ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./440 04 ม.ค. 2562 ขอเพิ่มไฟ ซอยไชยศรี ถ.ประชาสโมสร 31 ในซอยมีไฟเสาเดียว ( แผนชุมชน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./439 04 ม.ค. 2562 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ในซอยชาตะผดุง 9 จำนวน 1 จุด บะขาม (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./117 04 ม.ค. 2562 ขอไฟกระพริบ บริเวณ มุมหน้าบ้านที่มีต้นหยดน้ำตาเทียมปลูกอยู่ หน้าบ้าน มีขีดขาวเหลือง ซอยโพธิสาร 15 ทางโค้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./116 04 ม.ค. 2562 ขอป้าย โค้งอันตราย มีอุบัติเหตุบ่อย ติดบริเวณ ด้านซ้ายมือ ถนนที่มาจากบ้านผือ เพราะจะโค้งมาชนบ้าน สามแพร่งพอดี ซอยโพธิสาร 15 ถ.ฉิมพลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./053 04 ม.ค. 2562 ขอลูกระนาด บริเวณหลุมกลางถนน บริเวณ ถนนโพธิสาร 15 ถ.ฉิมพลี โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./115 04 ม.ค. 2562 ตัดต้นไม้ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ก่อนถึงโรงเรียนโนนชัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./438 04 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชัยพฤกษ์ 12 เสาสุดท้าย 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./081 04 ม.ค. 2562 จับแมวในร้าน ร้านอาอี๋ เนื้อย่าง ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./437 04 ม.ค. 2562 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ซอยพ่อสอง บ้านบะขาม จำนวน 2 จุด ( แผนชุมชน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./436 04 ม.ค. 2562 ติดตั้งหลอดไฟ บริเวณ ซอยบุญเปี่ยม ถ.ประชาสโมสร 29 จำนวน 3 จุด ( แผนชุมชน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./435 04 ม.ค. 2562 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ซอยชาตะผดุง ซอย 5 บ้านบะขาม (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./434 04 ม.ค. 2562 ขอเพิ่มไฟ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 5/1 บ้านบะขาม (แผนชุมชน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./114 04 ม.ค. 2562 ห้องน้ำชำรุด ( หลังคา) ติดกับ ร้านติ๊กแจ่วฮ้อน บึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./020 04 ม.ค. 2562 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 435/1-2 ถ.หน้าเมือง ต้นมะขามเทศ , และต้นปาล์ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./433 04 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนปากซอยและในซอยชาตะผดุง 1 จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./080 04 ม.ค. 2562 สุนัขบ้านเลขที่ 49/50-51 ที่มีกำแพงบ้านสีส้มๆ เห่าเสียงดัง ตั้งแต่ตี3จนถึงเวลา05.20น. โดยที่เจ้าของบ้านไม่ได้สนใจมาดูสุนัข ปล่อยให้เห่ารบกวน จนนอนไม่ได้เลย และเป็นแบบนี้ทุกคืน รบกวนขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./079 03 ม.ค. 2562 จับสุนัข บริเวณ ฉั่วเต็กไถ่ ก่อนถึงร้านอาหารหน้าไม้ ถ.อำมาตย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./431 03 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 182/190 เสาที่ 3 ถ.ชาตะผดุง หน้าโรงเรียนมหาไถ่ ชาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./432 03 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากซอยกลางเมือง 25 ขวามือ เลยร้านปะยาง จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./113 03 ม.ค. 2562 ท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 171/405 ถ.ประชาสโมสร ชุมชนธารทิพย์ ของข้าพเจ้า น้ำไม่ไหลลงท่อของตัวเอง ( แผนชุมชน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./113 03 ม.ค. 2562 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หลังซอยประชาสโมสร 19 ชุมชนศรีจันทร์ ( แผนชุมชน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./114 03 ม.ค. 2562 ฝาท่อชำรุด อยากให้ทางเทศบาลช่วยซ่อมแซมฝาท่อค่ะ เนื่องจากรถใหญ่มาจอดทำให้เกิดความเสียหาย รบกวนด่วนด้วยนะคะ เพราะที่บ้านมีเด็กเล็กค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./078 03 ม.ค. 2562 สุนัขจรจัด บริเวณวัดศรีนวล ชุมชนคุ้มพระลับ ถ.หลังเมือง ( แผนชุมชน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./112 03 ม.ค. 2562 ท่อระบายน้ำไม่มีฝาปิด บริเวณ ซอยธารทิพย์ เฮ้าส์ ตลอดแนว ( แผนชุมชน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./112 03 ม.ค. 2562 ตัดกิ่งไม้ หน้าร้าน ศูนย์รวมน็อต ซอยจะเรียมพันธ์ ถ.หลังเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./111 03 ม.ค. 2562 ขอกระจกนูน บริเวณ ในซอยสว่างทิพย์ 2 เป็น สามแยก ชุมชน กศน. ( แผนชุมชน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./111 03 ม.ค. 2562 ขอวางท่อระบายน้ำ บริวณ ซอยสว่างทิพย์ 1 ประมาณ 100 เมตร ชุมชน กศน. ( แผนชุมชน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./430 03 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 95/1 ตรงข้าม นานาแอนติก ถ.ฉิมพลี โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./429 03 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยคำสะอาด ถ.โพธิสาร ดับ 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./428 03 ม.ค. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณในซอย 14 - 16 ถ.กลางเมือง 1 โคม รวมเป็น 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472]