ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1457 26 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กลางเมืองซอย 19 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./365 26 ก.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้พาดเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าร้านใบเตยจิ้มจุ่ม ถนนกัลปพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1456 25 ก.ย. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ เลขที่ 124/75 - 103 - 136 ซ.ศรีจันทร์ 43 มิตรสัมพันธ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./363 25 ก.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 124/107 ซ.ศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1455 25 ก.ย. 2560 ไฟ้ฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 20 ตลอดสาย และติดๆดับๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1454 25 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ชวนชื่นซอย 2 จำนวน 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./302 25 ก.ย. 2560 ตามรถเก็บขยะ ไม่มาเก็บ 5-6 วันแล้ว ที่นี่เป็นกิจการขยะแต่ละวันเยอะ โทรตาใก็แล้ว สองสามวันหลังเบอร์ของศูนย์พักขยะโนนทันติดต่อไม่ได้เลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./477 25 ก.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน นบริเวณภายในวัดศรีนวล ท่อด้านหลังกุฏิ 1- 4 เบอร์ 099-5549939
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./198 25 ก.ย. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ 1.หน้าโรงพยาบาลขอนแก่น ราม .ถนนบริเวร หหน้าหมู่บ้านพิมานเพลส ตรง ทางเชื่อมระหว่างถนนใหญ่ ขอหินคลุกลงด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./301 25 ก.ย. 2560 เก็บขยะ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 3 (ไม่มาเก็บหลายวันแล้ว)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1453 25 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้า โรงเรียนแก่นนคร ฝั่งประตูโรงเรียน และตรงข้ามหน้าร้านชัชวาลย์ การพิมพ์ ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./300 25 ก.ย. 2560 ขอรถเก็บกิ่งไม้ บริเวณ สวน 200 ปี ถนนรอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1450 25 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 17/2 หลังวัดโพธิ์ ถนนฉิมพลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1449 25 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด ซอย 7/6 หน้าบ้านเลขที่ 140/45 เป็นร้านขายของเบ็ดเตล็ด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1448 25 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง จากสามแยกบ้านดอน ไปถึงวัดวัดมรรคสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1452 25 ก.ย. 2560 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ซอยโพธิ์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างปากทางเข้าซอยไม่ติด 2 หลอด(ทั้งฝั่งซ้ายและขวา) ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1451 23 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ ซอย7เหล่านาดี และซอยหน้าเมือง7 หลังหอพรและยริเวณใกล้เคียงติดต่อคุณพิศมัย 0847944178
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./476 22 ก.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 149/3 ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./362 22 ก.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าม.ภาค ต้นโพธิ์ ถ.บ้านกอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./084 22 ก.ย. 2560 ตั้งร้านบนทางเท้า และทอดของน้ำมันกระเด็นโดนรถ เลขที่ 462/3 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ถ./197 22 ก.ย. 2560 ฟุตบาธชำรุด บริเวณ หน้าร้านไทยซัมซุงประกัน ถ.มิตรภาพ ทางไปอุดร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1447 22 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าศูนย์หัวใจ ถ.มิตรภาพ 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./475 22 ก.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน ร้านแม๊กซ์ ตรงข้ามแหอวน ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1446 22 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังห้องเช่า เลขที่ 666/344 ซอยเมตตา 3 ดับบ่อย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./083 22 ก.ย. 2560 เสียงรบกวนก่อความรำคาญ เลขที่ 45/9 ถ.ดอกคูณตรงข้ามร้านรับซื้อของเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1444 22 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 225/2 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1443 22 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย 6 มุมพนิดา แมนชั่น หลอดยาว 1หลอด ถนนอดุลยาราม (ซอยจีเอฟ) ตรงข้ามประตูโขงเข้าวัดป่าหลอดยาว 1หลอด ซอย7/2 ตรงข้ามร้านขายอาหาร 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1445 21 ก.ย. 2560 ไฟแสงสว่าง ภายในซอยกลางเมือง4 คุ้มวัดธาตุ หลอดไฟชำรุดไม่ติด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1442 21 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ หลอดไฟแสงจันทร์ บริเวณ มูลนิธิจิตกุศล เซียงตึ้ง ถ.หลังเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1441 21 ก.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ หลอดLED เหนือก้านคูณ 3 ต้น ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]