับหลายวันแล้วค่ะ กรุณาซ่อมด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./304 13 ธ.ค. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ บ้านเลขที่ 124/31 - 64 จำนวน 2 จุด ถ.ศรีจันทรื 43 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./303 13 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยราษฎร์คนึง 35 หน้าบ้านเลขที่ 108/22 จำนวน 2 หลอด ชุมชนโนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./050 13 ธ.ค. 2560 จับสุนัขจรจัด บริเวณ ในซอยหน้าเมือง 17 ช่วงกลางซอย มากกว่า 10 ตัว ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./305 13 ธ.ค. 2560 ไฟถนนดับมาร่วม 5 เดือนกว่า ปลายกันยายน 2560 เคยทำการไปเขียนคำร้องเรียนชั้น 3 มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงให้กรอกใบคำร้องเรียนให้มาซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟ จนถึงวันนี้นี้ร่วม 3เดือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไฟยังคงดับเหมือนในภาพ คาดหวังว่าการร้องเรียนครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./302 12 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้างสวนสุพรรณิการ์ด้าน ทิศใต้ สวนสุพรรณิการ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./301 12 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หน้าบ้านเลขที่ 163 ขอเปลี่ยนชุดโคมไฟ 2.หน้าบ้านเลขที่ 39/4 ซอยเหล่านาดี 4 3.หน้าบ้านเลขที่ 40/25
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./300 12 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยเหล่านาดี 1 ซอยหน้าเมือง 7 บ้านเลขที่ 94/113 หอวรรณเพลส ซอยเหล่านาดี 7 หน้าบ้านเลขที่ 99/1 ซอยเหล่านาดี 5 ชุมชนแก่นนคร รวมทั้งหมด 7 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./299 12 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสุขสำราญ ซอยมัชฌิมา ถ.ราษฎร์คนึงซอย 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./298 12 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ 4 สุดซอยหลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./085 12 ธ.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ แฟรี่ไนท์ ถ.รื่นรมย์ ขายอาหารและเครื่องดื่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./297 12 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ วัด ถนนไปสนามกีฬากลาง ใกล้ซอยลงบึงแก่นนคร หน้าวัดฝั่งถนนเหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./295 12 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 88/253 อยู่ในซอยสมานมิตร ถ.โพธิสารซอย 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./011 12 ธ.ค. 2560 การจอดรถในบริเวณอนามัยสามเหลี่ยม ได้มีแม่ตั้น ศรีหลง นำรถเก๋งตัวเองมาจอดไว้ ในลานจอดรถของอนามัย เมื่อออกไปแล้วก็เอาเก้าิี้มากั้นไว้อีก ทำให้คนมามำงาน และประชาชนที่มารับบริการไม่มีมี่จอด ครับผม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]