ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./257 29 ก.ค. 2559 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ หมู่บ้านโพธิ์บัลลังก์ทอง เลขที่ 194/64 ต้นซอย 9 และด้านถนนหลัก ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./505 29 ก.ค. 2559 น้ำขังหน้าบ้านเลขที่ 596/98 ( ม.มุ่งงาม ) ใกล้ร้านน้องแตงเสริมสวย ซอยสุมงคล ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1256 29 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลังโรงเรียนมณีอนุสรณ์ ดับ หลังโรงอวน ชุมชนหนองวัด 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./504 29 ก.ค. 2559 ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ถนนวุฒาราม ซอย 8 และถนนหน้าเมือง ซอย 11 หนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./369 29 ก.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ขอป้ายชื่อ ชุมชนหนองวัด 4 และขอย้ายป้ายชุมชนเพิ่ม 3 ป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1255 29 ก.ค. 2559 ขาโคมไฟชำรุด หลอดไฟขาด บริเวณซอยหน้าเมือง 19 จากซอย 180 เมตร ใกล้หอพัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./503 28 ก.ค. 2559 รางวีท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถนนวุฒาราม 12 ปากซอย ใกล้ไทคูณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1254 28 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณถ.ประชาสโมสร 17 ตลอดสาย ในชุมชนศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./368 28 ก.ค. 2559 กระจกนูนชำรุด บริเวณแถวบ้านแม่ป้อม ตรงป้ายซอย หลังศูนย์ราชการ 14/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./365 28 ก.ค. 2559 ขอกระจกนูน บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3 แถว ๆ บ้านประธาน ฤทธิ์รงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1253 28 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชีท่าขอน ตัด ถ.อนามัย ใกล้อู่ซ่อมรถยนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./131 28 ก.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวฯ เลขที่ 194/64 ซอย 9 และด้านถนนหลัก เนื่องจากต้นไม้สูงมาก หมู่บ้านยโพธิ์บัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./256 28 ก.ค. 2559 ขอถังขยะเพิ่ม จำนวน 10 ใบ ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1252 28 ก.ค. 2559 ขอเปลี่ยนโคมไฟ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 232/105 ตรงทางเข้า ซอยโพธิ์ทอง ถ.ศรีจันทร์ เนื่องจากโคมเก่ามาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./364 28 ก.ค. 2559 ขอป้ายซอยในชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง ชื่อซอย โพธิ์ทอง เนื่องจากป้ายเดิมเก่ามาก บริเวณซอยตรงข้ามทางเข้าหมู่บ้านเรา 2 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./367 28 ก.ค. 2559 ขอเปลี่ยนป้ายถนนเสรีสัมพันธ์ใหม่ บริเวณแยกไฟแดงกังสดาล เพราะป้ายเก่าตัวหนังสือเล็กมองเห็นไม่ชัดเจน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./366 28 ก.ค. 2559 ขอป้ายชื่อซอยมิตรภาพ32/1 จำนวน2ป้าย หัวซอย1ป้าย ท้ายซอย1ป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./363 28 ก.ค. 2559 ป้ายบอกชื่อถนนเก่าชำรุด บริเวณถนนสามัคคีอุทิศ ซอย 4 ใกล้ ส.ศิริอพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1251 28 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย บ้านกอก 8 หอพักสบายดี ถนนสายหลัก หน้าหอพักเดอะเพลส ไฟแสงจันทร์ ติด ๆ ดับ ๆ ซอย บ้านกอก 12 หน้าปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./362 28 ก.ค. 2559 ขอป้ายชื่อซอยทองพันนา/1 จำนวน2ป้าย หัวซอย1ป้าย ท้ายซอย1ป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1250 28 ก.ค. 2559 ขอโคมไฟพร้อมหลอด 1 ชุด บริเวณซอย 15/1 กลางซอย ไฟนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ถ./159 28 ก.ค. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ หน้า หจก.สหมิตร ใกล้ เอสพี ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1249 28 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.ถนนศิลปสนิทคิวรถสาย 9 หลอดแสงจันทร์ 2. ปากซอยศิลปสนิท 141 หลอดไฟนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./501 28 ก.ค. 2559 เปลี่ยนซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณซอย อนามัย 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./502 28 ก.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยประชาร่วมใจ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ตัด ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./130 28 ก.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 76/149 ซอยพัทยา 1 ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ถ./158 28 ก.ค. 2559 ขอปรับระดับทางเข้าหน้าเซเว่น สาขาหน้าเมือง บริเวณ เลขทีี่ 336/3 ถ.หน้าเมือง ร้านเซเว่น 1128
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./500 28 ก.ค. 2559 ฝาครอบปากท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยราษฎร์คนึง 13 จำนวน 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./499 27 ก.ค. 2559 ลอกท่อระบายน้ำ ในชุมชนเทพารักษ์ 4 ถ.หลังศูนย์ราชการ โดยใช้แรงงานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./498 27 ก.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด แผ่นเหล็ที่วางบนฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง บริเวณ หมู่บ้านวชิรธานีหัวมุมทางเข้า ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357]